Felhívás – Házszám táblák kihelyezése
Felhívás – Házszám táblák kihelyezése
2022.07.15.

Tisztelt Fóti Lakosok!

Településünkön sok ingatlanról hiányzik a házszámtábla vagy nem helyesen van feltüntetve a házszám és ez sok esetben problémát jelent az ingatlan beazonosítása során (pl.: postai küldemények kézbesítése).

A helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabályairól szóló 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet szerint:
„15. § (6) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa – minden esetben:
a) hatósági döntés esetében, a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított 90 napon belül, vagy
b) a változást igazoló, jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély, építési engedély köteles munka végzése hiányában hatósági bizonyítvány, hivatalból elrendelt/eszközölt hatósági eljárás indítása esetén a hatósági értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, vagy
c) a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy elvesztése esetén a házszámtábla eltűnésétől, megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 90 napon belül,
folyamatosan – köteles gondoskodni.”

A rendelet alapján kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akiknek a lakóépületén a házszám nincs feltüntetve vagy nem a megfelelő házszám van elhelyezve, hogy
2022. augusztus 31.
napjáig gondoskodjanak az ingatlan pontos házszámának elhelyezéséről.

A fenti határidő leteltét követően a házszám kihelyezését a Közterület-felügyelet ütemterv szerint ellenőrzi. A házszámtáblák hiánya esetén a Felügyelők felszólítást hagynak hátra a pótlásra az ingatlan tulajdonosa részére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a házszámtáblák kihelyezésének elmaradása esetén a felszólítás utáni visszaellenőrzést követően az ingatlan tulajdonosa a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint közigazgatási bírsággal sújtható.

Amennyiben az ingatlan pontos házszámával kapcsolatban kérdése van, vagy nem tudja helyesen, akkor a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni az ingatlan pontos házszámáról.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Facebook