Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán
Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán
2022.06.10.

Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán

Kedvezményezett: Fót Város Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében

Projekt elszámolható összköltsége: 295 968 249 Ft

Támogatás összege: 295 968 249 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00024

Projekt bemutatása

Fót Város Önkormányzata „Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00024 azonosító számon 295 968 249 Ft támogatásban részesült.

Fót Város Önkormányzata célul tűzte ki meglévő belterületi vízelvezető rendszerének pénzügyi forrásokhoz igazodó folyamatos fejlesztését. Fóton az elmúlt 10 évben pénzügyi forrás hiányában jelentősebb vízvédelmi célú fejlesztés nem valósult meg, annak ellenére, hogy egyes településrészek vízelvezető rendszere nem egységes, vízkárkockázati kitettsége magas.

A projekt célja Fót belterületi vízelvezető rendszerének a fejlesztése, a település alap infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredménye a település népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése.

Specifikus célok:

– belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a külterületről érkező és a települések belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében;

– a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, környezetbiztonságának növelése;

– rendezett településkép és egységes vízelvezető rendszer kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása;

– a csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása.

A projekt keretében tervezett műszaki beavatkozások: A tervezési terület Fót központi részén, a szűken vett városközponttól nyugatra, a Keleti Márton (2102 j.) utca alatti meglévő áteresztől, a Szent Imre utcáig meglévő csapadékvíz csatornáig terjed.

A kiépítendő csatorna hossza 860 m.

A fejlesztéssel érintett József Attila utca a település főutcájába csatlakozik és a József Attila utcai vízelvezető gyűjti össze a Győrffy István és Keleti Márton utcáktól északra található városrész területére hulló, illetve itt összegyűlő felszíni vizeket.

A fejlesztés műszaki szakmai eredményei:

Épített új vízelvezetők hossza 860 m

Kék- és zöld infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó környezettudatos szemléletmód terjedését szolgáló helyi szemléletformáló akciók száma 1db

Érintett víztestek/vízgyűjtők/védett területek darabszáma 1db

Vízkárkockázat csökkentéssel közvetlenül érintett lakosság száma: 440 fő

Vízkárkockázat csökkentéssel érintett területen található épített infrastruktúra becsült értéke: 540 millió Ft

A projekt finanszírozása a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.


Facebook