2020 évi Közmeghallgatás közérdekű válaszok
2020 évi Közmeghallgatás közérdekű válaszok
2021.11.23.

Tisztelt Lakosság!

A 2020. évi közmeghallgatás rendhagyó jelleggel csak írásos formában valósulhatott meg.

Sok kérdést kaptunk, melyekből közzétesszük azokat a válaszokat, amelyek közérdekűnek tekinthetők.

A Móricz Zsigmond utca – Honfoglalás sétány – Könyves Kálmán utca – Illyés Gyula utca által határolt terület a hatályos szabályozás szerint csak részben közparknak kijelölt terület, a másik része jelenleg is beépítésre szánt építési övezetbe van sorolva. A beépítési paraméterek nem a folyamatban lévő helyi építési szabályzat módosítása során kerültek meghatározásra, a módosítás a jelenleg hatályos beépítési paramétereket megtartja.

A hatályos szabályozáson jelölt településközponti és közpark övezetek korábban pont a környező kertvárosi területek ellátásának biztosítása érdekében kerültek kijelölésre. A jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosítása ezen nem is kíván változtatni, a Vt és Zkp övezetek mérete nem változik, kizárólag az alakja. A jelenleg biztosított parképítési lehetőség, így továbbra is fennmarad.

Mindazon által a lakosság részéről régóta felmerülő igény Fót területén egy élelmiszer bolt elhelyezése, mely ezen a területen biztosítható. Való igaz, hogy a kisalagi lakossági gyűlésen elhangzott, hogy aláírásgyűjtést kellene szervezni a plázastop alóli felmentés érdekében. Egyetértünk ezzel, de megszervezését elsősorban a civilektől várjuk.

Az Önkormányzat vezetői és személy szerint magam is, a sok egyéb megoldandó probléma mellett, természetesen a szomszédos szóban forgó Volán buszforduló területének használatbavételére is koncentrálunk.

Bár a probléma több évtizede húzódó, és igen összetett gondja az Önkormányzatnak. Az idők során több megoldási javaslattal éltünk a VOLÁNBUSZ Zrt. felé. Bár elvben a VOLÁNBUSZ Zrt. is folyamatosan megerősítette tárgyalási szándékát, sajnos azonban több alkalommal is semmitmondó és csak időhúzásra jó válaszokat kaptunk.

A megoldás érdekében szóba került a vállalt kiköltözése a területről, azonban ezt az elképzelést sem sikerült megvalósítani.

 1. június 12-én jogerőre emelkedett határozattal, az ügy előremozdítása érdekében már a telket is megosztattam egy beépítetlen, és a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonában lévő forgalmi épületnek is helyet adó másik telekre. Ennek alapján, ismét hosszadalmas egyeztetések után, 2019. június 17-én elkészítésre került a VOLÁNBUSZ Zrt. által megküldött Közterület Használati Megállapodás, melyben egyrészt szerepelt a megosztott telek és az épület használati jogának rendezése, illetve egy új autóbusz-állomás beruházási terve is. Ez a megállapodás azonban a mai napig nem lett aláírva.

A késedelem miatt időközben, 2019. december 5-én, ismételten megkerestem a VOLÁNBUSZ Zrt. vezetői és az Önkormányzat által tervezett beruházás idejére másik helyszínt ajánlottam a VOLÁNBUSZ részére, és jeleztem, hogy továbbra is nyitott vagyok a tárgyalások folytatására, egyben felszólítva a VOLÁNBUSZ Zrt.-t a terület használatával való felhagyásra. Tárgyalási készségemre a VOLÁNBUSZ Zrt. csak 2020. január 28-án hozzám érkezett levelében válaszolt, melyre tárgyalási időpontban állapodtunk meg. Mivel azonban előrelépés ezen a megbeszélésen sem történt, ezért 2020. március 3-án ismét konkrét ajánlatot tettem terület-értékesítés, és bérleti lehetőség formájában, melyre választ a 2020. május 18-i felszólító levelemig nem kaptam, míg 2020. június 3-án, nem értékelhető, és egymásnak is ellentmondó két levél érkezett a VOLÁNBUSZ Zrt. vezetőitől. Ezért telefonon történt egyeztetés után 2020. június 15-én arról tájékoztattak, hogy a területet a VOLÁNBUSZ Zrt. meg kívánja vásárolni, ezért kontroll értékbecslést készíttetnek. További telefonegyeztetések után 2020. szeptember 24-én, melyben az értékbecslés elkészültéről, és arról tájékoztatott, hogy be kell még szerezniük a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi körének hozzájárulását is, további türelmemet kérve.

Türelmem fogytával 2020. október 1-én Ügyvédi Irodánknak megbízást adtam a perindítási eljárásra, amennyiben az Iroda által megküldött (előzőekkel egyező) javaslatomra, és perindítás kilátásba helyezésére továbbra sem válaszol a VOLÁNBUSZ Zrt. a szabott határidő lejárta a napokban esedékes.

Ifjúsági ház vonatkozásában tájékoztatom arról, hamarosan tanulmánytervek kiírására kerül sor a zeneiskola, illetve a könyvtár épületére. Felépítésére csak pályázati forrás elnyerése esetén van realitás. Átköltözést követően döntünk az épület további sorsáról, de más funkciójú intézmény céljára jelenlegi állapotában nem alkalmas. Felújítása nem gazdaságos.

Hajléktalanok ellátása:

A hajléktalanok kérdését a tavalyihoz hasonló módon oldjuk meg. Szerződést kötünk a Dunakeszin található, erre szakosodott szervezettel, Fótról, az átjutáshoz kísérőt biztosítunk számukra. Vörös kód esetén, a az Önkormányzatunk által vásárolt, telepített lakó konténereinkben tudjuk elhelyezni a rászorulókat.

Sebességcsökkentő küszöb:

Való igaz, hogy roppant módon megnövekedett a forgalom az egész városban, ezt az általános jelenséget a Somlói utca aszfaltburkolatának néhány évvel ezelőtti javítása véleményem szerint csak felerősíti, hiszen az emberek inkább a könnyebben járható útvonalakat részesítik előnyben. Erre a biztonságos közlekedésre hajazó lakossági magatartás mellett valóban egy lehetséges módja, hogy sebességcsökkentő küszöböt, – mindenki által ismert nevén „fekvőrendőrt” – telepítsünk az utcára.

Az eszköz telepítése nem javasolt a busz által igénybe vett utakon. Az Ön által javasolt, Dunakeszin megépített variációt meg fogjuk vizsgálni és megfontoljuk a megvalósíthatóságát. Egyúttal az Önkormányzattal szerződésben lévő forgalomtechnikai szakértőtől is kérjük a Somlói utcában és környezetében a nagy autós forgalom javaslata megtételét.

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól szóló 21/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Ön által fontosnak ítélt forgalomlassító műtárgy kihelyezése kezdeményezésének feltételeit. Kérem, nézze el nekem, hogy rendeleti szöveg idézésével terhelem, de ebben röviden és tömören vannak összefoglalva a megvalósítás szabályai.

Fóti Tó – kutyák

A fóti Somlyó-tó közpark, mely a város lakóinak, családjainak pihenését szolgálja. Való igaz az, hogy kutyákkal a parkot látogatni tilos. A figyelmeztető táblát rendszeresen kihelyezzük, de sajnos évek óta, a kihelyezést követő pár napon belül a tábla megsemmisül.

A Somlyó-tavat övező önkormányzati területen játszótér, kalandpark, bringapark, KRESZ-park került kialakításra. Játszótérre az előírások szerint kutyát bevinni nem szabad.

A városban rengeteg kutyatulajdonos van, akik példaértékűen gondozzák, tartják a kutyájukat. Azonban az állattartási előírásokat be kell tartani. A kutyák mozgási igényeinek kielégítésére, a Somlyó tó közelében, a Hársfa utcában, kutyafuttató létesült.

Kérjük Önt, és biztatjuk erre a Tisztelt kutyatulajdonosokat is, hogy a játszóterek, kisgyermekek védelmét szem előtt tartva és a szabályokat betartva, kedvenceik mozgásigényét a kutyafuttató használatával elégítsék ki.

Buszfordulóval szembeni terület:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő „Buszfordulóval szembeni területen” (4020/82 hrsz.) több éves gyakorlatnak megfelelően, előzetes igény, kérelem beérkezését követően biztosítjuk a rendezvények lebonyolításához szükséges helyszínt. E helyszín adottságai miatt városunk polgárai, – eddigi tapasztalatunk szerint – közül nagyon sokan örülnek és tudják kihasználni az itt lebonyolított rendezvényeket. Ez a helyszín, a rendezvényeket lebonyolító vállalkozások számára is közkedveltté vált, a fenti okok következtében. Egyébként a helyszínt térítés ellenében biztosítjuk, ami plusz bevételi forrásként szolgál az Önkormányzat részére.

Ilyen típusú rendezvények lebonyolításához szükséges helyszín biztosítása céljából az Auchan parkoló nem önkormányzati tulajdonban van, a Tesco parkoló pedig közigazgatásilag nem Fóthoz tartozik, hanem Dunakeszihez, így az illetékességi területünkön kívül esik.

Az Önkormányzat csak a rendezvényekhez szükséges helyszínt biztosítja, a nyilvánosság felé történő kommunikáció a rendezvény szervezője intézi a lehetőségeihez képest.

A rendezvények utáni szemét elszállítása a szervező felelőssége, ugyanakkor az engedély kiadásának feltétele és szerződéses kötelezettsége is. A terület eredeti állapotban hagyását ellenőrizzük, szükség esetén bírságot szabunk ki, és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felé intézkedünk a szemét elszállítása érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a fent nevezett önkormányzati tulajdonú területre vonatkozó engedélyek kiadását nem tiltja semmilyen jogszabály. A rendezvények megtartására szolgáló más alkalmas helyszínnel az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

Zajvédelmi szabályok:

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. VI.20.) Önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 11.§-a tartalmazza a helyi zajvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatos együttélési szabályokat. Eszerint:

„11. §. (1) Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki

 1. a) kereskedelmi és vendéglátó egységek helyiségeiben, és egységéhez tartozó kerthelyiségében az engedélyezett zajszintet bizonyítottan túllépi,
 2. b) kereskedelmi- és vendéglátó egységet a bejelentett nyitvatartási idejét túllépve üzemeltet,
 3. c) gépi faaprítást vasárnap és ünnepnapokon végez.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsít, aki helyhez kötött vagy mozgó hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórást közterületen engedély nélkül folytat, üzemeltet.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsít az, aki szabadtéri koncertet közterületen – az állami, valamint Önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és az Önkormányzat által jóváhagyott rendezvények kivételével – engedély nélkül tart.”

Szent Imre utca

Hasonlóképpen Önhöz, magam is nagyon örülök a Szent Imre utcában megvalósult járdának, jelentős forgalmat bonyolít és nagy igény volt már rá. A Fótújfalu vasúti megállónál létesített lépcső miatt köszönjük észrevételét. Megfontoljuk és ismételten megvizsgáljuk, mit lehet tenni a lépcső elkerülése érdekében. Már az építéskor is nagy dilemma elé állított minket a lépcső megvalósítása. Ugyanis, ha a mellette lévő két kapubehajtót az ott lakók továbbra is rendeltetésszerűen kívánják használni, akkor más megoldás nincs, mint a lépcső kialakítása.

A Dózsa György út a város talán legforgalmasabb útja, komoly helyi és átmenő forgalommal. A biztonságos közlekedés elősegítése kiemelt helyet foglal el mind az Önkormányzat, mind az állam gondolkodásában, ez abból is látszik, hogy 2020. novemberében nyújtott be az Önkormányzat egy pályázatot gyalogátkelőhelyek nagy forgalmú városi csomópontok kivitelezése érdekében. A sebességcsökkentő küszöb, – mindenki által ismert nevén „fekvőrendőr” – telepítése elvben alkalmas a sebesség korlátozására. A Dózsa György úton viszont, mint tömegközlekedési eszközök, buszok által használt úton az eszköz telepítése nem javasolt. A Dózsa György út, mint országos közút a Magyar Közút kezelésében van és az út környezetének Önkormányzati tulajdonba kerülése esetén is, maga az úttest és annak tartozékai abban maradnak. Így meg fogjuk keresni kérésével a Magyar Közút Nzrt-t, hogy fontolják meg, mit lehet tenni a gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében. Örömömre szolgál, hogy megerősíti ezúton is gyalogátkelőhelyek láthatóvá tétele iránti törekvésünket: a Képviselő-testület szeptemberi és októberi ülésén a folyamatban lévő önkormányzati gyalogátkelőhely –tervezések kapcsán felmerült a képviselők által továbbított lakossági igény, miszerint a gyalogátkelőhelyek komolyabb megvilágítása és a közvilágítás időbeli kiterjesztése érdekében tegyünk meg minden lehetséges előrelépést és dolgozzuk ki annak feltételeit.

Az Önkormányzat megbízásából a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2016. évben 80 db, míg a 2017. évben 99 db új hulladék-, valamint 4 db kutyaürülék gyűjtő edényt helyezett ki a közterületre. Az edények elsősorban oktatási-, nevelési és szociális intézmények közelében, üzletek, boltok környezetében, játszótereken, parkokban és nagy gyalogos forgalmú helyen lettek telepítve. Így városunk közterületein a korábban létesítettekkel együtt már 200 db közterületi hulladékgyűjtő edény található, amelyet a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. heti rendszerességgel ürít. A 2019. évben részben önkormányzati támogatásból a Hársfa utcában létesült egy kutyafuttató, amelyet reményeink szerint egyre több ebtulajdonos fog igénybe venni.

Mi is tapasztaljuk a közterületeken történő illegális hulladék lerakást, amelyet lakossági bejelentés vagy az újra működő közterület-felügyelet általi tettenérés esetén a jogszabályi keretek adta lehetőségek szerinti bírság kiszabásával szankcionál a Hivatal.

A Szabó Dezső u. (Pipacs u. környéke) buszmegálló létesítése kérdésében – a 71-es vasútvonal vágányzári időszakok kapcsán – Önkormányzatunk többször megkereste a Volánbusz Zrt-t, illetve a MÁV illetékeseit, mely megkeresésekre érdemi válasz ezidáig sajnos nem érkezett. Kérése teljesítése érdekében a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ismételten felveszi a kapcsolatot a Volánbusz Zrt-vel.

Nagy utat járt be az Önkormányzat addig, hogy 2020. őszén megtörténhetett a Sportcsarnok alapkőletétele. A létesítménynek helyt adó Malom u. és Sport u. tervezése és engedélyeztetési eljárása folyamatba van, azzal együtt a sportcsarnok építése kapcsán egyeztetés várható még novemberben a kivitelezők valamint az úttervező bevonásával a tervek optimalizálása és a majdani útkivitelezés és a sportcsarnoképítés összehangolása érdekében. A Kossuth utca – Dózsa György utca kereszteződésében – sokak által várt – tervezett bolt kialakíthatóságával szorosan összefügg a csomópont újratervezése, ugyanis kanyarodó sávokat nem tartalmazó forgalomtechnikai terv nélkül a bolt kialakítására a terveztető biztosan nem kaphat építési engedélyt. Egyetértünk abban, hogy a Dózsa Gy. út, Kossuth utca csomópontot komplexen kell kezelni az előremutató változások adta igények szerint, az érintett szakhatóságokkal együttműködve.

Északi és déli elkerülő út: A városon minden irányban hatalmas átmenő forgalom megy keresztül, ez óriási leterheltséget jelent valamennyi főbb közlekedési útvonalunkon. Az Önkormányzat vezetése, az Ön levelében foglaltakkal teljes mértékben egyetértve, felismerte a jelzett közlekedési anomáliákat, és a maga részéről támogatja a várost elkerülő közút (közutak) megépítését. Különösen fontosnak tartom az északi elkerülőút megvalósítását amiatt is, hogy a város kedvező helyzetét kiaknázva több logisztikai beruházó kíván Fóton vállalkozási tevékenységet indítani, ami amellett, hogy a város számára komoly fejlődési lehetőséget teremt, a meglévő közúthálózatot tovább fogja terhelni. Ezért kiemelten fontos a közösségi közlekedés fejlesztése is.

Törekvésünk összhangban van a kormányzati és Pest Megyei tervekkel, amelyekben mind a vasúti közlekedés fejlesztése, mind az Ön által szorgalmazott elkerülő utak megépítése szerepel. A beruházások volumene ugyanakkor meghaladja Fót városának költségvetési lehetőségeit, így kizárólag kormányzati segítséggel valósulhatnak meg.

Ennek előmozdítása érdekében minden lehetséges fórumon szorgalmazzuk az elkerülő utak megépítését, és tudomásom szerint megkezdődtek a szükséges előkészületek – a nyomvonal kijelölésén túl – a tervezéshez. Reális számítások szerint ez a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban vezethet eredményre.

Gyalogátkelőhelyek A gyalogosok biztonságosabb közlekedését szem előtt tartva 5 gyalogos átkelőhely tervezését rendeltük meg az Ön által megkérdezett Vörösmarty u.- Virág Benedek u. kereszteződésen kívül az alábbi helyszínekre: Németh Kálmán u.-Tóth Árpád utca; Németh Kálmán u.–Hargita u.; Móricz Zs. u.–Csaba u.;; Győrffy u.–Mindszenty u. kereszteződése. A tervező a gyalogátkelőhelyekre vonatkozó terveket engedélyezésre benyújtotta, a Hatóság az építési engedélyeket kiadta. A tervezői költségvetések megadását követően a kivitelezés érdekében dönthetünk a versenyeztetési eljárás megindításáról.

Ingatlanok előtti közterület rendben tartása

Fót Városban a település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat rendben tartani, a vadon növő bokortól megtisztítani. A tulajdonos kötelessége, a járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), az ingatlanról a közterületre kinyúló ágak visszavágása, továbbá az ingatlan előtti (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldalon) fák és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy a gyalogos közlekedést és a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 m-en belül 50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva). A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – felszólítják az ingatlantulajdonost az ingatlan rendbe tételére.

Kiszáradt fák kivágása, pótlása

Az ingatlanok előtti közterületen lévő fák kivágására a „Fakivágási engedélykérelem a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)” nyomtatvány benyújtásával kérhet engedélyt az ingatlan tulajdonosa, amelyet indokolt esetben a jegyző – pótlási kötelezettség előírása mellett – engedélyez.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti közterületen lévő fát nem tudja vagy nem akarja megfelelő módon gondozni, úgy azt írásban (e-mail, Ügyfélszolgálaton vagy postai úton benyújtott levél) kérheti az Önkormányzattól, amely alapján a fák szükséges szerinti gallyazását, illetve a kiszáradt fák kivágását a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-től megrendeljük. Ebben az esetben a kivágott fák helyben történő pótlása nem célszerű, mivel azt az ingatlan tulajdonosa korábban sem tudta vagy akarta megfelelő módon végrehajtani. Önkormányzati költségvetésből a 2018. évben a Kossuth utcában 23 db vérszilvafa, míg a település többi részén a Fatestvér program keretében 282 db dió- vagy hársfa csemete lett elültetve. Az Önkormányzat megbízásából a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzleti Tervében minden évben szerepel új facsemeték ültetése, amelyre kiemelt figyelmet fordítunk.

Piac és Közösségi tér: Az Öregfaluban, pontosabban a Pataksor és a Vörösmarty tér közötti területen, a Vörösmarty tér 11. szám alatti Piac és Közösségi tér kiviteli tervei elkészültek. Az önerőn túl külső támogatás igénybe vételével kívánjuk megvalósítani a beruházást. Amint pályázati lehetőség nyílik piac létesítésére, a kivitelező kiválasztására új közbeszerzési eljárást folytatunk le. Pályázati lehetőségre reményeink szerint 2021-ben lesz lehetőség.

A Károlyi István utcai járda, göröngyös útpadka és gyalogjáró felületének egyengetésére, a kialakult gödrök feltöltésére vonatkozóan intézkedtem.

A terület funkcionális használatának hosszú távú megoldását a Károlyi István utca hiányzó járdaszakaszának megépítése, a rossz állapotú járdaszakaszok felújítása adhatja meg. A járdaépítéshez szükséges intézkedések maghozatalára 2021 évben nyílik legközelebb lehetősége Fót Város Önkormányzatának. Addig is fokozott figyelemmel kísérjük a Károlyi István utca tárgyi szakasza minőségének változását, és szükség esetén ismét elvégeztetjük a terület helyreállításához szükséges munkákat.

Fót Város életében egyszerre sok fontos beruházás van. A lakosság összetételéből adódóan az érdekek is eltérőek. Nem biztos, hogy ugyan az fontos a 0-15 év közötti vagy 15-45 év közötti vagy 45 és 90 év közötti lakosság számára.

A beruházások fontosságát nézve népszavazás kiírását nem látjuk indokoltnak. A népszavazás lebonyolítása igen költséges, így azt a költséget is inkább a város fejlődésére, fejlesztésére fordítjuk.

A múlt évtizedekben elmaradt fejlesztéseket egyszerre megvalósítani nem tudjuk, de azon vagyunk, hogy lépésenként és első sorban az egészséget és egészség megőrzését biztosító létesítményeket valósítsuk meg.

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatjuk annak reményében, hogy Ön és környezete is megtalálja érdeklődési körének megfelelően azokat az ígéretes változást hozó beruházásokat, amelyeket a városnak és az itt élő embereknek is megelégedésére valósítunk meg.

A külterületen történő fakivágásokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni. Az Ön által említett külterületi magántulajdonú erdőkben, illetve fásított területeken lévő fák kivágása ügyében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § d) pontjában, valamint a 2. sz. melléklet 1.8. pontjában foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság – 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1.) látja el az erdészeti hatósági feladatokat, illetve adhat ki engedélyt fakitermelésre. Az erdészeti hatóság a fakitermelésről nem köteles értesíteni az illetékes önkormányzatot, illetve a jegyzőt, így azokról előre nem volt tudomásunk. A Mezőőri Szolgálat munkatársai fakitermelés észlelése vagy bejelentés esetén minden alkalommal ellenőrzik a munkálatok jogszerűségét.

A műfüves focipálya állami támogatással és vállalkozói összefogással, önkormányzati előkészítéssel valósul meg 2020. év végétől a 2021. tavaszi befejezésig, így a tömegsportnak teret tudunk adni az egészség megőrzése érdekében. A kosárlabdacsarnok fóti megvalósulását sikertörténetnek értékelem, hiszen a városi emberek egészségének megőrzése mellett, a sportolni vágyó fiatalok helyben kapnak lehetőséget a sportra, közösségteremtésre, továbbá városi rendezvényeknek is méltó helyszínt tudunk ezzel biztosítani. Természetesen, mivel a Tőzeges és a környezet védelme szívügyünk, valamint mert a józan ész és a tervezés azt kívánja, a terveket a környezetvédelmi szabályok figyelembevételével készíttettük és annak megfelelően is fogjuk a beruházásokat megvalósítani.

Örömmel tájékoztatom, hogy az Ybl utca tervei elkészültek, a hosszasan elnyúló engedélyezési eljárás a végéhez közelít. A Kopolya utca terveinek elkészítését is megrendeltük 2020-ban egy tervezőirodától, itt a tervezés jó ütemben halad, az engedélyezési eljárás meg tud kezdődni. A tervek birtokában már lehetőségeihez mérten az Önkormányzat mindent meg fog tenni a mielőbbi kivitelezés érdekében.

Az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvodájának korszerűsítési munkálatai 2021. február végére készülnek el. Kivitelezési szerződést a közbeszerzésen hivatalosan nyert kivitelező céggel a Nova Bau Hungary Kft.-vel írt alá Fót Város Önkormányzata. Kivitelező váltás nem történt. Folyamatosak a tervező, a műszaki ellenőr, a kivitelező és az Önkormányzat –Hivatal között a műszaki egyeztetések. Az előzményekről szíves tájékoztatásul annyit, hogy az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvodája 1928. óta, négyszer toldott/bővített, hozzáépített épületegyüttes. A tervezés során használatban volt, így a födémeket kibontani nem tudtuk. Épület- vagy lakásfelújítás esetén, többnyire vannak olyan előre nem látható problémák, utólag felmerülő költségek, melyeket csak a födém kibontása, a cserép leszedése, a falak elbontása után lehet észlelni. Mivel itt is ilyen problémák, valamint új megrendelői igények merültek fel, melyeket a kivitelezési szerződés nem tartalmazott, így azt csak pótmunka megrendeléssel vállalja elvégezni a kivitelező. De azt gondolom, hogy az Óvoda korszerűsítésével a város egy régi adósságát tudjuk törleszteni, gyerekek érdekének szem előtt tartása mellett.

A Pirók ház, mint Önkormányzati vagyon megőrzése, az Önkormányzat kötelessége, állagvédelmi szempontból. Hasznosításáról, felújításáról a 2020. évi költségvetésben nem állt módunk forráshiány miatt döntést hozni, úgy ítéltük meg, hogy a Pirók háztól más fejlesztések sürgetőbbek és fontosabbak. Hasznosításáról 2021-ben döntünk.

A Petőfi utca 6. szám alatt megvásárolt ingatlan a város hagyományőrzésének ad helyet és FALUHÁZ nevet viseli. Van a városban olyan népcsoport, főleg az itt született lakosság, akinek ez fontos. Fót szerencsére egy nagy lélekszámú város, változatos érdeklődési körű emberek közössége és mi igyekszünk minden korosztálynak és minden igénynek megfelelni, lehetőségünkhöz mérten nyújtani valamit.

Az új egészségház minden helyi lakosnak fontos és a lehető legjobb úton jár most annak megvalósítása. Fót Város Önkormányzata tervezési szerződést írt alá a Vándorépítész Kft.-vel.2020. március 12-én az Új Egészségügyi Központ tervezési munkáinak elvégzésére.

 • A vázlatterv elfogadása megtörtént.
 • Az építési engedélyezési terv 2020. október 20-án engedély kérelemre való benyújtása megtörtént.
 • Jogerős építési engedély alapján elkészül a kiviteli terv, melynek alapján kiválasztjuk a kivitelezőt és megkezdődik a kivitelezés.

Az épület látványterve a 2020. októberi újságban látható.

A kivitelezés terveink szerint 2021. II. negyedév és 2023. II. negyedév között megvalósul.

Orvosi ügyelet 2019-re 20.000 fő fölé emelkedett Fót Város lakosságszáma, ami maga után vonta, hogy az orvosi ügyeletet ellátó gazdasági társaság alacsonyabb összegű finanszírozásra lett jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által. Az orvosi ügyeletet ellátó korábbi szerződéses partner ezt jelezte az Önkormányzatnak. Az Önkormányzattól kapott szolgáltatási díj és a NEAK-tól kapott csökkentett finanszírozással együtt is már csak veszteségesen tudta ellátni a feladatot. Az Önkormányzat és a korábbi szolgáltató között ezen okok és feltételek miatt a szerződés megszűnt a szolgáltató felmondása okán. Az Önkormányzat ugyanolyan tartalmi feltételekkel, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen új szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződést 2 éves időtartamra.  Valóban igaz az, hogy az új szolgáltatási díj magasabb, mint a korábbi, de ez egyenes következménye a korábbi szolgáltató által jelzett új, kezelendő finanszírozási  helyzetnek. A korábbi díjból, mint azt a piaci verseny eredménye is mutatja, nem lehetett a szolgáltatást fenntartani. A szolgáltatás általános színvonalának megfelelőségét jelzi számunkra az, hogy az új szolgáltató közel 2 hónapos működési ideje alatt Hivatalunkhoz egy panaszbeadvány érkezett, melynek kivizsgálása folyamatban van.

Egészségügyi dolgozók védőfelszerelése: Az Önkormányzat a költségvetésből elkülönített keretből teljesíti a beérkezett igényeket. Megjegyzem, hogy eddig igények csak a köznevelési feladatot ellátó intézményeink részéről merültek fel, melynek eredményeként fertőtlenítőszert kaptak az óvodák és a bölcsőde. Ezen kívül minden intézményünk, így az egészségügyi szolgáltatásért felelős ESZEI részére is eljuttatunk lázmérőket.

Az autópályára vezető lehajtó kapcsán az alábbi választ adom: Tudomásunk szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint megrendelő és az SRT+S-M2 Konzorcium, mint vállalkozó között 2017. február 2. napján „M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2×2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése” tárgyában megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkák 2019. szeptemberében befejeződtek. A 2101 jelű összekötő út és az M2 gyorsforgalmi út Fót-Dunakeszi le- és felhajtójánál a körforgalmi csomópontjainál lévő kanyarodó sávok vélhetően még azért nincsenek átadva, mert a forgalomba helyezési eljárás még nem zajlott le, de erről a megrendelő NIF Zrt. tud nyilatkozni.

Fót, Kossuth u. járda kivitelezését – versenyeztetési eljárás lefolytatását követően – a Swietelsky Kft. végezte. A munka 2017.-ben kezdődött, sajnos a 2 éves garanciális időszak már lejárt, így amiatt a kivitelezőt megkeresni már nem tudjuk. A lakosság részéről eddig nem érkezett észrevétel a járda minősége miatt. Természetesen köszönjük észrevételét és megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk az ügy érdekében.

A Fót, Kossuth Lajos u. Dózsa György u. kereszteződésének forgalmi rend kialakítása nagymértékben függ a tervezett bevásárlóközpont építésétől, mely tervkészítési, és engedélyeztetési folyamatban van.

A régóta várt bevásárlóközpont témakörében az alábbi választ adom:

Az élelmiszerboltok hiánya nagyon fontos kérdés Fóton. Sajnos igaz, hogy nem megfelelő ez az ellátás, már hosszú évek, évtizedek óta. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk, hogy a plaza stop ellenére, minőségi és színvonalas élelmiszerbolt nyíljon városunkban. A Lidl is plaza stop miatt nem épülhetett meg eddig, de nagyon fontosnak tartjuk, és sokat dolgozunk ezügyben. Fót Város Önkormányzata 2018. január 18. napján értékesítette a kizárólagos tulajdonát képező Fót, Kossuth u. 26-28. szám alatti, Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz-on nyilvántartott ingatlanait a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. részére. Az új tulajdonos az ingatlanokon lévő lakó és melléképületeket lebontotta és a szükséges tereprendezést elvégezte és közforgalom elől kerítéssel elzárta.

 1. március 28-án az Önkormányzat írásban tájékoztatást kért a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. expanziós vezetőjétől, hogy mikorra tervezik az új – Fótra tervezett – üzletük megnyitását, tekintettel arra, hogy több lakossági fórumon kértek erről tájékoztatást az állampolgárok, mivel nagy lakossági igény van az új élelmiszerüzletre. A megkeresés eredményeképpen 2018. április 26-án személyes találkozó során erősítették meg a LIDL vezetői, hogy a bontási munkálatok befejezését követően elkészítik a fóti sajátosságoknak megfelelő áruházi látványterveket és ezeket tájékoztatásra megküldik a polgármesternek, de ez a mai napig nem került sor.

Az új élelmiszerüzletek megépítésére a „plázastop” néven elhíresült 2012-ben bevezetett törvénynek nagy szerepe van. Ugyanis a jelenleg hatályos szabályozás tiltja Magyarországon a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építését, illetve ennél nagyobb területűre való bővítését. Sőt, 2018 óta a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál már nem csupán az építés vagy az átalakítás, hanem minden nem építésiengedély-köteles változtatás, így például a felújítás is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött. Ez a fő oka annak, hogy jelenleg Fóton nem épülnek bevásárlóközpontok.

A Lidl Magyarország Bt. 2020. május 20-án Dr. Vass György polgármester úr részére is megküldte a Pest megyei Kormányhivatalnak írt levelét, melyből kiderült, hogy 2020. április 09. napján kérelmet nyújtottak be a Kossuth utcai ingatlanon tervezett Lidl Élelmiszeráruház építési engedélye iránt. Az eljárás jelenleg 201900089626 ÉTDR azonosító alatt folyamatban van. A levelet azzal a céllal küldték meg a Kormányhivatalnak, hogy releváns információk rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújtsanak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak az építési engedély kiadásával, illetve a fenntarthatósági és gazdaságossági szempontok mérlegelésével kapcsolatos döntéshez.

A Lidl levelében kitért arra is, hogy a fóti modern, korszerű technológiák alkalmazásával és a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével megépítésre kerülő áruháza a megvalósulást követően legalább 25-30 munkavállalónak és családjának nyújtana megélhetést és stabil munkakörülményeket, továbbá a társaság kiemelkedő szerepet vállal és vállalhat a magyar gazdaság működésében és a jelenlegi járvány miatt szükséges újraindításában is.

A fenntarthatósági szempontok érvényesítése egyes kereskedelmi építmények engedélyezése vonatkozásában szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal – az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem és mellékletei megküldése mellett – beszerzi az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, a kereskedelemért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a környezetvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő Bizottság véleményét. A Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.

A Lidl Magyarország Bt. ezért kérte a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályát, hogy az érveiket az építési engedély iránti kérelem elbírálása, valamint az eljáró bizottsági döntés meghozatala során szíveskedjenek figyelembe venni.

Azonban miután a lakosság részéről régóta igény Fóton egy élelmiszer bolt létesítése, az Önkormányzat a Kossuth Lajos utcai fejlesztéssel párhuzamosan a Móricz Zsigmond út menti beépítetlen területen is megkezdte egy kereskedelmi épület megvalósításának előkészítési munkáit. Összegzésként, kijelenthetem, hogy kiemelten kezeljük az élelmiszerbolt kérdését és tárgyalásokat folytatunk több kereskedelmi céggel is, hogy minél hamarabb színvonalas élelmiszeráruház nyílhasson Fóton.

Az Önkormányzat és személy szerint én vagy a képviselőtársaim kiemelt jelentőségűnek tartjuk a lakossággal való folyamatos kommunikációt, legyen az írásbeli formában vagy a sokak által inkább preferált, de jelen helyzetben nehezen kivitelezhető szóbeli formában. Ezért, bár jelen járványhelyzetben, a személyes találkozásra lehetőséget adó közmeghallgatásra nem nyílt lehetőség, azonban a Somlyó-tó, az intézményi terület vagy Kisalag lakosságával, az út és csapadékelvezetési problémák megoldása kapcsán az érintettekkel, illetve a szennyvízberuházással érintett lakossággal sikerült lakossági fórum keretében találkoznunk és kikérni, meghallgatni a véleményüket. Rengeteg különböző szemszögből elénk tárt lakossági véleménnyel, érdekkel találkozunk. Véges költségvetési kereteink mellett lehetőség szerint megpróbáljuk a különféle célokat párhuzamosan megvalósítani. Erre költségvetési forrásra, jól kidolgozott pályázatokra, megvalósítható szakszerű tervre van szükség.

A Sportcsarnok helyet tud adni iskoláskorú gyermekeink részére a mozgásra, de egyéb városi rendezvények helyszínéül is tud szolgálni, mint például szalagavató tartására. Erre is jelentős igény mutatkozik.

Uszoda létesítése még csak elképzelés szintjén van, de állami támogatással tervezzük annak megvalósítását is.

A Malom utca és a Sport utca tervezését az Önkormányzat megrendelte, a tervek engedélyezése folyamatban van. Azonban a Sportcsarnok építése kapcsán egyeztetés kezdődik a Kivitelező és az úttervező bevonásával az optimális útmegoldás kialakítása érdekében, valamint aztért hogy lehetőség szerint a sportcsarnok kivitelezésének befejezésekor az út, járda, és a csapadékvízelvezetés is kiépített és megoldott legyen.

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdésére azt tudom mondani, hogy sajnálatos, ami történt, az előző városvezetés hibájából nagyon sok pénztől elestünk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy újabb forrásokat szerezzünk, fejlesztések és pályázatok útján.

Bízunk abban, hogy a vasúti fejlesztés tervezési folyamata megvalósul, s ennek keretében vasúti korszerűsítés és P+R parkoló kerül kialakítása Fóton, azonban ehhez kapcsolódó kisajátításról nem rendelkezünk információval.

A fejlesztések kapcsán leírt lakossági véleménnyel messzemenőkig tudunk azonosulni. Azonban engedjen meg egy tájékoztatást ennek folyamatával kapcsolatban. Az Önkormányzat által eldöntött beruházások lefolytatásának szigorú szabályai szerint a kivitelezők vagy szolgáltatók kiválasztására közbeszerzési vagy (értékhatár függvényében) versenyeztetési eljárás keretében van lehetőség. Mindkét eljárásra szigorú közzétételi előírások vonatkoznak, melynek eleget teszünk. A jogszabályok azonban esetenként lehetőséget biztosítanának arra, hogy meghívásos pályázattal válassza ki az Önkormányzat a legmegfelelőbb ajánlattevőt, mi azonban a verseny kiszélesítése érdekében kb. az elmúlt 2 évben következetesen nyílt eljárásokat írtunk ki, amire bármely alkalmas, megfelelő referenciával rendelkező gazdasági társaság pályázhat.

A kivitelezések során az ellenőrzés több szemszögből, egy cél érdekében zajlik: elsősorban a kiválasztott műszaki ellenőr tartozik felelősséggel azért, hogy a megvalósuló munka szakszerűen és jogszerűen, költséghatékonyan valósuljon meg, de a Hivatal és az Önkormányzat, és sokszor a tervező vagy az érintett szerv (pl.: GESZ) is kinyilvánítja véleményét a kivitelezés folyamatában, amire a rendszeres (többnyire heti) kooperációk alkalmával nyílik lehetősége.

Pótmunka elszámolására kizárólag előre nem látható, indokolt esetben van lehetőség.

A vállalási díj kifizetésére a szerződésben foglaltak szerint van mód, de a teljesítés igazolása és a végösszeg kifizetése mindig a Hivatal és az Önkormányzat egyetértésével, a műszaki ellenőr jóváhagyását követően történhet meg. Ha az elvégzett munka nem teljeskörű, úgy kötbérezésre, vagy garanciális visszatartásra van lehetőség. De szerencsére a kivitelezők többnyire alapos munkát végeznek, és teljesül az a cél, hogy a beruházás végül mindenki számára megnyugtató, jó eredménnyel végződjön.

Útburkolat: 2019–2020. években a Bartók Béla utcában és a Széchenyi utcában is megvalósult a szennyvízcsatorna hálózat bővítése, mely lehetőséget biztosít további közüzemi fejlesztésekhez. A beruházás műszaki átvétele azonban még folyamatban van. Az átvételt követően 6 hónap konszolidációs időnek szükséges eltelnie ahhoz, hogy a beruházás munkálataival érintett utcák közútszerkezete és felülete oly mértékben megállapodhasson, hogy arra biztonsággal lehessen szilárd útburkolatú közútfejlesztést végezni. Az Önkormányzat a tárgyi utcákra vonatkozó terveket elkészíttettük, jelenleg azok szakhatósági engedélyeztetése folyik. A fejlesztéssel kapcsolatos kiviteli munkáknak tehát két feltétele is jó irányban halad, nevezetesen a szennyvízberuházás műszaki átvétele és a tervezés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy forrást tudjunk előteremteni a kivitelezés érdekében. Addig is kérjük türelmét. A Bartók Béla utca útfelszíne kijavított állapotú, azon a forgalmat nehezítő kátyúk nem találhatók, az útfelület síknak mondható. A járda állapota korának megfelelő, használható állapotban van.

Közvilágítás: A közvilágítás ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a Mogyoródi-patak hídjától általában minden második villanyoszlopon található közvilágítási lámpatest, így a Bartók Béla utca 1/C, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 25, 29. házszámok előtt. A lámpák műszaki hibájáról lakossági bejelentés a közelmúltban nem érkezett a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Megállapítható, hogy a 3. számú ház előtt fák leárnyékolják az ingatlan előtti villanyoszlopon található lámpa fényét, melynek tisztításáról, gallyazásáról jelen helyszíni jegyzőkönyv írásával egyidőben intézkedtem.

Patakmeder és híd: A Mogyoródi-patak medre, partja és a Pataksor utca jelenleg munkaterület. A munkák végzésének idején a területen az üzemeltetési feladatokat nem Fót Város Önkormányzata, hanem a szennyvízberuházás kivitelezője végzi, aki egyébiránt az összes hozzá intézett karbantartási kérésünket eddig teljesítette. A Mogyoródi-patak, mindkét oldalon, a gyalogos hídtól a Shell üzemanyagtöltő állomásig, mintegy 300 méter hosszan Gabion-hálós rézsűburkolást kap, melynek várható átadása 2021. év márciusa. Az átadással egyidőben a patak szélének rendezése is megvalósul.

A Mogyoródi-patakon átvezető gyalogos híd műszaki állapota használatra alkalmassá teszi a hidat, azon sem korróziós, sem anyagfáradásos hiba nem látható. Pataksor utca talajvízszint-csökkentését végző gépekből a víz a híd mellé helyezett csöveken át kerül a patakba, de ennek szabad elfolyása nem veszélyezteti sem a híd szerkezetét, sem annak alátámasztását, a parton való felfekvését.

Közterületi szemétgyűjtők: Az Önkormányzat megbízásából a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2016. évben 80 db, míg a 2017. évben 99 db új hulladékgyűjtő edényt helyezett ki a közterületre. Az edények elsősorban oktatási-, nevelési és szociális intézmények közelében, üzletek, boltok környezetében, játszótereken, parkokban és nagy gyalogos forgalmú helyen lettek telepítve. Így városunk közterületein a korábban létesítettekkel együtt már 200 db közterületi hulladékgyűjtő edény található, amelyet a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. heti rendszerességgel ürít. Mi is tapasztaljuk a közterületeken történő illegális hulladék lerakást, amelyet lakossági bejelentés vagy az újra működő közterület-felügyelet általi tettenérés esetén a jogszabályi keretek adta lehetőségek szerinti bírság kiszabásával szankcionál a Hivatal.

Csatornaaknák: A bejárás idején nem volt érezhető szaghatás az utcában.

Csapadékvíz: Az érdeklődő kérdéseket mindig jó néven vesszük. A lakosság nagy része odafigyel a környezetére, jogszabályok előírásaitól függetlenül is. Ezzel nem csupán a tetszetős és jól funkcionáló környezetet éri el, valamint a jogszabálykövető állampolgári kötelezettségének tesz eleget, de nagyban hozzájárul a kötelező Önkormányzati feladatok ellátásának megkönnyítéséhez is. Bármely utca lakói, kötelezettségeik teljesítésével, elősegíthetik annak a közös érdekünknek az elérését, hogy az utca közútfelületéről a csapadékvíz az árokba kerülhessen, onnan elszivároghasson, vagy tovább folyhasson. Az utca rendezettségét az ingatlanok előtti növényzet ápoltsága is befolyásolja, melynek kezelése szintén a helyben lakók feladata.

A helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy a Bartók Béla utca egyes ingatlanai előtt lévő földes csapadékvíz elvezető és szikkasztó árokban nagy mennyiségű falevél gyűlt össze, melynek eltávolítása szükséges. Az ingatlan előtti kapubehajtó alatti áteresz nagy mértékben feltöltődött hordalékkal, mely meggátolja az árokban összegyűlt csapadékvíz elvezetését. A kapubehajtó alatti áteresz tisztítása az ott lakók feladata. Kérem, ha ilyet tapasztal, segítse Ön is munkánkat és a csapadékvíz-elvezető rendszer hatékonyabb működését.

Csapadékvíz-nyelő és elvezető rács állapota: November 15-én érkezett levelére az alábbi választ adom. Az Ön által bejelentett csapadékvíz-nyelő és elvezető rács állapota valóban baleset bekövetkezéséhez járulhatott volna hozzá, kerékpárral közlekedők esetében. A rács cseréjére vonatkozóan intézkedtem, mely ismereteim szerint levelem írása idején már meg is történt.

Az Önkormányzat által megrendelt, a Sopronok utca szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó engedélyezési terv elkészült, engedélyezés alatt áll. A hatósági engedélyek kiadását követően készül el 2021-ben a kiviteli terv, melynek birtokában – rendelkezésre álló költségvetési fedezet esetében – dönteni tudunk a kivitelezés megindításáról, illetve a kivitelező cég közbeszerzési eljárás keretei között történő kiválasztásáról.

Fót Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött a Vándorépítész Kft.-vel 2020. március 12-én az Új Egészségügyi Központ tervezési munkáinak elvégzésére.

 • A vázlatterv elfogadása megtörtént.
 • Az építési engedélyezési tervet a tervező 2020. október 20-án benyújtotta engedélyezésre.
 • Jogerős építési engedély alapján elkészül a kiviteli terv, melynek alapján kiválaszthatjuk a kivitelezőt és megkezdődhet a kivitelezés.

Az épület látványterve a 2020. októberi Fóti Hírnök újságban látható, ajánlom szíves figyelmébe a megtekintését. A kivitelezésre, terveink szerint 2021. II. negyedév és 2023. II. negyedéve között kerülhet sor. A tervezés, tervegyeztetés során kiemelt figyelmet fordítottunk a mozgáskorlátozottak érdekeinek képviseletére, a megvalósítandó épületen az akadálymentesség alapkövetelmény. Az épület megközelítését a mozgáskorlátozottak részére rámpa biztosítja. Az épületen belül felvonó létesül, mellyel minden szint elérhető. A labor helyiség az új épületben a földszintre tervezett.

Lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fót Város Önkormányzata közel 20 éve minden év tavaszán és őszén megrendezi a lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akciót. A 2020. évben április 18. napján (szombat) és október 10. napján (szombat), két-két helyszínen (Malom u. – Sport u. sarok és Németh K. u. 40. Coop Szuper üzlet melletti parkoló), 9.00–13.00 óra közötti időpontban terveztük a hulladékok begyűjtését. Sajnos a járványügyi helyzet miatt a tavaszra tervezett gyűjtést nem lehetett megtartani, míg az októberi gyűjtés alkalmával – előre nem láthatóan – a korábbi mennyiségek közel háromszorosát hozta a vélhetően nem csak fóti lakosság a Malom utcai gyűjtőpontra.

Jövőre a korábbi évekhez hasonlóan két időpontban, 2021. április 17. és október 19. napján (szombat) tervezzük megtartani a lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akciónkat, amelyet csak fóti lakcímkártyával rendelkező személyek vehetnek majd igénybe.

Gyalogátkelőhelyek A gyalogosok biztonságosabb közlekedését szem előtt tartva 5 gyalogos átkelőhely tervezését rendeltük meg az alábbi helyszínekre: Németh Kálmán u.-Tóth Árpád utca; Németh Kálmán u.–Hargita u.; Móricz Zs. u.–Csaba u.; Vörösmarty u.- Virág Benedek u.; Győrffy u.–Mindszenty u. kereszteződése. A tervező a gyalogátkelőhelyekre vonatkozó terveket engedélyezésre benyújtotta, a Hatóság az építési engedélyeket kiadta. A tervezői költségvetések megadását követően a kivitelezés érdekében dönthetünk a versenyeztetési eljárás megindításáról.

Hulladékudvar: A jelenlegi Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a hulladékudvar létrehozására, amelynek akadálya a közművek (víz, villany) és a hulladékudvarig vezető aszfaltút hiánya. A Szolgáltatókkal előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, így reményeink szerint legkésőbb a 2022. év végére már üzemelni fog a fóti hulladékudvar.

Járdák és kerékpárút: A járda számunkra olyan fontos, mint maga az útépítés. Az úttervek készíttetése és az útépítések esetében mindig komplexen próbáltuk kezelni a helyzetet, vagyis úgy, hogy az útépítés a csapadékvíz-elvezetéssel és járdaépítéssel együtt valósulhasson meg. Minden évben, lehetőségeinkhez mérten, 3-4 járdafelújítás megvalósítását tervezzük. A Rákospalotát – Dunakeszivel összekötő kerékpárút kivitelezéséhez Fót Város Önkormányzata engedélyes tervekkel rendelkezik. A kerékpárút megvalósításakor a biztonságos közlekedés elősegítését és a városon belüli közlekedés megkönnyítését tartjuk elsődleges feladatunknak.

Helyi busz: A fóti különcélú menetrendszerinti buszjáratot végző szolgáltatót közbeszerzési eljárás lefolytatása keretén belül választja ki Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A pályázati kiírás, illetve a szerződés melléklete a Képviselő-testület által elfogadott menetrend, melyen változtatni a szerződéses időtartam alatt nincs mód. A következő eljárás előkészítésénél kérésüket figyelembe fogjuk venni.

Vasútvonal rekonstrukciója: Sajnos nem rendelkezünk információval a Budapest, Nyugati pu.-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban, de messzemenőkig egyetértünk az Ön által leírtakkal.

Képviselői kapcsolattartás: A járványhelyzet végéig, a különleges jogrend ideje alatt a személyes fogadóórák elmaradnak, de a képviselők továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak, keresse őket bátran e-mailben vagy telefonon. Az elérhetőségek az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.fot.hu oldalon megtalálhatók.

Külterületen élők közlekedésének segítése

A település külterületén működik a tanyagondnoki szolgálat, melynek segítéségével keressük annak megoldási lehetőségét, hogy a külterületen, adott esetben Sikátor-pusztán élők nehéz közlekedési helyzetén javítsunk.

Károlyi István utca hiányzó járdaszakasz:

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Fót Város Önkormányzata a KEHOP-2.2.2-15-2015-00081 azonosító számú „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” elnevezésű projekt keretén belül szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére támogatást nyert. A kivitelező a munkálatok befejeztével a járda eredeti állapotát köteles helyreállítani.

A terület funkcionális használatának hosszútávú megoldását a Károlyi István utca hiányzó járdaszakaszának megépítése, a rossz állapotú járdaszakaszok felújítása adhatja meg. A járdaépítéshez szükséges intézkedések maghozatalára 2021 évben nyílik legközelebb lehetősége Fót Város Önkormányzatának. Addig is fokozott figyelemmel kísérjük a Károlyi István utca tárgyi szakasza minőségének változását és szükség esetén ismét elvégeztetjük a terület helyreállításához szükséges munkákat.

Az Ön által bejelentett Fót, Dózsa György utca 11. – 15. számok közötti járdaszakasz tisztításáról, valamint a 13. szám előtt lévő járdaszakasz burkolathiány pótlásáról intézkedtem. Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dózsa György utca 9. szám alatti bérlakásokat tartalmazó ingatlan esetében a kerítésre vonatkozóan köszönjük javaslatát, megfontoljuk. A Dózsa György út 11. szám esetében pedig az Önkormányzat régóta időszerű döntése nyomán végre elbontatjuk a romos állapotban lévő, régóta nem használt, üresen álló korábbi üzletet és szintén üres volt bérlakásokat.

A társasházak építése kapcsán feltett kérdésre az alábbi választ adom. Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete az érintett területeket (Petőfi Sándor u., Bocskai u., Baross u., Eötvös u., Dózsa György út) jellemzően településközponti vegyes Vt-6, emellett Vt-3, Vt-4 jelű építési övezetbe sorolja. A terepszint felett megengedett legnagyobb beépítettség ezekben az övezetekben 30-, illetve 40 százalék. 2019 őszétől érvényben lévő szabályozás alapján, egy telken legfeljebb két épület helyezhető el, a lakásszám maximumát pedig a telekméret 150 m2-rel történő osztásával kell meghatározni. A személygépjárművek elhelyezésére vonatkozó korlátozás, hogy kettőnél több lakást tartalmazó új épület létesítése vagy meglévő épület bővítése esetén lakásonként legalább 1db gépjármű épületen belüli elhelyezéséről gondoskodni kell. Továbbá lakó rendeltetést is tartalmazó épület esetén a létesített első lakáshoz 2 db gépjármű/lakás, minden további lakáshoz 1,5 gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni.

A hatályos rendelet előírásai közül az épületszám meghatározás, a beépítési százalék, valamint a gépjárművek elhelyezésének biztosítása jelent jelenleg leginkább korlátozást társasházak építésére nézve. A fenti előírások azonban csak 2019 őszétől vannak érvényben, a korábban benyújtott építési engedélyekre még nem vonatkoznak.

Fénymásolással kapcsolatban feltett kérdésére az alábbi választ tudjuk adni: a fénymásolás, nyomtatás problémája nem igazán tartozik önkormányzati hatáskörbe, az intézmények egyénileg határozzák meg ennek lehetőségét. Megvizsgáljuk a lehetséges megoldásokat, hogy egy-egy oldal, hivatalos ügyeik intézéséhez szükséges oldal másolását, nyomtatását tudnánk e valamilyen módon biztosítani. Egyéb esetekben a bevásárlóközpontok, nyomtatványboltok nyújtanak ilyen szolgáltatást.

Okmányirodai ügyéntézés: Tervben van kormányablak létesítése Fóton, ez ügyben már megtettük az intézkedéseket, várjuk a hivatalos válaszokat. Addig is megszerveztük, hogy havonta kormányablak busz segítse a lakosságot, és ingyenes autóbusz járat is segíti a dunakeszi okmányirodába látogató fóti lakosságot.

Az új Egészségház épülete egy korszerű, a XXI. századi igényeket kiszolgáló épület lesz. A tervek engedélyeztetési eljárása megkezdődött, a kivitelezés befejezéséig a jelenlegi Egészségház elavult, korszerűtlen, gazdaságtalan épülete szolgálja ki a várost. Az új egészségház épülete elképzeléseink szerint számos funkciónak meg fog felelni, hogy minél több szolgáltatás elérhető legyen a lakosság számára helyben is. Az új egészségházban minden szokásos kezelés elérhető lesz. Folyamatosan alakítjuk a szolgáltatásokat a lakosság igényeihez, célunk, hogy helyben elérhetőek legyenek a legfontosabb szolgáltatások.

Az élelmiszerboltok hiánya nagyon fontos kérdés Fóton. Sajnos igaz, hogy nem megfelelő ez az ellátás, már hosszú évek, évtizedek óta. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk, hogy a plaza stop ellenére, minőségi és színvonalas élelmiszerbolt nyíljon városunkban. A volt CBA Kossuth utca és a Dózsa Gy. u. sarkán lévő épülete nem képezi az Önkormányzat tulajdonát, így annak működésére nincs ráhatásunk. A Vörösmarty téren lévő volt 100-as ABC épületét az Önkormányzat évekkel ezelőtt megvásárolta annak érdekében, hogy ott alakítsa ki a majdani, a modern lakossági igényeknek is megfelelő új Városházát. Így az egyébként teljesen elavult, korszerű bolt kialakítására alkalmatlan, gazdaságtalan működtetésre lehetőséget adó épületben bolt kialakítást, az épület ilyen célra történő bérbe adását nem tervezzük. Bízunk azonban abban, hogy a Kossuth utca Dózsa György út sarkon, korábban bolt céljára értékesített volt önkormányzati ingatlanon, vagy a Móricz Zs. úton lévő intézményi területen vagy más egyéb helyszínen elő tudjuk segíteni egy belterületi bolt kialakítását.

Bankautomatával kapcsolatban: Fót Városában 2020. I. negyedévében a Németh Kálmán u. 40. sz. alatt (orvosi rendelő előtti terület), telepítésre került egy készpénz felvételre alkalmas OTP-ATM. Folyamatos igényfelmérés zajlik ezügyben. Előzetes terveink között szerepel 2021. I. negyedévében, Fót Város területén (Vörösmarty tér), egy újabb készpénz felvételre alkalmas OTP – ATM telepítése. Ennek pontos helyét az OTP Bank Nyrt. szakembereivel közösen fogja a Hivatal kijelölni de köszönjük javaslatát.

Fót, Juhász Gyula u. csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervek elkészültek, a közműegyeztetés folyamatban van, az engedélyeztetési eljárás megkezdődött. Az engedély kiadását és a képviselői költségvetését követően a Képviselő-testület legkorábban 2021-ben tud dönteni a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó versenyeztetési eljárás megindításáról.

Fáy sétány: Fót Város Önkormányzatának folyamatos fejlesztései közé tartozik a város közútjainak fejlesztése, a földes utcák szilárd útburkolattal történő ellátása, a meglévő szilárd burkolatú utcák felújítása. A fejlesztőmunka időzítéséhez és folyamatos kivitelezéséhez a közép és hosszú távú fejlesztési koncepció menetrendje szerint lehet előre haladni.

A Fáy sétány szoros kapcsolatban áll a fóti Somlyó tó üdülőövezeti utcáival. A terület közútjainak szilárd útburkolattal történő ellátásához szükséges előfeltételek egyike a napjainkban lezárás felé közeledő szennyvízcsatorna hálózatbővítés is. Mint ahogyan azt bizonyára Ön is tudja, az utcák közútfelülete alatt kialakított szennyvízhálózat átadását követően van lehetőség a közutak fejlesztésére, az ehhez szükséges tervek elkészítésére, ez alapján indulhat el a beruházás.

Elkötelezettek vagyunk Fót város folyamatos fejlesztése tekintetében, melyben kiemelt helyet foglal el a közútfejlesztés, mindig komplexen kezelve azt, tehát ha közutat fejlesztünk nem állunk meg az útépítésnél vagy útfelújításnál, hanem a csapadékvíz-elvezetést, járdaépítést, de sok esetben a kapubehajtót is kiépítjük. A fejlesztések megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat lehetőségünkhöz mérten önerőből vagy külső forrás, pályázati támogatás igénybevételével biztosítjuk.

A Somlyó tó környezetének közútfejlesztésére középtávon, az elkövetkező 3-4 évben lehet számítani, amihez célszerűen és szándékunk szerint csatlakozik a Fáy sétány közútfelületének fejlesztése, a közút szélesítése, határainak szegélyköves zárása, mely megakadályozza az útszélek letöredezését. A Fáy sétány alsó szakaszának, vagyis a Budai Nagy Antal utcának a szélesítése már tervezés alatt van. Ez indul a Bajcsy Zs. utcától, és tart a Hársfa utcáig. A jövő év folyamán a Hársfa utca megépítésére sor kerül, egészen a Tó kerítésének a végéig. Járda is épül, gépkocsi beállókkal, illetve a csapadékvíz elvezetése is kiépítésre kerül. Az említett Budai Nagy Antal utca szélesítéséhez sajnos kisajátítás is szükséges, ezért a kivitelezés átcsúszhat 2022-re.

Csatornázás: Nagy örömünkre szolgált, hogy a Fót Város Önkormányzata a KEHOP-2.2.2-15-2015-00081 azonosító számú „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” elnevezésű projekt keretén belül szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére támogatást nyert. A Hivatalunk a kivitelezőtől előzetesen nem kapott tájékoztatást a Somlyó tó környezetében (volt üdülőterület) kivitelező általi dokumentum aláíratásra vonatkozóan. Utólagos tájékoztatásuk szerint a tisztítóakna helyére vonatkozó dokumentum aláírására a rákötés lehetőségének megteremtése érdekében volt szükség.

Ybl Miklós utca Örömmel tájékoztatom, hogy az Ybl Miklós utca tervei elkészültek, a hosszasan elnyúló engedélyezési eljárás a végéhez közelít. A tervezést, ahogy az előző évek úttervezését is komplexen kezeljük, útépítés mellett a csapadékvíz-elvezetésre és a járdaépítésre is hangsúlyt fektetünk. Az Ön által is ismert utcaviszonyok miatt az Ybl Miklós utcában a csapadékvíz-elvezetés kérdését sokszoros hangsúllyal kell kezelnünk. A tervek birtokában már lehetőségeinkhez mérten mindent meg fogunk tenni a mielőbbi kivitelezés érdekében.

Új Egészségügyi Központ és környezete: Fót Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött a Vándorépítész Kft.-vel 2020. március 12-én az Új Egészségügyi Központ tervezési munkáinak elvégzésére.

 • A vázlatterv elfogadása megtörtént.
 • Az építési engedélyezési tervet a tervező 2020. október 20-án benyújtotta engedélyezésre.
 • Jogerős építési engedély alapján elkészül a kiviteli terv, melynek alapján kiválaszthatjuk a kivitelezőt és megkezdődhet a kivitelezés.

Az épület látványterve a 2020. októberi Fóti Hírnök újságban látható, ajánlom szíves figyelmébe a megtekintését. A kivitelezésre, terveink szerint 2021. II. negyedév és 2023. II. negyedéve között kerülhet sor. Az új épület tervezésével szoros összefüggésben van a környezetének rendezése is, így nem csupán egy regenerálódásra, pihenésre alkalmas, sokfunkciós közparkot, de a kulturált parkolás biztosítása érdekében parkolókat is terveztetünk a környező utcákra.

Járdák A járdák építése számunkra ugyanolyan fontos, mint az útépítés. Az úttervek készíttetése és az útépítések esetében mindig komplexen kezeltük a megoldandó feladatot, vagyis úgy, hogy az útépítés a csapadékvíz-elvezetéssel és járdaépítéssel együtt valósulhasson meg. Az útépítési beruházások keretein belül megvalósuló járdaépítéseken túl minden évben, lehetőségeinkhez mérten további 3-4 járdafelújítás kivitelezését tervezzük. A járdák megvalósításakor a biztonságos közlekedés elősegítését és a városon belüli közlekedés megkönnyítését tartjuk elsődleges feladatunknak.

Ingatlanok előtti közterület rendben tartása

Fót Városban a település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat rendben tartani, a vadon növő bokortól megtisztítani. A tulajdonos kötelessége, a járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), az ingatlanról a közterületre kinyúló ágak visszavágása, továbbá az ingatlan előtti (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldalon) fák és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy a gyalogos közlekedést és a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 m-en belül 50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva). A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – felszólítják az ingatlantulajdonost az ingatlan rendbe tételére.

József Attila utcában lévő nyárfák kivágása

A József Attila utcában lévő csapadékvíz elvezető árok melletti területen a 2020. évben a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Hivatal munkatársai megvizsgálták a fás szárú növényeket és az általuk veszélyesnek ítélt, illetve a csapadékvíz elvezető árokban kárt okozó fákat, tujákat a Kft. szakemberei tavasszal kivágták. A József Attila utcai közpark területén lévő nyárfák kivágásának költségvetési fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tudjuk biztosítani.

Fót Város Önkormányzata a Géza fejedelem – Móricz Zsigmond utcák kereszteződésében lévő csomópontra vonatkozó tervek elkészíttetését megindította. A tervezővel számos egyeztetést követően kialakítottuk a megfelelő koncepciót, aminek a kidolgozása elkészült, a végleges változat benyújtása megtörtént a Magyar Közúthoz mint közútkezelőhöz. A kezelő a tervet koncepcionálisan megfelelőnek ítélte, az általa, technikai ábrázolás tekintetében, javasolt észrevételek átvezetésre kerültek. Így már a Tervező közútkezelői hozzájárulás érdekében engedélyt tud kérni, mely engedély kiadása decemberben megtörténik. Ennek birtokában lehet megindítani az Útügyi Hatóságtól az engedélyezési eljárást. A jogerős engedély várható 2021 késő tavaszi kiadását követően mielőbb igyekszik lefolytatni az Önkormányzat a közbeszerzési eljárást. Mindent megteszünk azért, hogy 2021. nyarán megkezdődhessen a kivitelezés a lakosok biztonsága érdekében.

Természetesen a lakossági igények és a város érdekeinek figyelembe vételével tervezi az Önkormányzat a buszfordulóval szemben lévő intézményi terület fejlesztését is. Amennyiben akár kereskedelmi, akár sport vagy intézményi beruházás létesül a város egyik legértékesebb, legfrekventáltabb területén, az maga után von számos következményt, így hatással van a környező utak forgalmára is. Az Önkormányzat forgalomtechnikai szakértő igénybe vételével igyekszik a város forgalmi problémáira koncepciót kialakítani. A kialakítandó épületek tervezése során a szükséges hatástanulmányokat el kell végeznünk, csak úgy fogunk engedélyt kapni, ha a forgalomtechnika az adott komplexumnak megfelelő lesz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Facebook