Kapcsolat

Központi telefonszámok:

0627-535-365
0627-535-375
0627-535-385
0627-535-395

Munkakör Név Mellék E-MAIL
Tisztségviselők
Polgármester dr. Vass György 9111 polgarmester@fot.hu
Alpolgármester Bíró Zoltán alpolgarmester@fot.hu
Jegyző dr. Mihályi Zsolt Apor 9110 jegyzo@fot.hu
Aljegyző dr. Csízik Melinda 9119 csizik.melinda@fot.hu
Polgármesteri Kabinet
önkormányzati tanácsadó Bojsza Réka
főépítész Pernyész-Ovádi Noémi 9117 foepitesz@fot.hu
főépítészi asszisztens Szeitner-Láng Zsófia 9117 lang.zsofia@fot.hu
kommunikációs referens Koródi-Nagy Edina 9139 nagy.edina@fot.hu
jegyzői asszisztens Szigetiné Csécs Mária 9102 titkar@fot.hu
Jegyzői Kabinet
jegyzői referens Kósa-Richter Kinga 9140 kosa.kinga@fot.hu
jogtanácsos dr. Polaneczki-Káplár Katalin 9109 polaneczki.katalin@fot.hu
belső ellenőr Pamuk Etelka
szabályozási referens Katonáné Dr. Ulrich Zsuzsanna 9127 ulrich.zsuzsanna@fot.hu
személyügyi referens Zajzon-Veres Szilvia 9128 zajzon.szilvia@fot.hu
intézményi és külkapcsolati referens Nagyné Izsáki Renáta 9135 izsaki.renata@fot.hu
informatikai rendszergazda szakreferens Verebes Viktor 9112 verebes.viktor@fot.hu
Ügyviteli Csoport
iktató ügykezelő Székely Katalin 9113 szekely.katalin@fot.hu  
iktató ügykezelő Fazekasné Németh Mónika 9113 fazekasne.monika@fot.hu
iktató ügykezelő Botka Norbertné 9113 botka.evi@fot.hu
kézbesítő Kovács Lajosné 9113
9101
kovacs.lajosne@fot.hu
Hatósági Osztály
osztályvezető Márkosné Dénes Ella 9131 markosne.ella@fot.hu
Hatósági Csoport
osztályvezető helyettes,
közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens
Kárpáti Gábor 9115 karpati.gabor@fot.hu
szociális ügyintéző Mészáros Gabriella 9120 meszaros.gabi@fot.hu
anyakönyvvezető Bartuczné Végi Tünde 9106 anyakonyv@fot.hu
hagyatéki ügyintéző Fagyal Sándorné 9136 fagyal.sandorne@fot.hu
környezet- és természetvédelmi ügyintéző Nagyné Csapó Márta 9115 nagyne.csapo.marta@fot.hu
igazgatási ügyintéző Lakatos Éva 9127 lakatos.eva@fot.hu
Ügyfélszolgálati Csoport
általános igazgatási ügyintéző Koppné Szita Erika 9103 koppne.erika@fot.hu
hatósági ügyintéző Ozsvárt Dániel 9104 ozsvart.daniel@fot.hu
építésügyi ügyintéző Varga Ágnes 9105 varga.agnes@fot.hu
Közterület-felügyelet
közterület-felügyelő Angyal Sándor István kozterulet@fot.hu
Mezőőri Szolgálat
mezőőr Ifj. Koncz János -9127 lakatos.eva@fot.hu
mezőőr Teleki Sándor -9127 lakatos.eva@fot.hu
Gazdasági Osztály
osztályvezető dr. Kanti Gábor 9108 kanti.gabor@fot.hu
Pénzügyi Csoport
pénzügyi ügyintéző Lugossy Orsolya 9126 lugossy.orsolya@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagy Józsefné 9118 nagy.jozsefne@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagyné Markarián Andrea Judit 9138 nagyne.judit@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Rónaszékyné Klepác Nikolett 9137 klepac.nikolett@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagyné Dinnyés Nikoletta
számviteli ügyintéző Varróné Nagy Zsuzsanna 9138 varrone.zsuzsanna@fot.hu
Adóügyi Csoport
adóügyi szakreferens Asztalos Diána 9130 asztalos.diana@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szabó Mariann 9130 szabo.marianna@fot.hu
adóügyi ügyintéző Benczéné Horváth Krisztina 9130 horvath.krisztina@fot.hu
adóügyi ügyintéző Melicher Hajnalka 9129 melicher.hajnalka@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szamosvári Zsoltné 9129 szamosvari.zsoltne@fot.hu
adóügyi ügyintéző Dobi Erika 9125 dobi.erika@fot.hu
adóügyi ügyintéző Győri Péterné 9125 gyori.peterne@fot.hu
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály
osztályvezető Szántóné János Ildikó 9132 szantone.ildiko@fot.hu
műszaki szakreferens Kocsis Gábor 9122 kocsis.gabor@fot.hu
műszaki ügyintéző Kurucz László 9123 kurucz.laszlo@fot.hu
beruházási szakreferens Zachar Ildikó 9133 zachar.ildiko@fot.hu
beruházási ügyintéző Szita Lajos 9133 szita.lajos@fot.hu
településgazda Soós Melinda 9122 soos.melinda@fot.hu
településgazda Both András 9123 both.andras@fot.hu
közbeszerzési ügyintéző Polonkai Andrea 9134 polonkai.andrea@fot.hu
vagyongazdálkodási szakreferens Kiszely Zoltán 9121 kiszely.zoltan@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Nikovits Tamás 9121 nikovits.tamas@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Ferenczné Orvos Ildikó 9116 orvos.ildiko@fot.hu
Csomádi Kirendeltség
06-28-566 511/ kapcsolat@csomad.hu
polgármester Klement János 3 polgarmester@csomad.hu
titkárság Gombai Mártonné 2 gombaine.aranka@csomad.hu
pénzügyi ügyintéző Berke Demeterné 6 penzugy@csomad.hu
pénzügyi ügyintéző Gál Szilvia 6 penzugy@csomad.hu
adóügyi ügyintéző Demeter Attiláné 5 ado@csomad.hu
demeter.kati@csomad.hu
adóügyi és pénzügyi ügyintéző Hajdu Ágnes 5 ado@csomad.hu
hajdu.agnes@csomad.hu
igazgatási ügyintéző Hagymási Mária 4 hagymasi.maria@csomad.hu
műszaki ügyintéző Silyéné Jakab Kinga 1 jakab.kinga@csomad.hu