Zöldinfó
2022.05.27.

Zöldinfó


♻️🌍A sikeresen elinduló 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚unk második elemeként ezúttal most 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐚𝐝𝐚́𝐫𝐞𝐭𝐞𝐭𝐨̋ 𝐟𝐨𝐠 𝐠𝐚𝐳𝐝𝐚́𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐥𝐚́𝐥𝐧𝐢.🐦

❄️A téli időszakban a madarak jóval kevesebb táplálékhoz jutnak természetes élőhelyeiken, az erdőkben, de lakott területen is a hideg, a fagy, a hó és a kevesebb napsütés miatt.🌨

Ezért arra gondoltunk, 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚unk keretén belül decemberben 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐛 𝐦𝐚𝐝𝐚́𝐫𝐞𝐭𝐞𝐭𝐨̋𝐭 𝐨𝐬𝐳𝐭𝐮𝐧𝐤 𝐤𝐢 𝐚 𝐟𝐨́𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐤𝐨𝐬𝐨𝐤 𝐤𝐨̈𝐳𝐨̈𝐭𝐭.

Nincs más dolguk, mint az alábbi online kérdéssort kitölteni, amely a www.fot.hu/zoldinfo oldalon is megtalálható.

A kiválasztást követően részletesen tájékoztatjuk Önöket az átvételi lehetőségekről.

Itt lehet jelentkezni 👉https://forms.gle/czDxsMknBZnTCH9MA

♻️A 𝑍𝑜̈𝑙𝑑 𝐵𝑎́𝑟𝑠𝑜𝑛𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ról🌿:

Fót vezetése elkötelezett a környezetvédelem mellett, célja, hogy a helyi lakosság szemléletformálásával és bevonásával közösen tegyünk a város tisztaságáért🏡 és környezetvédelméért🌏, zöldüléséért🌱 és energia felhasználásának csökkentéséért♻️.

🎯Kiemelten fontos számunkra, hogy a fótiaknak természetessé váljon a környezettudatos gondolkodás és hogy szem előtt tartsuk, milyen mintát adunk át utódainknak. Ezzel magunk és gyermekeink világát is szebbé tehetjük👨‍👩‍👧‍👦.

Kérdőiv letöltése:


ZÖLD BÁRSONY PROGRAM – megnyitás


ARTÉZI KÚT IVÓVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE 2023. 10. HÓ


Fák gallyazása, kivágása, ültetése

Gallyazás

Közterületen lévő fa esetében, amennyiben az a 0,4 kV-os vezeték alatt található, akkor a Hivatal felé szükséges benyújtani a bejelentést (e-mail vagy levél formájában) névvel, címmel, elérhetőséggel együtt. A Hivatal egy szemlét követően indokolt esetben a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-től megrendeli a gallyazást. Elérhetőség: titkar@fot.hu vagy 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Amennyiben a közterületen lévő fa a 20 kV-os vezeték alatt található, akkor a fa gallyazását az EON megbízásából egy külsős cég végzi. A 20 kV-os vezeték alatti fák gallyazását az EON szükség szerint – általában 2-3 évente – gallyaztatja.

Magánterületen lévő fák gallyazása az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége. Amennyiben a fa a 0,4 kV-os vezeték közelébe ér, úgy a balesetveszély miatt javasoljuk szakember segítségét igénybe venni a fa gallyazásához. Szükség esetén gondoskodni kell a vezeték feszültségmentesítéséről is.

Kivágás

Közterületen lévő fák esetében a „Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre” nyomtatványt kell kitölteni és e-mail vagy levél formájában eljuttatni a Hivatalba. A formanyomtatvány letölthető Fót Város Önkormányzat honlapjáról (Dokumentumtár / Nyomtatványok / 7. Környezetvédelmi ügyek / Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása).

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet magánterületen a dió- és fenyőfák kivágására kell engedélyt kérni. A formanyomtatvány letölthető Fót Város Önkormányzat honlapjáról (Dokumentumtár / Nyomtatványok / 7. Környezetvédelmi ügyek / Magánterületen lévő dió- fenyőfák kivágása és pótlása).

A fenti nyomtatványokat személyesen is igényelhetik a Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Ültetés

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendeletének 23. § (7) bekezdése szerint közterületi fás szárú növényültetés csak tulajdonosi hozzájárulás alapján végezhető. Közterületek, közutak fásítása során előnevelt, többször iskolázott várostűrő fajok, külterületen csak őshonos fajok alkalmazhatók.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalVárosi klímastratégia – kérdőív


Változások a hulladékgazdálkodási rendszerben


A MAVIR ZRT. FAKIVÁGÁST FOG VÉGEZNI 2023. 06 19-20. NAPJÁN A FÓT, MOHA UTCÁBAN


ARTÉZI KÚT IVÓVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE 2023. 06. HÓ


A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) rendelkezései alapján:

 • Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 • Avar és kerti hulladék égetése: Sokan egyszerűen elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt. Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk.

A levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének. Ezen környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 2021. március 1. napjától Fót Város területén tilos avart és egyéb kerti hulladékot égetni! Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzvédelmi hatóságtól komoly bírságra számíthat, amely 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedhet.

 • Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen és a zártkerti ingatlanokon tilos kerti zöldhulladékot égetni!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a jegyző, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalTájékoztatás

Kommunális hulladékgyűjtés – Matrica a nyaraló szolgáltatással rendelkező lakosoknak

Tájékoztatjuk a tisztelt fóti lakosokat, hogy a DTKH Nonprofit Zrt.- Zöld Híd Nonprofit Zrt. a nyaraló szolgáltatással rendelkező Ügyfelei részére postai úton 26 darab érvényességi matricát megküld.

 Az Ügyfelek a megadott levelezési címeiken vehetik át a szükséges érvényesítő matricákat.

 A kommunális hulladék bármilyen – kereskedelmi forgalomban kapható – maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhető. Alkalmanként 1 db érvényességi matricát kell, jól látható helyre felragasztani.

DTKH Nonprofit Kft.


Befejeződött az Alagimajori bekötőúton a platánfasor telepítése.

Pénteken az Alagimajor felé vezető bekötőúton befejezték a Futureal felajánlásával 115 platánfa ültetését. A fákat elültető Kisvakond Kft. képviselője a munka befejezését követően a Fóti Közszolgáltató Kft. kertészeti csoportjára bízta a fák gondozását.


A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által küldött lakossági tájékoztatás:

„A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem kommunális hulladék. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja. „


Alagimajor felé vezető út melletti nyárfák kivágása!

Az Alagimajor felé vezető út melletti fasor egykorú nemesnyarakból áll. A fasorban korábban kidőlt két nyárfa anyagi kárral járó balesetet okozott, emiatt szakértőt kértünk fel, hogy a fák állapotáról, illetve a szükséges beavatkozásokról készítsen egy szakvéleményt. A szakvélemény szerint:

„A fasor teljes cseréje javasolt, amit a fák egészségi állapota, törzs- és koronaalakja és az elhelyezkedése indokol. A fasor fáiról egyöntetűen elmondható, hogy elérték az ún. biológiai vágásérettségi kort, állapotuk folyamatosan romlani fog. A koronaágak száradása és hullása (főleg szeles időben) folyamatos, ami állandó veszélyt jelent a közúti forgalomra. A jelenséget nem lehet faápolási módszerrel megszüntetni, még csökkenteni sem. Megoldást a teljes csonkolás sem jelent, mivel valószínűsíthető, hogy azt a faegyedek a koruk miatt nem élnék túl. Ezért javaslom a fasor teljes cseréjét. Először a fóti út és az első keresztút közötti 600 méter hosszú szakasz bal oldalán lévő 49 db fa, másodszor az ezt követő 600 méter szakasz bal oldalán lévő 59 db fa kivágását és elszállítását.”

A fák cseréjének első ütemét 2022. november 30. napjáig, míg a második ütemét 2023. április 30. napjáig hajtatjuk végre. A kivágandó nyárfákat a fenti időpontokig platánfákkal fogjuk pótoltatni.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Friss hír: A mai napon bejelentést kaptunk, hogy az Alagimajor felé vezető út mellett egy fa félig kidőlt, míg egy másik kidőlt fát csak a többi fák ágai tartanak. Kérjük, hogy az M2-es autóúton átívelő felüljáró előtti szakaszon óvatosan közlekedjenek!


Veszélyes fák kivágása a Somlyó tónál!

Tájékoztatás a szakvélemény alapján történő veszélyes fák kivágásáról a Somlyó tónál. A szakvélemény szerint mindhárom fa (1fűz, 2nyár) rendkívül rossz állapotban van. 1 nyírfa a jelenlegi állapotában kezelést igényel, kezelés elvégzése nélkül veszélyessé válik.

 A favizsgálati adatlapokat mellékletben elküldöm, hogy a fák könnyebb beazonosítása, és jellemzőinek részletes megismerésére is lehetőségük nyíljon.

A munkálatokra a jövő héten kerül sor, amelyet egy külsős cég alpinistái fognak végezni újabb vizsgálatok után.

A szakvélemény alapján javaslatot is kaptunk a fák pótlására: korai juhar, szivarfa, vagy nyírfa fajta ültetését a kertészeink  a lehető legrövidebb időn belül elvégzik.

Kérem tájékoztatásunk tudomásul vételét.


Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretnénk felhívni minden fóti földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lekaszált földterület mindvégig tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők végzik folyamatosan az ellenőrzést és visszaellenőrzést ütemterv alapján.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. május 7. napján is megrendezte az ingyenes lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

 • Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék                                1 179 kg
 • Használt étolaj, zsír                                                          709 kg
 • Festékes hulladék                                                           4 252 kg
 • Toner                                                                                287 kg
 • Növényvédő-, rovarirtó szer                                             118 kg
 • Gyógyszer                                                                        151 kg
 • Fénycső                                                                            143 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett fém                             1 268 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag                       934 kg
 • Hajtógázos palack                                                               88 kg
 • Savas ólomakkumulátor, szárazelem                                304 kg
 • Elektronikai hulladék                                                          60 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2022. október 8. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalFacebook