Ügyfélfogadási rend

Általános ügyfélfogadás

Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézés rendjéről

A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő Kormányrendeletekben foglaltakra figyelemmel a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban az anyakönyvi ügyintézés az alábbiak szerint történik:

Előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban tudjuk fogadni a jogszabály által kötelezően előírt személyes megjelentést igénylő, halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben az ügyfeleket.

Időpontot foglalni a 06/70/500-3478 vagy a 06-70-500-3661 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra között vagy az anyakonyv@fot.hu e-mail címen lehet.

 

Haláleset bejelentése, anyakönyvezés kezdeményezése:

Telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor a haláleset bejelentésére. Az anyakönyvezést követően értesítjük a bejelentőt, az anyakönyvi kivonat elkészültéről és az átvétel időpontjáról.

 

Apai elismerő nyilatkoztat felvétele:

A veszélyhelyzet fennállása idején is felvesszük az apai elismerő nyilatkozatokat, előzetes telefonos egyeztetést követően.

 

Házassági szándék bejelentése:

Kérjük, előzetesen egyeztessenek az anyakönyvvezetőkkel, telefonon kérjenek időpontot a házassági szándék bejelentéséhez.

 

Már előjegyzésbe vett házasságkötések:

Az esküvőket a házasulókkal korábban egyeztetett időpontokban, de csak kizárólag 2 tanú jelenlétében, a Házasságkötő teremben tartjuk. Természetesen a házasulók kérésére lehetőség van arra, hogy elhalasszák vagy módosítsák esküvőjük időpontját.

 

Anyakönyvi kivonat igénylése:

Amennyiben valamely halaszthatatlan ügy intézéséhez szükséges az anyakönyvi kivonat kiállítása, ezt telefonon vagy e-mailben kezdeményezhetik. Az anyakönyvi kivonatot postázzuk, vagy megbeszélt időpontban személyesen átvehető a hivatalban.

 

Hagyatéki ügyintézés

A postán kiküldött hagyatéki nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, elektronikus úton, e-mailben, vagy postai úton szíveskedjenek visszaküldeni, vagy a Hivatal ügyfélszolgálatának bejárata mellett található postaládába elhelyezni. A nyilatkozat kitöltésében segítséget adunk a 06-70-500-3478 vagy 06-70-500-3661 telefonszámon.

 

Minden egyéb anyakönyvi ügyben is kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben tájékozódjanak az ügyintézőknél.

Megértésüket köszönjük!

 

Ügyfélszolgálati Iroda

email: uszi@fot.hu
telefonszám:

 • 0627/535-365
 • 0627/535-375
 • 0627/535-385
 • 0627/535-395

 

 • Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-17:00
 • Kedd 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Péntek 8:00-12:00
 • iratok átvétele
 • kézbesítetlen levelek átadása
 • hatósági hirdetmények kifüggesztése
 • népesség-nyilvántartási ügyek
 • kereskedelmi ügyek
 • hagyatéki ügyek
 • lakásépítési kedvezmények átterhelése, felfüggesztése

Jegyzői Kabinet, Hatósági Osztály, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Gazdasági Osztály:
email: titkar@fot.hu
telefonszám: 0627/535-365, 0627/535-375, 0627/535-385, 0627/535-395

 • Hétfő 13:00-17:00
 • Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Péntek 8:00-12:00
 • Anyakönyvi, gyermekvédelmi, szabálysértési, birtokvédelmi,  környezetvédelmi, szociális és adó ügyekben, pénzügyekben

Dr. Vass György Polgármester fogadóórája:

Minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/102-es mellék