Idős ápoló-gondozó férőhely igénybevételéről
Idős ápoló-gondozó férőhely igénybevételéről
2022.04.26.

Tájékoztató

Idős ápoló-gondozó férőhely igénybevételéről

Az Önkormányzat – a helyi szociális rendelet alapán- szakosított ellátás keretében ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátást biztosít a Fóton legalább öt éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, továbbá gondozási szükségletük a jogszabályban foglaltaknak megfelel. A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység során minden ellátott részére a gondozási szükségletének megfelelő teljes ellátást biztosítanak.

Az idősotthoni ellátás lehetőségét 2022. június 01. napjától a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Intézményén (2120 Dunakeszi Fő út.73.) keresztül feladatellátási megállapodás keretében biztosítjuk a fóti lakosok részére.

Az idősotthoni ellátásra vonatkozó kérelmeket a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjénél kell benyújtani. A kérelem letölthető a www.fot.hu honlapról, illetve megtalálható a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján, valamint a szociális ügyintézőktől lehet személyesen kérni ügyfélfogadási időben.

Intézményvezető :Buda Annamária

Ügyintézők: Bőnisch Beáta és Nagy Andrea

E-mail: kerelem@sarepta.hu

Tel: +36/20 513 2952 ( hétfő – péntek 8-16 óráig )

Honlap: www.sztehlodiakonia.hu

Noha 2022. június 01. napjától tervezzük az idősotthoni férőhelyek elfoglalásának időpontját a  Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézményén belül (2120 Dunakeszi Fóti út 75.)  a kérelem benyújtására már most lehetőség nyílik.

Az alábbiakban megismerkedhetnek a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai működésével, valamint a  fóti lakosok számára kialakítandó lakhatási szolgáltatásokról:

Az intézményről:

A Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat ezen a néven és ebben a szervezeti formában több evangélikus intézmény integrációja révén, 2019 június 01-én jött létre. A székhelyintézmény – Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon néven – 1951-ben kezdte meg szolgáltatását, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész vezetésével. Az intézményben kezdetektől fogyatékos gyermekek és magukra maradt idősek ellátását végzik, ma már több telephelyen.

A telephelyről:

Az épület 4 emeletes, akadálymentes egy 4 hektáros kertben helyezkedik el. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető (helyi járatú buszmegálló a bejárat előtt található). Autók számára parkírozási lehetőség megoldott az intézmény területén lévő parkolóban. Az idős ápoló gondozó szolgáltatást a telephely földszinti folyosóin és első emeletén nyújtjuk.  A Fóti útra néző bejárat a parkból nyílik.

A szolgáltatásról:

Az intézmény fóti lakosok számára rendelkezésre álló szárnyában 7 db 2 ágyas és 1 db egyágyas akadálymentes, saját fürdőszobával (mosdó, wc, zuhanyzó) rendelkező lakrészek biztosítják a lakhatási szolgáltatást.

A szárny rendelkezik saját közösségi térrel, illetve a folyosón közös mosdókkal is. A lakrészekben a gondozási ágyat és az éjjeli szekrényt az intézmény biztosítja. A többi berendezési tárgy elhelyezéséről a beköltözéskor szükséges a részlegvezetővel egyeztetni. Kétágyas szobákban szükséges a két személy berendezési tárgyait harmóniába illeszteni.

Az intézmény biztosítja a lakhatást, fűtést, világítást, étkezést (legalább napi háromszori étkezés, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk- jelenleg napi ötszöri étkezés), diétát (orvosi javaslatra), mosást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást (orvosi ellátás, ápolás-gondozás, szakorvoshoz jutás megsegítése), mentális-gondozás, szocioterápiás foglalkoztatást. Az intézményben folyamatos, 24 órás a gondozói/ápolói felügyelet.

A mentálhigiénés ellátást, a lelkigondozást az intézmény diakóniai lelkésze mellett az intézményben alkalmazott terápiás munkatársak végzik.

Ellátottaink számára biztosítjuk vallásuk gyakorlásához szükséges feltételeket. A spiritualitás megélését szolgáló alkalmakon, önkéntes a részvétel.

Az intézmény gondoskodik az ellátottak:

  • egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról,
  • rendszeres orvosi ellátásáról,
  • szükség szerinti ápolásáról,
  • szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, oly módon, hogy a  

szükséges beutalót beszerzi, időpontot egyeztet, szükség esetén betegszállítót, ill. mentőt rendel. (az Intézmény gépkocsija betegszállítást nem végez.)

  • az alapgyógyszer listán felsorolt gyógyszerek térítésmentes biztosításáról. (A listán nem szereplő gyógyszerek költségét az igénybe vevő viseli.)
  • test távoli gyógyászati segédeszközzel való ellátásáról. (A testközeli segédeszközök költségét az ellátott viseli, pl.: pelenka, hallókészülék, hallókészülék elemei, szemüveg.)
  • A rendszeres orvosi (intézményi orvos, pszichiáter, neurológus szakorvos) felügyelet keretében az intézmény gondoskodik a lakó egészségi állapotának folyamatos ellenőrzéséről, számára egészségügyi tanácsadásról, egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzéséről, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzéséről.

Térítési díjról:

Az intézményben a fizetendő térítési díj napra kerül megállapításra. A megállapodáskor értesítést kap erről az ellátott, illetve az értesítésben szerepelnek a térítés díj megfizetésének szabályai is.

Az intézmény által szervezett programok, kirándulás, nyaralás, ünnepségek, pedikűr, fodrász lehetőség szerint vehetők igénybe, melynek költségei az igénybe vevőt terhelik. Az Intézmény által térítés ellenében nyújtott szolgáltatások körét a Házirend tartalmazza.

Szükség szerint az Intézmény biztosítja a textíliával és ruházattal való ellátást, továbbá az intézmény biztosítja térítés nélkül az alapgyógyszer listában szereplő gyógyszereket, melynek aktuális listája a faliújságon kifüggesztésre kerül. Az intézmény az alapgyógyszerek körébe nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet költségének, illetve az inkontinencia termékek fizetésének tekintetében külön értesítés szerint jár el.


Facebook