Zöldinfó
2022.05.27.

ZÖLD- ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK PÓTOSZTÁSA 2024.05.23-án


Artézi Kút Ivóvíz Vizsgálati Jegyzőkönyv 2024. 03. hó


A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai – megnyitás


A 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 következő akciójaként, a közelgő tavaszra és ültetés szezonra gondolva 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐭𝐢́𝐩𝐮𝐬𝐛𝐨́𝐥 𝐚́𝐥𝐥𝐨́ 𝐯𝐞𝐭𝐨̋𝐦𝐚𝐠 𝐜𝐬𝐨𝐦𝐚𝐠𝐨𝐭 𝐚𝐣𝐚́𝐧𝐝𝐞́𝐤𝐨𝐳𝐮𝐧𝐤 𝟏𝟎𝟎 𝐟𝐨́𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐤𝐨𝐬𝐧𝐚𝐤.

A vegyes, minőségi vetőmagokból álló csomag tartalma:

 • Paradicsom –„Kecskemét 549” – 50 db – középkorai, kissé megnyúlrt, hengeres fajta; és „Kecskeméti jubileum” 50 db, kiváló termőképességű és nagy bogyós szabadföldi fajta. Házikerti termesztésre, friss fogyasztásra és befőzésre javasolt, jóízű paradicsom.
 • Paprika – „Bácskai fehér” – 50 db folyton növő, bőtermő, vastag falú, édes, rendkívül ízletes fajta; és „Fehérözön” – 50 db árnyéktűrő, ellenálló fajta
 • Cukkini -„Black Beauthy” – 100 db biztonságosan termő, nagy hozamú fajta.
 • Retek – „Glória F1 retek” – 50 db gyors növekedésű, fehér húsú, hosszúkás gömb alakú hibrid retek fajta; és „Hónapos retek vetőszalag” – 50 db óriás vajretek
 • Saláta – vetőszalagon 100 db felmagzásra nem hajlamos, kemény, jól záródó levelű, nyári termesztésre ajánlott fajta.
 • Uborka – „Charlotte F1 uborka, drazsírozott 50 db betegségekre ellenálló hibrid berakóuborka, a drazsírozott magokból gyors fejlődésű, egészséges palánták nevelhetők; és „ Mohikán F1 uborka” 50 db középkorai érésű, ellenálló fajta.

Mi az a 𝐯𝐞𝐭𝐨̋𝐬𝐳𝐚𝐥𝐚𝐠? Segítségével, sokkal gyorsabban végezhetjük az apró magvak vetését, és a tökéletes egyenletes sűrűség is szavatolva van.

Mi az a 𝐝𝐫𝐚𝐳𝐬𝐢́𝐫𝐨𝐳𝐨𝐭𝐭 𝐦𝐚𝐠? A drazsírozott vetőmag minden gömböcskéjében egy szem

mag van, ezért a használata előnyös és takarékos. A drazsé vivőanyaga starter tápanyagokat és

fertőtlenítőszert is tartalmaz, ezért a kelés erőteljes lesz, viszont a drazsírozott vetést nagyon

alaposan be kell öntözni!

Jelentkezni ezen a linken lehet: https://n9.cl/g956q

A 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ról bővebben:
Fót vezetése elkötelezett a környezetvédelem mellett, célja, hogy a helyi lakosság szemléletformálásával és bevonásával közösen tegyünk a város tisztaságáért és környezetvédelméért, zöldüléséért és energia felhasználásának csökkentéséért.

Kiemelten fontos számunkra, hogy a fótiaknak természetessé váljon a környezettudatos gondolkodás és hogy szem előtt tartsuk, milyen mintát adunk át utódainknak. Ezzel magunk és gyermekeink világát is szebbé tehetjük.


Kerti lucfenyő pusztulások hazánkban – statisztikai adatok gyűjtése

2023-ban felgyorsult a kerti lucfenyők pusztulása hazánkban. A Magyar Kutatási Hálózat debreceni Atommagkutató Intézetének klíma- és környezetkutatóiként tanulmányt készítünk, amely felhívja a figyelmet a klímaváltozás hazánkat is érintő, gyors jelenségeire, hatásaira.

Arra kérjük a lakosságot, hogy segítsenek képet alkotni az elmúlt évben tapasztalható kerti lucfenyő pusztulásról egy három kérdéses kérdőív kitöltésével, amely mindössze fél percet vesz igénybe. Fontos, hogy a város/község lakosainak megfigyelései is bekerülhessenek az adatbázisba.

A kérdőív linkje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgnK7dght-8hIoG-MMtrtPix-k113xhzbu3fl-OJFGgdbKsA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Zöld hónap az Önkormányzatnál

Joggal nevezhetjük az Önkormányzat Zöld hónapjának 2024. februárját. A Képviselő-testület a 2024. február 29. napján tartandó rendes ülésén fogadhatja el az alábbi véglegesített anyagokat:

 • Fót Város Természetvédelmi koncepciója
 • Fót Város Tájvédelmi koncepciója
 • Fót Város 2023-2030. évekre vonatkozó Klímastratégiája
 • Beszámoló a Környezetvédelmi keret 2023. évi sorának felhasználásáról, továbbá javaslat a Környezetvédelmi Program 2024. évi Intézkedési Terv tartalmára

Az első 3 anyag elkészültét több hónapos előkészítő munka előzte meg, amelynek során a pályázatokon nyertes cégekkel a Hivatal munkatársai, valamint a Képviselő-testület több alkalommal is mindenre kiterjedő egyeztetést folytatott. Utolsó előtti állomásként Fót Város Természetvédelmi Koncepciójáról, valamint Fót Város Tájvédelmi Koncepciójáról 2024. január 11. napján környezetvédelemmel is foglalkozó civil egyesületek vezetőivel tartottak megbeszélést, amelynek eredményeképpen elkészülhetettek a végleges anyagok.

Fót Város 2023-2030. évekre vonatkozó Klímastratégiájának elkészítése során annak minden szakaszában bevonták a lakosság képviselőit. A civil szervezetek részt vettek a helyzetfeltárási munkaértekezleteken, a Klímastratégia kiemelt témája volt a 2023-as közmeghallgatásnak, végezetül a 2024. január 23. napján tartott egyeztetésen a civil egyesületeken kívül több fóti nagyvállalkozó képviselője és fóti magánszemélyek is részt vettek. A jól sikerült megbeszélések nagyban hozzájárultak a célok kialakításához és segíthetnek azok megvalósításában.

Természetvédelmi koncepció

Fót Város Önkormányzata 2023-ban települési szintű Természetvédelmi Koncepció készítéséről döntött, a helyi védelem alatt álló területek felmérése, bővítése, valamint természetvédelmi kezelési tervük felülvizsgálatával egyidejűleg. A helyi védelem alatt álló területekre vonatkozó megalapozó dokumentum és a kezelési tervek külön dokumentumcsomagban készültek el. E vizsgálatokkal közel egyidőben kezdődött meg a város Tájvédelmi Koncepciójának készítése is. A két, ill. három dokumentum között szoros az összefüggés, hiszen ahhoz, hogy települési szinten foglalkozhassunk a természetvédelemmel, hasznos részleteiben ismerni a meglévő értékeket, területeket, de a település egészét – a tájat – „madártávlatból” is látni kell. Annak érdekében, hogy Fót Város közigazgatási területének természeti-táji értékeiről átfogó képet kapjunk, a szakember a területet elhelyezte a földrajzi térben és időben; archív térképek alapján megvizsgálta a város tájtörténetét.

A Város természeti és táji értékeinek egy része már oltalom alatt áll, országosan védett vagy Natura 2000 terület, vagy része az ökológiai hálózatnak. E területeken az értékőrzés jogi keretei tehát adottak, ugyanakkor a hatékony gyakorlati védelem mentén még adódik teendő. A helyzetfeltárást követően stratégiai célok lettek megfogalmazva Fót természeti táji örökségének védelme érdekében.

A helyi védett (és közösségi jelentőségű) területek esetében valamilyen mértékű fókusz van, de egyéb területek, ill. a zöldfelületek rendszere, egésze esetében az első fontos lépések csak most lesznek tudatosabban megtéve, a Természetvédelmi és a Tájvédelmi Koncepció, a Zöld infrastruktúra fejlesztési terv elkészítésével. A természeti értékek, ökológiai kapcsolatok, az élőhelyek rehabilitációja és általában a zöldfelületek nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatások védelme érdekében nagyon fontos lépéseket tenni – ebben a szemléletben készült el a dokumentum.

Tájvédelmi koncepció

Fót Város 2021-2026. közötti időszakra szóló, VI. Települési Környezetvédelmi Programja tájvédelmi koncepció elkészítését irányozta elő, mely elkészítéséről a település vezetése 2023. júliusában döntött. A tájvédelmi koncepció célja a fóti táj jellegének, karakterének bemutatása, a fóti táj védelmének szakági támogatása. A koncepció elkészítése során feltártársra került a táj hajdani és mai képe, a tájváltozás dinamikája, irányai, a tájra veszélyt jelentő tényezők, a természeti és épített értékek megőrzésének lehetőségei. Meghatározásra kerültek azok a teendők, melyek a fóti táj védelmét, állapotának javítását szolgálják.

Klímastratégia

A klímastratégia 2030-ig fogalmazza meg Fót Város céljait annak érdekében, hogy biztosítsa a klímaváltozáshoz hozzájáruló káros kibocsátások mérséklését, valamint a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodást. A stratégia célrendszerelemei, valamint az azt támogató intézkedések a klímaváltozás helyzetfeltáró, helyzetértékelő munkarésze alapján kerültek megfogalmazásra. A helyzetfeltárás során megállapításra került, hogy Fóton kiemelkedően magas a lakossági energiafogyasztás aránya (áram, gáz, víz) mind az országos, mind a budapesti agglomerációs átlaghoz képest. Ez a tény egyben azt is jelenti, hogy tudatos fogyasztói magatartással a lakosság tehet a legtöbbet az egészségesebb környezetünkért. A Klímastratégia összhangban áll a már kidolgozott települési koncepciókkal, stratégiákkal, programokkal, így támogatva Fót társadalmi, gazdasági, valamint környezeti fejlődését és fenntarthatóságát.

Fót Városa a következő víziót fogalmazza meg magának:

Fót alacsony kibocsátásával csekély mértékben terheli a környezetet, miközben folyamatosan alkalmazkodó településként élhető és biztonságos otthont ad klímatudatos lakónépességének. A vízió megvalósítását támogató célrendszer reális, az egyes beavatkozások és intézkedések valóban elérhető és megvalósítható elemeket tartalmaznak.

Környezetvédelmi Program 2024. évi Intézkedési Terve

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Képviselő-testület több, mint 73 mFt-ot biztosít az alábbi főbb célok megvalósítására.

 • Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem
 • Levegőminőség védelme
 • Természetvédelem
 • Tájvédelem
 • Klímavédelem
 • Települési zöldfelületek
 • Épített környezet, az épített örökség védelme, továbbá a Településrendezési eszközök környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Környezetbarát közlekedés, közlekedés-szervezés
 • Hulladékgazdálkodás, illegális hulladéklerakók felszámolása
 • Energiagazdálkodás
 • Ár- és belvízvédelem, szennyvízelvezetés és kezelés, csapadékvíz kezelés
 • A zaj és rezgés káros hatásai elleni védekezés
 • Hazai és EU-s környezetvédelmi pályázatok igénybevétele
 • Helyi civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének támogatása
 • Környezeti nevelés, szemlélet- és tudatformálás
 • Zöld Bársony Program
 • Bársony Fót

Zöld Bársony Program

Itt az új év, itt vannak a januári fagyok és újra itt a Zöld Bársony Program!

A téli lefagyott, csapadék és ónos eső okozta veszélyes utak biztonságossá tételére a Zöld Bársony program harmadik akciójaként most januárban 100 db 25 kg-25 kg útszóró zöldsóval.

A hazai fejlesztésű zöldsó a jelen pillanatban rendelkezésre álló leghatékonyabb környezetbarát csúszásgátló és jégmentesítő anyag. Nem terheli a környezetet, nem jelent veszélyt a fás és lágyszárú növényekre, a csapadékkal együtt lemosódik vagy elmorzsolódik, és négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos só.

A 𝑍ö𝑙𝑑 𝐵á𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ról: Fót vezetése elkötelezett a környezetvédelem mellett, célja, hogy a helyi lakosság szemléletformálásával és bevonásával közösen tegyünk a város tisztaságáért és környezetvédelméért, zöldüléséért és energia felhasználásának csökkentéséért.
Kiemelten fontos számunkra, hogy a fótiaknak természetessé váljon a környezettudatos gondolkodás és hogy szem előtt tartsuk, milyen mintát adunk át utódainknak. Ezzel magunk és gyermekeink világát is szebbé tehetjük.

Kérdőív : https://forms.gle/CeLH4xUgT6BWymQt5


A sikeresen elinduló 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚unk második elemeként ezúttal most 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐚𝐝𝐚́𝐫𝐞𝐭𝐞𝐭𝐨̋ 𝐟𝐨𝐠 𝐠𝐚𝐳𝐝𝐚́𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐥𝐚́𝐥𝐧𝐢.

A téli időszakban a madarak jóval kevesebb táplálékhoz jutnak természetes élőhelyeiken, az erdőkben, de lakott területen is a hideg, a fagy, a hó és a kevesebb napsütés miatt.

Ezért arra gondoltunk, 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚unk keretén belül decemberben 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐛 𝐦𝐚𝐝𝐚́𝐫𝐞𝐭𝐞𝐭𝐨̋𝐭 𝐨𝐬𝐳𝐭𝐮𝐧𝐤 𝐤𝐢 𝐚 𝐟𝐨́𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐤𝐨𝐬𝐨𝐤 𝐤𝐨̈𝐳𝐨̈𝐭𝐭.

Nincs más dolguk, mint az alábbi online kérdéssort kitölteni, amely a www.fot.hu/zoldinfo oldalon is megtalálható.

A kiválasztást követően részletesen tájékoztatjuk Önöket az átvételi lehetőségekről.

Itt lehet jelentkezni https://forms.gle/czDxsMknBZnTCH9MA

A 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ról

Fót vezetése elkötelezett a környezetvédelem mellett, célja, hogy a helyi lakosság szemléletformálásával és bevonásával közösen tegyünk a város tisztaságáért és környezetvédelméért, zöldüléséért és energia felhasználásának csökkentéséért.

Kiemelten fontos számunkra, hogy a fótiaknak természetessé váljon a környezettudatos gondolkodás és hogy szem előtt tartsuk, milyen mintát adunk át utódainknak. Ezzel magunk és gyermekeink világát is szebbé tehetjük.

Kérdőiv letöltése:


ZÖLD BÁRSONY PROGRAM – megnyitás


ARTÉZI KÚT IVÓVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE 2023. 10. HÓ


Fák gallyazása, kivágása, ültetése

Gallyazás

Közterületen lévő fa esetében, amennyiben az a 0,4 kV-os vezeték alatt található, akkor a Hivatal felé szükséges benyújtani a bejelentést (e-mail vagy levél formájában) névvel, címmel, elérhetőséggel együtt. A Hivatal egy szemlét követően indokolt esetben a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-től megrendeli a gallyazást. Elérhetőség: titkar@fot.hu vagy 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Amennyiben a közterületen lévő fa a 20 kV-os vezeték alatt található, akkor a fa gallyazását az EON megbízásából egy külsős cég végzi. A 20 kV-os vezeték alatti fák gallyazását az EON szükség szerint – általában 2-3 évente – gallyaztatja.

Magánterületen lévő fák gallyazása az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége. Amennyiben a fa a 0,4 kV-os vezeték közelébe ér, úgy a balesetveszély miatt javasoljuk szakember segítségét igénybe venni a fa gallyazásához. Szükség esetén gondoskodni kell a vezeték feszültségmentesítéséről is.

Kivágás

Közterületen lévő fák esetében a „Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre” nyomtatványt kell kitölteni és e-mail vagy levél formájában eljuttatni a Hivatalba. A formanyomtatvány letölthető Fót Város Önkormányzat honlapjáról (Dokumentumtár / Nyomtatványok / 7. Környezetvédelmi ügyek / Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása).

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet magánterületen a dió- és fenyőfák kivágására kell engedélyt kérni. A formanyomtatvány letölthető Fót Város Önkormányzat honlapjáról (Dokumentumtár / Nyomtatványok / 7. Környezetvédelmi ügyek / Magánterületen lévő dió- fenyőfák kivágása és pótlása).

A fenti nyomtatványokat személyesen is igényelhetik a Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Ültetés

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendeletének 23. § (7) bekezdése szerint közterületi fás szárú növényültetés csak tulajdonosi hozzájárulás alapján végezhető. Közterületek, közutak fásítása során előnevelt, többször iskolázott várostűrő fajok, külterületen csak őshonos fajok alkalmazhatók.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalVárosi klímastratégia – kérdőív


Változások a hulladékgazdálkodási rendszerben


A MAVIR ZRT. FAKIVÁGÁST FOG VÉGEZNI 2023. 06 19-20. NAPJÁN A FÓT, MOHA UTCÁBAN


ARTÉZI KÚT IVÓVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE 2023. 06. HÓ


A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) rendelkezései alapján:

 • Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 • Avar és kerti hulladék égetése: Sokan egyszerűen elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt. Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk.

A levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének. Ezen környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 2021. március 1. napjától Fót Város területén tilos avart és egyéb kerti hulladékot égetni! Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzvédelmi hatóságtól komoly bírságra számíthat, amely 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedhet.

 • Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen és a zártkerti ingatlanokon tilos kerti zöldhulladékot égetni!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a jegyző, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalTájékoztatás

Kommunális hulladékgyűjtés – Matrica a nyaraló szolgáltatással rendelkező lakosoknak

Tájékoztatjuk a tisztelt fóti lakosokat, hogy a DTKH Nonprofit Zrt.- Zöld Híd Nonprofit Zrt. a nyaraló szolgáltatással rendelkező Ügyfelei részére postai úton 26 darab érvényességi matricát megküld.

 Az Ügyfelek a megadott levelezési címeiken vehetik át a szükséges érvényesítő matricákat.

 A kommunális hulladék bármilyen – kereskedelmi forgalomban kapható – maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhető. Alkalmanként 1 db érvényességi matricát kell, jól látható helyre felragasztani.

DTKH Nonprofit Kft.


Befejeződött az Alagimajori bekötőúton a platánfasor telepítése.

Pénteken az Alagimajor felé vezető bekötőúton befejezték a Futureal felajánlásával 115 platánfa ültetését. A fákat elültető Kisvakond Kft. képviselője a munka befejezését követően a Fóti Közszolgáltató Kft. kertészeti csoportjára bízta a fák gondozását.


A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által küldött lakossági tájékoztatás:

„A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem kommunális hulladék. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja. „


Alagimajor felé vezető út melletti nyárfák kivágása!

Az Alagimajor felé vezető út melletti fasor egykorú nemesnyarakból áll. A fasorban korábban kidőlt két nyárfa anyagi kárral járó balesetet okozott, emiatt szakértőt kértünk fel, hogy a fák állapotáról, illetve a szükséges beavatkozásokról készítsen egy szakvéleményt. A szakvélemény szerint:

„A fasor teljes cseréje javasolt, amit a fák egészségi állapota, törzs- és koronaalakja és az elhelyezkedése indokol. A fasor fáiról egyöntetűen elmondható, hogy elérték az ún. biológiai vágásérettségi kort, állapotuk folyamatosan romlani fog. A koronaágak száradása és hullása (főleg szeles időben) folyamatos, ami állandó veszélyt jelent a közúti forgalomra. A jelenséget nem lehet faápolási módszerrel megszüntetni, még csökkenteni sem. Megoldást a teljes csonkolás sem jelent, mivel valószínűsíthető, hogy azt a faegyedek a koruk miatt nem élnék túl. Ezért javaslom a fasor teljes cseréjét. Először a fóti út és az első keresztút közötti 600 méter hosszú szakasz bal oldalán lévő 49 db fa, másodszor az ezt követő 600 méter szakasz bal oldalán lévő 59 db fa kivágását és elszállítását.”

A fák cseréjének első ütemét 2022. november 30. napjáig, míg a második ütemét 2023. április 30. napjáig hajtatjuk végre. A kivágandó nyárfákat a fenti időpontokig platánfákkal fogjuk pótoltatni.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Friss hír: A mai napon bejelentést kaptunk, hogy az Alagimajor felé vezető út mellett egy fa félig kidőlt, míg egy másik kidőlt fát csak a többi fák ágai tartanak. Kérjük, hogy az M2-es autóúton átívelő felüljáró előtti szakaszon óvatosan közlekedjenek!


Veszélyes fák kivágása a Somlyó tónál!

Tájékoztatás a szakvélemény alapján történő veszélyes fák kivágásáról a Somlyó tónál. A szakvélemény szerint mindhárom fa (1fűz, 2nyár) rendkívül rossz állapotban van. 1 nyírfa a jelenlegi állapotában kezelést igényel, kezelés elvégzése nélkül veszélyessé válik.

 A favizsgálati adatlapokat mellékletben elküldöm, hogy a fák könnyebb beazonosítása, és jellemzőinek részletes megismerésére is lehetőségük nyíljon.

A munkálatokra a jövő héten kerül sor, amelyet egy külsős cég alpinistái fognak végezni újabb vizsgálatok után.

A szakvélemény alapján javaslatot is kaptunk a fák pótlására: korai juhar, szivarfa, vagy nyírfa fajta ültetését a kertészeink  a lehető legrövidebb időn belül elvégzik.

Kérem tájékoztatásunk tudomásul vételét.


Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretnénk felhívni minden fóti földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lekaszált földterület mindvégig tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők végzik folyamatosan az ellenőrzést és visszaellenőrzést ütemterv alapján.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. május 7. napján is megrendezte az ingyenes lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

 • Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék                                1 179 kg
 • Használt étolaj, zsír                                                          709 kg
 • Festékes hulladék                                                           4 252 kg
 • Toner                                                                                287 kg
 • Növényvédő-, rovarirtó szer                                             118 kg
 • Gyógyszer                                                                        151 kg
 • Fénycső                                                                            143 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett fém                             1 268 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag                       934 kg
 • Hajtógázos palack                                                               88 kg
 • Savas ólomakkumulátor, szárazelem                                304 kg
 • Elektronikai hulladék                                                          60 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2022. október 8. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalFacebook