Zöldinfó
2022.05.27.

Tisztelt Címzettek,

Tájékoztatás a szakvélemény alapján történő veszélyes fák kivágásáról a Somlyó tónál. A szakvélemény szerint mindhárom fa (1fűz, 2nyár) rendkívül rossz állapotban van. 1 nyírfa a jelenlegi állapotában kezelést igényel, kezelés elvégzése nélkül veszélyessé válik.

 A favizsgálati adatlapokat mellékletben elküldöm, hogy a fák könnyebb beazonosítása, és jellemzőinek részletes megismerésére is lehetőségük nyíljon.

A munkálatokra a jövő héten kerül sor, amelyet egy külsős cég alpinistái fognak végezni újabb vizsgálatok után.

A szakvélemény alapján javaslatot is kaptunk a fák pótlására: korai juhar, szivarfa, vagy nyírfa fajta ültetését a kertészeink  a lehető legrövidebb időn belül elvégzik.

Kérem tájékoztatásunk tudomásul vételét.


Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretnénk felhívni minden fóti földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lekaszált földterület mindvégig tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők végzik folyamatosan az ellenőrzést és visszaellenőrzést ütemterv alapján.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. május 7. napján is megrendezte az ingyenes lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

 • Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék                                1 179 kg
 • Használt étolaj, zsír                                                          709 kg
 • Festékes hulladék                                                           4 252 kg
 • Toner                                                                                287 kg
 • Növényvédő-, rovarirtó szer                                             118 kg
 • Gyógyszer                                                                        151 kg
 • Fénycső                                                                            143 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett fém                             1 268 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag                       934 kg
 • Hajtógázos palack                                                               88 kg
 • Savas ólomakkumulátor, szárazelem                                304 kg
 • Elektronikai hulladék                                                          60 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2022. október 8. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalFacebook