Pedagógiai Szakszolgálat

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephelye:
Címe: 2151 Fót, Fáy András tér 1.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/330-8972, 06-30/241-8910
E-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com

Ellátott szakfeladatok: 

szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés

Tevékenységeiket részben ambulánsan végzik a szakszolgálat telephelyén – a Fáy András Általános Iskolával egy épületben, – emellett a város nevelési-oktatási intézményeiben biztosítanak ellátást a különböző szakfeladatokon. A pedagógiai szakszolgálat 18 munkatársa a fóti pedagógus közösség szerves része, az intézmények pedagógusaival napi kapcsolatban dolgoznak, támogatják az intézmények nevelési-oktatási tevékenységét.

Az ellátás részeként jelentős számban szűréseket is végeznek. Gyógytestnevelőik segítik a gyógytestnevelésre történő bekerülést megelőző orvosi, védőnői szűréseket.

Logopédusaik minden tanévben elvégzik az óvodákban a jogszabályban előírt 3 éves kori beszéd-és nyelvi fejlettség felmérésére irányuló szűrést, és az iskolakezdést megelőző ötéves kori kötelező logopédiai szűrést, ami a beszéd-és nyelvi fejlettség szűrésén/alapvizsgálatán túl kiterjed az írás és olvasás készültség felmérésére is. A gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok az óvodás, kisiskolás korosztályban szűrik az iskolai tanuláshoz, beváláshoz szükséges részképességeket.

A szakszolgálatokról bővebb információt az alábbi weboldalon találnak:

http://pestmszaksz.hu/page.php?21