Kapcsolat

Központi telefonszámok:

0627-535-365

0627-535-375

0627-535-385

0627-535-395

Munkakör Név Mellék e-mail
Tisztségviselők
Polgármester dr. Vass György 9111 polgarmester@fot.hu
Alpolgármester Bíró Zoltán alpolgarmester@fot.hu
Jegyző dr. Mihályi Zsolt Apor 9110 jegyzo@fot.hu
Aljegyző Dóráné dr Kuzmann Katinka 70-375-1858 kuzmann.katinka@fot.hu
Polgármesteri Kabinet
önkormányzati tanácsadó Bojsza Réka
polgármesteri asszisztens Vass Szabina 9102 titkar@fot.hu
Jegyzői Kabinet
kabinet vezető Katonáné Dr. Ulrich Zsuzsanna ulrich.zsuzsanna@fot.hu
jegyzői asszisztens Sándor Eszter 9114 sandor.eszter@fot.hu
jegyzői referens Kósa-Richter Kinga 9140 kosa.kinga@fot.hu
Kamarai jogtanácsos dr. Dudás Melinda 9109 dudas.melinda@fot.hu
belső ellenőr Pamuk Etelka belsoellenor@fot.hu  
személyügyi vezető Zajzon-Veres Szilvia 9128 zajzon.szilvia@fot.hu
személyügyi referens Horváth-Sáfrány Anikó 9128 safrany.aniko@fot.hu
kulturális és kommunikációs referens Koródi-Nagy Edina 9135 nagy.edina@fot.hu
kulturális referens Juhász Krisztina 9135 juhasz.krisztina@fot.hu
informatikai rendszergazda Verebes Viktor verebes.viktor@fot.hu
informatikus honlapszerkesztő Dobó József 9112 dobo.jozsef@fot.hu
képviselői irodavezető Bajorné Vágó Katalin 70-637-1218 bajor.katalin@fot.hu  
ügyviteli referens Székely Katalin 9113 szekely.katalin@fot.hu   
ügyiviteli ügyintéző Fazekasné Németh Mónika 9113 fazekasne.monika@fot.hu
ügyiviteli ügyintéző Botka Norbertné 9113 botka.evi@fot.hu
kézbesítő Kovács Lajosné 9113 kovacs.lajosne@fot.hu
Településfejlesztési vezető
Településfejlesztési vezető dr. Csízik Melinda csizik.melinda@fot.hu
Hatósági Osztály
osztályvezető Kárpáti Gábor karpati.gabor@fot.hu
igazgatási ügyintéző Lakatos Éva 9127 lakatos.eva@fot.hu
igazgatási ügyintéző Ozsvárt Dániel 9104 ozsvart.daniel@fot.hu
szociális ügyintéző Mészáros Gabriella 9120 meszaros.gabi@fot.hu  
szociális referens Márkosné Dénes Ella 9131 markosne.ella@fot.hu
anyakönyvvezető Végi Tünde 9106 anyakonyv@fot.hu
hagyatéki ügyintéző Fagyal Sándorné 9136 fagyal.sandorne@fot.hu
ügyfélszolgálati ügyintéző Koppné Szita Erika 9103 koppne.erika@fot.hu
ügyfélszolgálati ügyintéző Nagyné Izsáki Renáta 9103 izsaki.renata@fot.hu
ügyfélszolgálati ügyintéző Dudás Katalin 9105 dudas.katalin@fot.hu
Környezet- és természetvédelmi ügyintéző Ariné Vereby Klára Judit 9105 arine.klara@fot.hu
rendészeti referens Nagyné Csapó Márta 9115 nagyne.csapo.marta@fot.hu
közterület-felügyelő Angyal Sándor István kozterulet@fot.hu
közterület-felügyelő Baumgartner Ákos kozterulet@fot.hu
Mezőőri Szolgálat
mezőőr Ifj. Koncz János 703318522 nagyne.csapo.marta@fot.hu
mezőőr Teleki Sándor 704574481 nagyne.csapo.marta@fot.hu
Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető Vargáné Bolyós Ildikó 9132 vargane.ildiko@fot.hu
intézményüzemeltetési referens Szita Lajos 9133 szita.lajos@fot.hu
településgazda Soós Melinda 9123 soos.melinda@fot.hu
településgazda Both András 9122 both.andras@fot.hu
pályázati referens Polonkai Andrea 9134 polonkai.andrea@fot.hu
műszaki referens Gerstmayer János 9133 gerstmayer.janos@fot.hu
vagyongazdálkodási referens Varga Ágnes 9121 varga.agnes@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Nikovits Tamás 9134 nikovits.tamas@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Ferenczné Orvos Ildikó 9116 orvos.ildiko@fot.hu
Főépítészi Iroda
főépítész Péterffy Márton 9117 foepitesz@fot.hu
főépítészi munkatárs Jámbor László
főépítészi asszisztens Lukácsné Barát Erika 9117 lukacsne.erika@fot.hu
Gazdasági vezető
gazdasági vezető dr. Kanti Gábor kanti.gabor@fot.hu
főkönyvelő Nagyné Dinnyés Nikoletta nagyne.nikoletta@fot.hu
Pénzügyi Osztály
osztályvezető Mihályi András 9137 mihalyi.andras@fot.hu  
pénzügyi ügyintéző Lugossy Orsolya 9126 lugossy.orsolya@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagy Józsefné 9118 nagy.jozsefne@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagyné Markarián Andrea Judit 9138 nagyne.judit@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Király Gyöngyi 9137 kiraly.gyongyi@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Varróné Nagy Zsuzsanna 9138 varrone.zsuzsanna@fot.hu
Adóügyi Osztály
osztályvezető Melicher Hajnalka 9108 melicher.hajnalka@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szabó Mariann 9130 szabo.marianna@fot.hu
adóügyi ügyintéző Csuthy Anikó 9129 csuthy.aniko@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szamosvári Zsoltné 9129 szamosvari.zsoltne@fot.hu
adóügyi ügyintéző Dobi Erika 9125 dobi.erika@fot.hu
adóügyi ügyintéző Győri Péterné 9125 gyori.peterne@fot.hu
Csomádi Kirendeltség
06-28-566 511/ kapcsolat@csomad.hu
polgármester Klement János 3 polgarmester@csomad.hu
titkárság Gombai Mártonné 2 gombaine.aranka@csomad.hu
Osztályvezető Gál Szilvia 6 penzugy@csomad.hu
adóügyi ügyintéző Demeter Attiláné 5 ado@csomad.hu
demeter.kati@csomad.hu
adó és pénzügyi ügyintéző Fedorné Ligeti Szabina 4 fedorne.szabina@csomad.hu
igazgatási ügyintéző Hagymási Mária 4 hagymasi.maria@csomad.hu
Általános igazgatási ügyintéző Kapuvári Emőke 4 kapuvari.emoke@csomad.hu
műszaki ügyintéző Silyéné Jakab Kinga 1 jakab.kinga@csomad.hu