Burkolatbontási engedély

Burkolatbontási engedély

Ügyleírás

 

Burkolatbontási engedélyt kell beszerezni közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterület-bontással járó tevékenysége esetén. A burkolatbontási engedélynek minden esetben előfeltétele közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulás, és azok birtokában lehet kiadni a burkolatbontási engedélyt.

 

Az eljárási illeték 3.000,- Ft

Az eljárási illetéket illetékbélyeg formában vagy Fót Város Önkormányzat Közigazgatási eljárási illeték számlára 11784009-15731096-10110007 történő átutalással lehet teljesíteni. Az eljárási illetékért fizetendő díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére a soos.melinda@fot.hu címre szíveskedjen elküldeni.

 

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Fót Város közigazgatási területe. A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

 

Alkalmazott jogszabály:

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM Rendelet 2.3. szakasza

 

Ügyintézési határidő:

A beérkezéstől számított 30 nap.

 

A kérelem benyújtható:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben:

Hétfő              800-1200 1300-1700 óráig

Kedd               800-1200 1300-1600 óráig

Szerda             800-1200 1300-1600 óráig

Csütörtök        800-1200 1300-1600 óráig

Péntek             800-1200 óráig

 

Burkolatbontási engedély kérelem