Járási ügysegéd

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal heti rendszerességgel települési járási ügysegéd útján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban, az Ügyfélszolgálaton kihelyezett ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás időpontja:

Kedd: 08.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között
Csütörtök: 08.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között

A Járási Hivatal feladatkörébe tartozik az alábbi ellátások megállapítása és a velük kapcsolatos ügyintézés:

– gyermekek otthongondozási díja
– ápolási díj
– egészségügyi szolgáItatásra való jogosultság megállapítása szociális alapon
– időskorúak járadéka
– alanyi jogon és normatív alapon nyújtott közgyógyellátás
– hadigondozottak járadékának megállapítása
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás
– életben lévő igazolás
– védendő fogyasztó
– gyógyászati segédeszközök villamosenergia támogatása

A települési járási ügysegéd feladata: a felsorolt ügyekben átadja a kérelem-nyomtatványokat, segít azok kitöltésében, átveszi a kitöltött nyomtatványt és a kérelemhez csatolandó iratokat, mellékleteket, illetve az átvett iratokról másolatot készít.

Fót, 2023. október 19.

Dr. Mihályi Zsolt Apor
Jegyző