Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
I. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testület Képviselő-testület bizottsága Képviselő-testület tanácsnokai Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti ábra

I. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
I. 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
I. 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
I. 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Honlap: https://fotiboglarkaovoda.hu/
Székhely: 2151 Fót, Bölcsőde utca 2.
Tel/fax.: (27) 358-018
E-mail cím: info@fotiovi.hu
Nyitvatartási idő: 6.00 – 17.30

Főigazgató: Jusztinné Rick Éva

Tagintézmények:

Holdvilág Bölcsőde
Cím: 2151 Bölcsőde u. 1-2.
Tel.: (27) 358-015 ; +3670/902-1691
Szakmai vezető: Szabóné Nagy Mariann

Fóti Boglárka Tagóvoda
Cím: 2151 Fót, Béke u. 33.
Tel.: (27) 358-064 ; +3670/902-1690
Tagintézményvezető: Hegedűs Vazulné

Kéknefelejcs Tagóvoda
Cím: 2151 Fót, Eőri Barna u. 35.
Tel.: (27) 358-323; +3670/656-8975
Szakmai vezető: Kiss Magdolna Emese

Galagonya Tagóvoda
Cím: 2151 Fót, Ibolyás utca 2.
Tel.: (27) 538-455
Szakmai vezető: Józsa Mária

Gyöngykaláris Tagóvoda
Cím: 2151 Fót, Fruzsina utca 4.
Tel.: (27) 538-425
Szakmai vezető: Guba Viktorné Lécz Anita

Manó Tanoda
Cím: 2151 Fót, Vásár tér 1.
Tel.: +3670/902-1692
Szakmai vezető: Hadfiné Berényi Ildikó

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (ESZEI)
• Igazgatóság
2151 Fót, Szent Benedek utca 15.
Telefon: 27/362-557
Email: foteszei@gmail.com, eszei.fot@gmail.com
Honlap: https://eszeifot.hu/

Igazgató: Orosz Anikó

 • Egészségügyi központ
  2151 Fót, Szent Benedek utca 15
  Telefon: 27/358-104, 27-358-438

         Egészségügyi Központ vezető: Arnold László

 • Területi Gondozási Központ Idősek Klubja
  2151 Fót, Hargita utca 36.
  Telefon: 27/358-436,
  Mobil: 06-70/339-6460
  E-mail: fotigondozok@gmail.com
  Szakmai vezető: Orosz Anikó
 • Szociális étkezés
  Csarni Ervin Zoltánné 70/702-0895
 • Házi segítségnyújtás valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  csoportvezető:
  Nagy Manuéla 70/459-0966
  Nappali gondozónő:
  Farkas Tünde 70/339-6460 és 06-27-358-436
 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  2151 Fót, Hargita utca 36.
  Telefon: 27/360-417, 27/360-625
  E-mail: fot.csaladsegitoszolgalat@gmail.com
  Szakmai vezető: Váradi Krisztina
  Ügyfélfogadási rend:
  Hétfő: 14-18 óráig
  Szerda: 8-16 óráig
  Péntek: 8-12 óráig

 

 1. január 1-től Csomád településen is Fót Város biztosítja a Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatást az alábbi ügyfélfogadási helyen és időben:

Ügyfélfogadás helye, ideje:
2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 39.
Pénteken: 8-12 óráig

DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ (2120 Dunakeszi, Bajcsy – Zsilinszky u. 32.)Krízistelefonszám (nyitvatartási időn túl, hétvégén és ünnepnapokon működik):06-30-384-28-38


Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (VMH-KMGY)

Fót, Vörösmarty tér 3.
Tel.: 0627/536-350
Honlap: https://vmh.hu/

Igazgató: Palásti Béla

Nyitvatartás
Hétfő: 12-20
Kedd: 9-20
Szerda: 9-20
Csütörtök: 9-20
Péntek: 9-20
Szombat-Vasárnap: Rendezvényfüggő
Nyári nyitvatartás
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat-Vasárnap: Rendezvényfüggő

Telephelyek:

Németh Kálmán Emlékház
Fót, Béke utca 31.
Honlap: http://nemethkalmanemlekhaz.hu/
Téli nyitva tartása: november 1-február 29.
naponta: 10.00-14.00
szünnap: vasárnap, hétfő
Nyári nyitva tartás: március 1-október 31.
naponta: 10.00-18.00
szünnap: vasárnap, hétfő

Tájház
Fót, Petőfi Sándor u. 6.

Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ
2151 Fót, Béke utca 35.
Honlap: http://fotikonyvtar.hu
Tel.: 06/70/331-5572
email: fotikonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Kaba Eszter

Telephely:
2151 Fót, Dózsa György u. 12-14.

Nyitva tartás:
• Béke utca 35. szám alatti székhely
o Hétfő: zárva
o Kedd: 12:00 – 19:00
o Szerda: 10:00 – 18:00
o Csütörtök: 12:00 – 18:00
o Péntek: 12:00 – 18:00
o Szombat: 09:00 – 12:00
o Vasárnap: zárva
• Dózsa György út 12-14. szám alatti telephely
o Hétfő: zárva
o Kedd: zárva
o Szerda: 10:00 – 18:00
o Csütörtök: zárva
o Péntek: zárva
o Szombat: 09:00 – 12:00
o Vasárnap: zárva

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)
Fót, Dózsa György út 12-14. Tel: 358-831
Honlap: http://www.fotigesz.hu/

Igazgató: Hamala Katalin

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-15-ig
Kedd: 8-15-ig
Szerda: 8-15-ig
Csütörtök: 8-15-ig
Péntek: 8-12-ig

 

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Fót Város Önkormányzatának részesedés mértéke: 100%
Székhelye: 2151 Fót, Malom utca 1.
email: info@fotikozszolg.hu
telefon: 27/539-680
ügyvezető: Sólyomvári Erika
Honlap: https://fotikozszolg.hu/

I. 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Fót Fejlődéséért Közalapítvány
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Email: kozalapitvanyfot@gmail.com
Képviselő: Ivanov-Kiss Melinda elnök
Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okirat Egységes szerkezetben 2022.11.17-től hatályos
Fot-Fejlodeseert-Alapitvany-Alapito-okirat 2020-12 állapot (Archiv)

I. 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Székhely: 2151 Fót, Bölcsőde utca 2.
Honlap: https://fotiboglarkaovoda.hu/
Alapító jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Alapító okirat: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=565493&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet
Főigazgató: Jusztinné Rick Éva

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (ESZEI)
Székhely: 2151 Fót, Szent Benedek utca 15.
Honlap: https://eszeifot.hu/
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Alapító okirat: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=566511&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet
Igazgató: Orosz Anikó

Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (VMH-KMGY)
Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.
Honlap: https://vmh.hu/
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Alapító okirat: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=566522&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet
Igazgató: Palásti Béla

Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ
Székhely: 2151 Fót, Béke utca 35.
Honlap: http://fotikonyvtar.hu
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Alapító okirat: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=848271&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet
Könyvtárvezető: Kaba Eszter

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)
Székhely: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.
Honlap: http://www.fotigesz.hu/
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Alapító okirat: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=813167&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet
Igazgató: Hamala Katalin

I. 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Fóti Hírnök Szerkesztő: Máté Richárd Kiadó: Máté Bt. Cím: 2151 Fót, Attila u. 44.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pest Vármegyei Kormányhivatal Cím 1052 Budapest, Városház utca 7. Ügyfélszolgálat telefon

 • (1) 328-5812
 • (1) 485-6957
 • (1) 485-6926

E-mail: pest@pest.gov.hu

Vezetők:

 • dr. Tarnai Richárd főispán
 • dr. Radich Orsolya főigazgató
 • dr. Fehér Edina igazgató

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II. 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns
II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:  

 1. a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvényekben meghatározott kötelező elemeken felüli személyi juttatások és járulékaik biztosítása,
 2. a közigazgatási és közfeladatok szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztését és tökéletesítését célzó intézkedések finanszírozása (önkormányzati rendezvények szervezése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása, mezei őrszolgálat és közterület-felügyelet működtetése, könyvvizsgáló és jogi tanácsadók foglalkoztatása, helyi média pénzügyi támogatása, település-marketing);
 3. magasabb szintű jogszabályban előírtakon túli pénzbeli és természetbeni helyi szociális ellátások biztosítása,
 4. beiskolázási támogatás védőoltás és babakelengye biztosítása,
 5. egyházak, önszerveződő helyi közösségek és magánszemélyek működésének és programjainak pénzügyi támogatása,
 6. önkormányzati beruházások és felújítások,
 7. hármas, illetve annál több ikreket szülő anya, vagy gondviselő kérelmére otthoni életvitelében történő, emberi erőforrás általi segítségnyújtás pénzbeli támogatása.
 8. feladatellátási szerződés keretében szociális szakellátás biztosítása.
II. 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások:

 • egészségügyi alapellátás megszervezése
 • szociális alap és szakosított ellátások
 • gyermekvédelmi alapellátások
 • anyakönyvvezetés
 • közútkezelés
 • közvilágítás
 • csapadékvíz kezelés
 • egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények fenntartása
 • polgárvédelem
 • mezőőri szolgálat
 • közfoglalkoztatás megszervezése
 • köztemetés

ÜGYINTÉZÉS, ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSA

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hatósági Osztály – településrendezési nyilvántartás – építmény-nyilvántartás – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján „ WEBIKSZ” nyilvántartás – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján „WEBIKSZ” nyilvántartás – a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul) – a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján telepengedélyek nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul) – a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet alapján magánszállásadók nyilvántartása – a nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul) – a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vásárok és piacok nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul) Gazdasági Osztály, Adócsoport – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján „ONKADÓ” nyilvántartás valamint 2018.01.01-től “ASP-adó modul” Jegyzői Kabinet – közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, ösztöndíjas foglalkoztatottak és közcélú munkások jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások 2018.01.01-től ASP nyilvántartások *Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását és az elektronikus ügyintézést. Az ASP szolgáltatások köre: az iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékleltár-rendszer. A Gazdasági Osztály integrált pénzügyi és adó rendszerrel (ASP Gazdálkodás szakrendszer és Adó szakrendszer), helyi adatbázisú adóügyi nyilvántartó programmal (ÖNKADÓ illetve MEZŐŐR program) valamint a banki ügyintézéshez OTP banki terminállal (OTP Elektra) rendelkezik. A Hatósági Osztály a szociális ügyek nyilvántartására bevezetett új felhő alapú adatbázis- és dokumentumkezelő programmal (WEBIKSZ), népesség- és ajánlás-ellenőrző rendszerrel (Vizuál Regiszter), anyakönyvi nyilvántartó rendszerrel (ASZA), valamint ASP rendszer részét képező 2 új szakrendszerrel mely, az ipari- kereskedelmi- és szolgáltató egységek nyilvántartását szolgálja (ASP Iparkereskedelem szakrendszer) valamint hagyatéki ügyek intézéséhez használt (ASP hagyaték szakrendszer). A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon bevezetésre került az ASP rendszer részét képező ingatlanvagyon-kataszter (ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer) valamint elérhető az évente a földhivatali adatbázis adataival frissülő digitális alaptérkép (FREE TR) és az országos ingatlan nyilvántartó rendszert (Takarnet). A Jegyzői Kabinetben lecserélésre került az 1996-óta használatban lévő iktatórendszer és postabontó program (Wikt9.0) és az ASP rendszer részeként integrált iktatórendszer üzemel (ASP iktató szakrendszer) amely minden osztály minden felhasználója számára nyújt szolgáltatásokat.

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Fóti Hírnök Szerkesztő: Máté Richárd Kiadó: Máté Bt. Cím: 2151 Fót, Attila u. 44. Fót város Önkormányzatának havonta megjelenő ingyenes kiadványa. Elérhető: papír alapon, vagy elektronikus úton: https://fotihirnok.net/foti-hirnok

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
II. 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Nem releváns
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen szerződések nem kerültek megkötésre.

II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Ilyen jellegű általános szerződési feltételek nem kerültek meghatározásra.
II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Nem releváns  
II. 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
Nem releváns  
II. 20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nem releváns  
II. 21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
Nem releváns  
II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról 18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. (2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. (3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. (4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. (5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. (6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. (7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.
II. 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

II. 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE, SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT BESZÁMOLÓJA VAGY ÉVES KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓJA
III. 2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK, ILLETVE ÖSSZESÍTVE A VEZETŐK ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ILLETMÉNYE, MUNKABÉRE, ÉS RENDSZERES JUTTATÁSAI, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE, AZ EGYÉB ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK FAJTÁJA ÉS MÉRTÉKE ÖSSZESÍTVE
III. 3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND
III. 4. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁVAL, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ, ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE (TÍPUSA), TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, HATÁROZOTT IDŐRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉBEN ANNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI, A NEMZETBIZTONSÁGI, ILLETVE HONVÉDELMI ÉRDEKKEL KÖZVETLENÜL ÖSSZEFÜGGŐ BESZERZÉSEK ADATAI, ÉS A MINŐSÍTETT ADATOK KIVÉTELÉVEL
III. 5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI NEM KÖTÖTTEK KONCESSZIÓS SZERZŐDÉST ÉS NEM FOLYTATTAK LE ILYEN JELLEGŰ PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOKAT.

III. 6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK

NEM RELEVÁNS