Zöldhulladék gyűjtésben történő változások
Zöldhulladék gyűjtésben történő változások
2021.11.18.

Tisztelt Fóti Lakosok!

Társaságunk részéről 2021. április 1-jétől bevezetésre került az az intézkedés, hogy minden – a hulladékszállításért díjat fizető – ingatlanhasználó számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld színű – zöldhulladék gyűjtésére használható – zsákot biztosítunk díjmentesen.

Az intézkedés bevezetése óta elszállításra kerültek a korábban (előző évben) megvásárolt – esetleg felhalmozott – zöld színű zöldhulladék gyűjtő zsákok is, így eddig nem csak 2 db zöld színű zsák került elszállításra az ingatlanok elől, hanem minden zöld zsákban kihelyezett zöldhulladék.

A cserezsákok eltulajdonítása és a visszaélések elkerülése érdekében 2021. október 1. napjától a korábbi tájékoztatások szerint, szállítási alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák kerül elszállításra.

A zöldhulladékszállítás feltételeiről a korábbi tájékoztatásokban már az alábbiak szerint informáltuk ügyfeleinket.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat a kijelölt értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Értékesítési helyek:

  • Fót, Németh Kálmán út 62. – Zöld ABC
  • Fót, Vörösmarty tér 1. Önkormányzat (Minden hónap, második hétfője 13:00-17:00 óra között)

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A zöldhulladék gyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:

Konyhai zöldhulladékok

• gyümölcshéj

• zöldséghéj

• tojáshéj

• kávézacc

• elhasznált teafilter

Kerti zöldhulladékok

• elnyílt virágok

• falevél

• fűnyesedék

• gallyak

• lehullott gyümölcs

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk zöldhulladékot a 2021-es évben utoljára november folyamán szállít el. Erre való tekintettel, az utolsó gyűjtés alkalmával (2021. november 30.) kollégáink cserezsákot nem fognak hagyni az ingatlanoknál.

DTkH Nonprofit Kft.


Facebook