A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése

Fóti Boglárka Óvoda férőhelybővítése

Fót Város Önkormányzata, az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 150 358 423 Ft támogatási összegből, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde intézményének infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében komplex beruházást valósít meg.

A projekt fejlesztésében érintett bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény, melynek bölcsődei és óvodai része is egymástól elkülönülő, önálló szervezeti és szakmai egység. Jelenleg a fejlesztendő intézmény bölcsődei és óvodai része egy épületben működik, a 2151 Fót, Bölcsőde u. 1. szám alatt. Az épület 1972-ben készült el, azóta nagyobb felújítás nem történt rajta, így elavulttá vált, szigetelése, fűtése korszerűtlen, gazdaságtalan. A projekt keretében tervezzük, hogy az óvodai csoportok egy másik épületbe költöznek, helyükre bölcsődei csoportok kerülnek, valamint az épület bővítésével két új csoportszoba kialakítása történik meg. A felújítással, bővítéssel a bölcsőde megújulna és 3 gondozási egységgel, 60 férőhellyel bővülne. Így összességében a megvalósuló fejlesztés eredményeként 4 gondozási egységben 8 bölcsődei csoport, 80 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. Az épület szigetelésével, a fűtés korszerűsítésével és napkollektoros rendszer kiépítésével energiatakarékos működés válik lehetővé.

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés célja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése. Ennek eredményeként olyan, 80 férőhelyes bölcsőde jönne létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújtaná a Fóton élő családok gyermekei számára. Az alapellátás 4 gondozási egységben, 8 csoportszobában történne. Gyermekfelügyeletet és játszócsoportot az egyik csoportszobában, a hét meghatározott napjain biztosítanánk. A sószoba a bölcsődébe járó gyermekek rendelkezésére állna és a gyermekek egészségének megőrzését, a betegségek megelőzését szolgálná. A bölcsőde jelenleg csak a 2 éves korú gyermekek ellátását tudja biztosítani. A fejlesztés megvalósulása után viszont a 0-3 éves korosztály településen jelentkezők ellátására alkalmassá válik.

A fejlesztés kapcsolódik a Közép-Magyarországi Operatív Program átfogó céljaihoz, mivel növeli a régió versenyképességét a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításával és javítja az életminőséget. Kapcsolódik továbbá ahhoz a specifikus célhoz is, amely a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztését jelenti. Ezek a fejlesztési célok közvetlenül támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram és az Új Széchenyi Terv fő célkitűzéseivel összhangban.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSA BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és Fót Város Önkormányzata „A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése” című projektre kötött szerződést, melynek tervezett összköltsége 167 064 918 Forint. A beruházás célja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése. A fejlesztés továbbá növeli a régió versenyképességét a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításával. A beruházás eredményeként olyan, 80 férőhelyes bölcsőde jönne létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújtaná a Fóton élő családok gyermekei számára. A fejlesztés során a jelenlegi, 2 csoportszobában meglévő 20 férőhelyet felújítanák és további 60 új férőhely kialakítása történne meg, 6 új csoportszobában. A beruházás során felújított és kialakított férőhelyek lehetővé teszik a jelenleginél 4-szer több kisgyermek ellátását. Az épület alapvető tervezési elve volt az energiatudatosság, a „zöld” szemlélet és az előírásoknál magasabb fokú energiatakarékosság.

www.fot.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

E-mail:palyazat@fot.hu