Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
  • Polgármester: Dr. Vass György
  • Alpolgármester: Bíró Zoltán
  • Jegyző: Dr. Mihályi Zsolt Apor
  • Aljegyző: Dr. Csízik Melinda

Telefon: (+36 27) 535-365, 535-375, 535-385, 535-395;
Fax-titkárság: (+36 27) 358-232, Fax-pénzügy: (+36 27) 358-232
Email-titkárság (központi): titkar@fot.hu

 

1.sz. függelék – Közös Hivatal ALAPITÓ OKIRAT 2014.04.22
2.sz. melléklete – Szervezeti Ábra Fóti KÖH 2021.01.01-től
14-2020.(IX.28.) KT SZMSZ 
Hivatali SZMSZ Egységes szerkezet 2020.10.01.-től

Székhelye:
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Hivatal cím:
2151 Fót Vörösmarty tér 1.

Polgármester fogadóórája:

Minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, 13:00 órától 16:30-ig, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9102-es mellék

e-mail: polgarmester@fot.hu

Jegyző fogadóórája:

minden hétfőn 13:00–17:00-ig a Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9140-es mellék
e-mail: jegyzo@fot.hu

Közös Önkrományzati Hivatal Csomádi kirendeltség

Telefon: (+36 28) 366-077
Email: kapcsolat@csomad.hu
Web: www.csomad.hu
Telephely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 69.

Központi telefonszámok:

0627-535-365

0627-535-375

0627-535-385

0627-535-395

Munkakör Név Mellék E-MAIL
Tisztségviselők
Polgármester dr. Vass György 9111 polgarmester@fot.hu
Alpolgármester Bíró Zoltán alpolgarmester@fot.hu
Jegyző dr. Mihályi Zsolt Apor 9110 jegyzo@fot.hu
Aljegyző dr. Csízik Melinda 9119 csizik.melinda@fot.hu
Polgármesteri Kabinet
önkormányzati tanácsadó Bojsza Réka
kommunikációs referens Koródi-Nagy Edina 9139 nagy.edina@fot.hu
polgármesteri asszisztens Szigetiné Csécs Mária 9102 titkar@fot.hu
főépítész Haszpra Éva 9117 foepitesz@fot.hu
megbízott főépítész Jámbor László
főépítészi asszisztens Lukácsné Barát Erika 9117 lukacsne.erika@fot.hu
Jegyzői Kabinet
jegyzői asszisztens Sándor Eszter 9140 sandor.eszter@fot.hu
jegyzői referens Kósa-Richter Kinga 9140 kosa.kinga@fot.hu
jogtanácsos dr. Dudás Melinda 9109 dudas.melinda@fot.hu
belső ellenőr Pamuk Etelka belsoellenor@fot.hu 
szabályozási referens Katonáné Dr. Ulrich Zsuzsanna  ulrich.zsuzsanna@fot.hu
személyügyi referens Zajzon-Veres Szilvia 9128 zajzon.szilvia@fot.hu
személyügyi referens Lőrikné Nagypál Krisztina 9128 nagypal.krisztina@fot.hu
intézményi és külkapcsolati referens Nagyné Izsáki Renáta 9135 izsaki.renata@fot.hu
informatikai rendszergazda szakreferens Verebes Viktor 9112 verebes.viktor@fot.hu
képviselői irodavezető Bajorné Vágó Katalin bajor.katalin@fot.hu 
Ügyviteli Csoport
iktató ügykezelő Székely Katalin 9113 szekely.katalin@fot.hu  
iktató ügykezelő Fazekasné Németh Mónika 9113 fazekasne.monika@fot.hu
iktató ügykezelő Botka Norbertné 9113 botka.evi@fot.hu
kézbesítő Kovács Lajosné 9113 kovacs.lajosne@fot.hu
9101
Hatósági Osztály
osztályvezető Kárpáti Gábor 9131 karpati.gabor@fot.hu
Hatósági Csoport
igazgatási ügyintéző Lakatos Éva 9127 lakatos.eva@fot.hu
szociális ügyintéző Márkosné Dénes Ella 9131 markosne.ella@fot.hu
szociális ügyintéző Mészáros Gabriella 9120 meszaros.gabi@fot.hu
anyakönyvvezető Bartuczné Végi Tünde 9106 anyakonyv@fot.hu
hagyatéki ügyintéző Fagyal Sándorné 9136 fagyal.sandorne@fot.hu
környezet- és természetvédelmi ügyintéző Nagyné Csapó Márta 9115 nagyne.csapo.marta@fot.hu
közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens Kárpáti Gábor 9115 karpati.gabor@fot.hu
Ügyfélszolgálati Csoport
általános igazgatási ügyintéző Koppné Szita Erika 9103 koppne.erika@fot.hu
általános igazgatási ügyintéző Dudás Katalin 9103 dudas.katalin@fot.hu
hatósági ügyintéző Ozsvárt Dániel 9104 ozsvart.daniel@fot.hu 
építésügyi (szolgáltatási pont) ügyintéző Varga Ágnes 9105 varga.agnes@fot.hu
Közterület-felügyelet
közterület-felügyelő Angyal Sándor István 703802112 kozterulet@fot.hu
közterület-felügyelő Baumgartner Ákos 703801796 kozterulet@fot.hu
Mezőőri Szolgálat
mezőőr Ifj. Koncz János 703318522 (lakatos.eva@fot.hu)
mezőőr Teleki Sándor 704574481 (lakatos.eva@fot.hu)
Gazdasági Osztály
osztályvezető dr. Kanti Gábor 9108 kanti.gabor@fot.hu
Pénzügyi Csoport
pénzügyi szakreferens Mihályi András 9107 mihalyi.andras@fot.hu 
pénzügyi ügyintéző Lugossy Orsolya 9126 lugossy.orsolya@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagy Józsefné 9118 nagy.jozsefne@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagyné Markarián Andrea Judit 9138 nagyne.judit@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Rónaszékyné Klepác Nikolett 9137 klepac.nikolett@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Király Gyöngyi 9137 kiraly.gyongyi@fot.hu
főkönyvelő Nagyné Dinnyés Nikoletta 9137 nagyne.nikoletta@fot.hu
számviteli ügyintéző Varróné Nagy Zsuzsanna 9138 varrone.zsuzsanna@fot.hu
Adóügyi Csoport
adóügyi szakreferens Melicher Hajnalka 9130 melicher.hajnalka@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szabó Mariann 9130 szabo.marianna@fot.hu
adóügyi ügyintéző Benczéné Horváth Krisztina 9130 horvath.krisztina@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szamosvári Zsoltné 9129 szamosvari.zsoltne@fot.hu
adóügyi ügyintéző Dobi Erika 9125 dobi.erika@fot.hu
adóügyi ügyintéző Győri Péterné 9125 gyori.peterne@fot.hu
Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető Szántóné János Ildikó 9132 szantone.ildiko@fot.hu
beruházási ügyintéző Szita Lajos 9133 szita.lajos@fot.hu
településgazda Soós Melinda 9122 soos.melinda@fot.hu
településgazda Both András 9123 both.andras@fot.hu
pályázati és közbeszerzési ügyintéző Polonkai Andrea 9134 polonkai.andrea@fot.hu
vagyongazdálkodási szakreferens Kiszely Zoltán 9121 kiszely.zoltan@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Nikovits Tamás 9121 nikovits.tamas@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Ferenczné Orvos Ildikó 9116 orvos.ildiko@fot.hu
Csomádi Kirendeltség
06-28-566 511/ kapcsolat@csomad.hu
polgármester Klement János 3 polgarmester@csomad.hu
titkárság Gombai Mártonné 2 gombaine.aranka@csomad.hu
pénzügyi ügyintéző Gál Szilvia 6 penzugy@csomad.hu
adóügyi ügyintéző Demeter Attiláné 5 ado@csomad.hu
demeter.kati@csomad.hu
adóügyi és pénzügyi ügyintéző Hajdu Ágnes 5 ado@csomad.hu
hajdu.agnes@csomad.hu
igazgatási ügyintéző Hagymási Mária 4 hagymasi.maria@csomad.hu
műszaki ügyintéző Silyéné Jakab Kinga 1 jakab.kinga@csomad.hu