Bertalan Istvánné hagyatéki hirdetmény
Bertalan Istvánné hagyatéki hirdetmény
2024.02.02.

60. § (1) *  A hirdetmény útján kézbesítendő iratot 15 napra közzé kell tenni az érdekelt utolsó belföldi lakóhelye,

ennek hiányában bejegyzett tartózkodási helye, ennek hiányában a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző székhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal honlapján is.


Facebook