KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY – HÉSZ módosításáról

Fót Város Önkormányzata ezúton értesíti az érintetteket, hogy elfogadásra került a helyi építési szabályzatról szóló 33/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításáról szóló 9/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelet.

A HÉSZ módosítás 2024. 07. 03-án lép hatályba.

Az alábbi hivatkozáson elérhető a módosító rendelet:

https://fot.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/%C3%96nkorm%C3%A1nyzat/Rendeletek/Rendeletek%20%C3%A9venk%C3%A9nti%20bont%C3%A1sban/2024.%20%C3%A9vi%20rendeletek/9-2024.(VI.3.)%20F%C3%B3t%20V%C3%A1ros%20Helyi%20%C3%89p%C3%ADt%C3%A9si%20Szab%C3%A1lyzatr%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%2033-2019%20(.IX.26.)%20rendelet%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20.pdf

vagy:

https://or.njt.hu/eli/731092/r/2024/9/2024-07-03

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ az alábbi hivatkozáson érhető el.

https://or.njt.hu/eli/731092/r/2019/33/2024-07-03