KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
2021.06.18.

Fót Város Önkormányzata ezúton értesíti
az érintetteket, hogy a
Petőfi Sándor utca 6.sz. (hrsz.:1372) alatti tájház helyi védelem alá vétele tárgyában indult
Településképi Rendeletet (TKR)
módosításának rendelet-tervezetét
megtekinthetik honlapunkon, vagy
ügyfélszolgálati irodánkon.

Kérjük, a módosítással kapcsolatban javaslataikat, véleményüket, észrevételeiket legkésőbb 2021. július 9. (péntekig) juttassák el elektronikusan a
foepitesz@fot.hu e-mail címre vagy
Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére,
valamint leadhatják az ügyfélszolgálaton is.
E-mail esetén a könnyebb beazonosíthatóság érekében az alábbiakat írják bele a tárgy mezőbe:
tájház levédése miatti TKR módosítás véleményezése.

Rendelet tervezet:

Fót, 2021. június 18.


Facebook