Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
  • Polgármester: Dr. Vass György
  • Alpolgármester: Bíró Zoltán
  • Jegyző: Dr. Mihályi Zsolt Apor
  • Aljegyző: Dr. Csízik Melinda

Telefon: (+36 27) 535-365, 535-375, 535-385, 535-395;
Fax-titkárság: (+36 27) 358-232, Fax-pénzügy: (+36 27) 358-232
Email-titkárság (központi): titkar@fot.hu

 

1.sz. függelék – Közös Hivatal ALAPITÓ OKIRAT 2014.04.22
2.sz. melléklete – Szervezeti Ábra Fóti KÖH 2021.01.01-től
14-2020.(IX.28.) KT SZMSZ 2020.10.01-től
Hivatali SZMSZ Egységes szerkezet 2020.10.01.-től

Székhelye:
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Hivatal cím:
2151 Fót Vörösmarty tér 1.

 

Polgármester fogadóórája:

Minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, 13:00 órától 16:30-ig, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9104-es mellék

e-mail: polgarmester@fot.hu

Jegyző fogadóórája:

minden hétfőn 13:00–17:00-ig a Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/9102-es mellék
e-mail: jegyzo@fot.hu

Főépítész fogadóórája:

minden szerdán 9:00–15:00-ig a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadás érkezési sorrendben történik.

Főépítész: Pernyész-Ovádi Noémi

+3627/535-365/9117-es mellék
e-mail: foepitesz@fot.hu

Közös Önkrományzati Hivatal Csomádi kirendeltség

Telefon: (+36 28) 366-077
Email: kapcsolat@csomad.hu
Web: www.csomad.hu
Telephely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 69.

Központi telefonszámok:

0627-535-365
0627-535-375
0627-535-385
0627-535-395

Munkakör Név Mellék KÖZVETLEN +36…. E-MAIL
 
Tisztségviselők
 
Polgármester dr. Vass György 9111 705003520 polgarmester@fot.hu
Alpolgármester Bíró Zoltán     alpolgarmester@fot.hu
Jegyző dr. Mihályi Zsolt Apor 9110 705003517 jegyzo@fot.hu
Aljegyző dr. Csízik Melinda 9119 705003548 csizik.melinda@fot.hu
 
Polgármesteri Kabinet
 
önkormányzati tanácsadó Bojsza Réka      
főépítész Pernyész-Ovádi Noémi 9117 705003544 foepitesz@fot.hu
főépítészi asszisztens Szeitner-Láng Zsófia 9117 705003544 lang.zsofia@fot.hu
kommunikációs referens Koródi-Nagy Edina Mária 9139 705003473 nagy.edina@fot.hu
polgármesteri asszisztens Szigetiné Csécs Mária 9102 705003689 titkar@fot.hu
 
Jegyzői Kabinet
 
jegyzői referens Kósa-Richter Kinga 9140 705003453 kosa.kinga@fot.hu
jogtanácsos dr. Polaneczki-Káplár Katalin 9109 705003498 polaneczki.katalin@fot.hu
belső ellenőr Pamuk Etelka     belsoellenor@fot.hu 
szabályozási referens Katonáné Dr. Ulrich
Zsuzsanna 
9127 705003606 ulrich.zsuzsanna@fot.hu
személyügyi referens Zajzon-Veress Szilvia 9128 705003615 zajzon.szilvia@fot.hu
intézményi és külkapcsolati referens Nagyné Izsáki Renáta 9135 705003657 izsaki.renata@fot.hu
informatikai rendszergazda szakreferens Verebes Viktor 9112 705003522 verebes.viktor@fot.hu
képviselői irodavezető Bajorné Vágó Katalin     bajor.katalin@fot.hu 
jegyzői asszisztens        
takarító        
 
Ügyviteli Csoport
 
iktató ügykezelő Székely Katalin 9113 705003524 szekely.katalin@fot.hu  
iktató ügykezelő Fazekasné Németh Mónika 9113 705003524 fazekasne.monika@fot.hu
iktató ügykezelő Botka Norbertné 9113 705003524 botka.evi@fot.hu
kézbesítő Kovács Lajosné 9113 705003524 kovacs.lajosne@fot.hu
9101
 
Hatósági Osztály
 
osztályvezető Márkosné Dénes Ella 9131 705003633 markosne.ella@fot.hu
 
Hatósági Csoport
 
igazgatási ügyintéző Lakatos Éva 9127 705003606 lakatos.eva@fot.hu
szociális ügyintéző Mészáros Gabriella 9120 705003568 meszaros.gabi@fot.hu
szociális ügyintéző        
anyakönyvvezető Bartuczné Végi Tünde 9106 705003478 anyakonyv@fot.hu
hagyatéki ügyintéző Fagyal Sándorné 9136 705003661 fagyal.sandorne@fot.hu
környezet- és természetvédelmi ügyintéző Nagyné Csapó Márta 9115 705003531 nagyne.csapo.marta@fot.hu
közbiztonsági és hulladékgazdálkodási
referens
Kárpáti Gábor 9115 705003531 karpati.gabor@fot.hu
 
Ügyfélszolgálati Csoport
 
általános igazgatási ügyintéző Koppné Szita Erika 9103 705003468 koppne.erika@fot.hu
hatósági ügyintéző Ozsvárt Dániel 9104 705003473 ozsvart.daniel@fot.hu 
építésügyi (szolgáltatási pont) ügyintéző Varga Ágnes 9105 705003476 varga.agnes@fot.hu
Közterület-felügyelet
közterület-felügyelő Angyal Sándor István   0670 380 2112 kozterulet@fot.hu
közterület-felügyelő        
Mezőőri Szolgálat
mezőőr Ifj. Koncz János -9127 703318522 (lakatos.eva@fot.hu)
mezőőr Teleki Sándor -9127 704574481 (lakatos.eva@fot.hu)
 
Gazdasági Osztály
 
osztályvezető dr. Kanti Gábor 9108   kanti.gabor@fot.hu
 
Pénzügyi Csoport
 
pénzügyi szakreferens Mihályi András 9107 705003480 mihalyi.andras@fot.hu 
pénzügyi ügyintéző Lugossy Orsolya 9126 705003595 lugossy.orsolya@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagy Józsefné 9118 705003546 nagy.jozsefne@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Nagyné Markarián Andrea Judit 9138 705003669 nagyne.judit@fot.hu
pénzügyi ügyintéző Rónaszékyné Klepác Nikolett 9137 705003673 klepac.nikolett@fot.hu
számviteli ügyintéző Varróné Nagy Zsuzsanna 9138 705003669 varrone.zsuzsanna@fot.hu
 
Adóügyi Csoport
 
adóügyi szakreferens Melicher Hajnalka 9130 705003618 melicher.hajnalka@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szabó Mariann 9130 705003624 szabo.marianna@fot.hu
adóügyi ügyintéző Benczéné Horváth Krisztina 9130 705003624 horvath.krisztina@fot.hu
adóügyi ügyintéző Szamosvári Zsoltné 9129 705003618 szamosvari.zsoltne@fot.hu
adóügyi ügyintéző Dobi Erika 9125 705003586 dobi.erika@fot.hu
adóügyi ügyintéző Győri Péterné 9125 705003586 gyori.peterne@fot.hu
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály
 
osztályvezető Szántóné János Ildikó 9132 705003640 szantone.ildiko@fot.hu
beruházási ügyintéző Szita Lajos 9133 705003648 szita.lajos@fot.hu
településgazda Soós Melinda 9122 705003578 soos.melinda@fot.hu
településgazda Both András 9123 705003580 both.andras@fot.hu
közbeszerzési ügyintéző Polonkai Andrea 9134 705003655 polonkai.andrea@fot.hu
pályázati ügyintéző        
vagyongazdálkodási szakreferens Kiszely Zoltán 9121 705003572 kiszely.zoltan@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Nikovits Tamás 9121 705003572 nikovits.tamas@fot.hu
vagyongazdálkodási ügyintéző Ferenczné Orvos Ildikó 9116 705003542 orvos.ildiko@fot.hu
Csomádi Kirendeltség
    06-28-566 511/ mobil kapcsolat@csomad.hu
polgármester Klement János 3 209439776 polgarmester@csomad.hu
titkárság Gombai Mártonné 2 205371567 gombaine.aranka@csomad.hu
pénzügyi ügyintéző Berke Demeterné 6   penzugy@csomad.hu
pénzügyi ügyintéző Gál Szilvia 6 704580958 penzugy@csomad.hu
adóügyi ügyintéző Demeter Attiláné 5 703764582 ado@csomad.hu
demeter.kati@csomad.hu
adóügyi és pénzügyi ügyintéző Hajdu Ágnes 5 204113922 ado@csomad.hu
hajdu.agnes@csomad.hu
általános igazgatási ügyintéző        
igazgatási ügyintéző Hagymási Mária 4 703764581 hagymasi.maria@csomad.hu
műszaki ügyintéző Silyéné Jakab Kinga 1 704595336 jakab.kinga@csomad.hu