Apponyi Franciska Óvoda férőhelybővítése

Az Apponyi Franciska Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése a KMOP-4.6.1.-11-2011-0013 sz. pályázat keretében:

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 120 000 000 Ft összegből az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájában a férőhelyek bővítése, annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében komplex beruházást valósított meg. A bővítés során olyan infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára, optimális térhasználat, térigény biztosítása mellett.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és Fót Város Önkormányzata „Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése” című projektre kötött szerződést 2013. március 11-én, melynek tervezett összköltsége 126 315 800.- Ft,. A beruházás célja, a város népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása volt. A projekt során 2 csoportszobával bővült az intézmény. A kettő új csoportszobában és a logopédiai szobában, a tornaszobában megvalósítottuk a teljes akadálymentességet, valamint az összes helyiség elérhető lett a mozgásukban akadályozottak számára. A projekttel energiatakarékos megoldásokat alakítottunk ki, a fenntartási költségek csökkentésére. Az intézmény korábbi maximális befogadóképessége 190 fő volt, a fejlesztéssel elértük, hogy 240 főre emelkedjen a minőségi nevelés megteremtésével. A bővítés 2014. márciusában jogerős használatbavételi engedélyt kapott.

A megvalósítás során kötött szerződések:
Támogatási Szerződés a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel: 2013.03.11. napján.

Vállalkozási szerződés közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezővel: 2013.06.18. napján.- Polip 2001 Kft.

Megszépült épületben kezdődött meg az újév

Százhúsz millió forint európai uniós támogatással és a fenntartó Fót Város Önkormányzat hozzájárulásával összegségében százharminc milliós fejlesztés valósult meg a fóti Apponyi Franciska Ibolyás úti tagóvodája. Átalakult, megszépült a közel 20 esztendős épület, így az évet már korszerűbb, akadálymentes környezetben kezdhették meg az a kisgyermekek, intézmény dolgozói az óvó nénik és dadus nénik.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott projekt munkálatai 2013. júniusában kezdődtek és 2013. december végéig zajlottak. Ez sok türelmet és együttműködést kívánt az intézménytől a szülőktől és a kivitelezőtől egyaránt.

A kivitelezés készre jelentését követően- a pályázatban foglalt határidőre- sikeresen lezárult a műszaki átadás- átvételi eljárás. A projekt során minden tervezett fejlesztési elemet sikerült megvalósítani. A kettő új csoportszobában és a logopédiai szobában, valamint a tornaszobában megvalósítottuk a teljes akadálymentességet, továbbá valamennyi csoportszoba, az összes helyiség, valamint az óvoda körüli gyalogutak is akadálymentesen használhatók a mozgásukban akadályozottak számára. A gyermekek valamint az intézményben dolgozók, a kimagasló szülői összefogásnak köszönhetően örömmel vették birtokba a kívül- belül megszépült épületet.

Az intézmény felújításával, átalakításával, akadálymentesítésével olyan egészséges, korszerű harmonikus nevelési környezet jött létre a benne nevelkedő kisgyermekek számára, amely elősegíti a minőségi nevelés megteremtését. A bővítés során olyan, infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás korú gyermekek számára. Az épület adottságaihoz mérten törekedtünk az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésére. A fejlesztés továbbá pozitív hatást gyakorol az intézményben dolgozó óvó nénik, dadus nénik és egyéb dolgozók munkakörülményeire is. Érezhetik a beruházás pozitív hatását az intézménybe járó gyermekek szülei és családtagjai is.

A projekt előkészítése során, a tervezési program megadásakor is kiemelt fontosságú volt az Önkormányzat számára, hogy a projekt során egy környezetkímélő, fenntartható üzemeltetésű intézmény valósuljon meg. Ennek megvalósítása során a teljes épület valamennyi külső, homlokzati nyílászárója hőszigetelő üvegezéssel, fokozott légzárással, borovi fenyőből, bukó-nyíló kivitelben készült, aminek köszönhetően fokozott energia megtakarítás érhető el. Az épület fűtésének kialakítása során azokat a műszaki megoldásokat kívánunk megvalósítani, amelyekkel fokozott energia megtakarítás érhető el. Így a meglévő épület fűtését, illetve a teljes épület melegvíz-termelését – az eredetileg belső udvarként használt helyiség lefedésével kialakuló új központi kazánházban elhelyezendő – új 1 db VIESSMANN VITODENS 200 W típusú kondenzációs fali gázkazán 60 kW – beüzemelésével kívántuk megoldani, amelyek hatásfoka a korábbi gázkazán 60-70%-os hatásfokához képest 95-100%-os hatásfokkal üzemelhet. A bővítmény padlóburkolata alá 8 cm terhelhető kőzetgyapot hőszigetelés került. A meglévő épület és a tervezett bővítmény gipszkarton álmennyezete 20 cm vastag (30-40 kg/m3 térfogatsúlyú) kőzetgyapot szigeteléssel került lefedésre. A meglévő és a bővített épületrész homlokzati falazatára 8 cm expandált polisztirolhab került a külső oldalra nemesvakolat felületképzéssel.

Az építési tevékenység és az akadálymentesítés mellett a projekt keretében eszközbeszerzésekre (bútorok, készségfejlesztő eszközök) is sor került. A férőhelybővítése során gondoskodtunk a gyermekek számára beszerezni kívánt játékok, udvari bútorok beszerzéséről. Az épületben a bővítés során a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletben szereplő kötelező helyiségek kialakításra kerülnek, beszerzésre kerülnek a kötelezően meghatározott bútorzat és felszerelési tárgyak, nevelést segítő eszközök, speciális eszközök, és egyéb felszerelési tárgyak.

Az épület korszerűsítésével, funkcionális optimális téreloszlású belső tereivel méltányos nevelési környezet jött létre. A projekt – a belső és külső környezet akadálymentesítésével, az akadálymentes parkoló kialakításával, a mobil, variálható bútorok és eszközök beszerzésével – érvényesíti az esélyegyenlőség szempontjait. A környezeti fenntarthatóság az épület hőszigetelésével, energiatakarékossá válásával, a tudatosan környezetkímélő eszközök beszerzésével valósult meg.