Közérdekű hirdetmény – Posta Logisztikai központ
Közérdekű hirdetmény – Posta Logisztikai központ
2021.12.16.

Fót Város Önkormányzata ezúton értesíti az érintetteket, hogy Fót Város településrendezési eszközeinek módosítását tervezi, Fót, 5453/18 hrsz-ú telek Posta Logisztikai központ építési szabályainak módosítása érdekében,

melynek dokumentációját megtekinthetik az ügyfélszolgálati irodán, valamint honlapunkon.

Kérjük, javaslataikat, véleményüket, észrevételeiket legkésőbb 2022.01.07 (péntekig) juttassák el elektronikusan a foepitesz@fot.hu e-mail címre vagy

Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére, valamint leadhatják az ügyfélszolgálaton is. E-mail esetén kérem, írják bele a tárgyba, hogy Posta Logisztikai központ véleményezése.

Fót, 2021. december 16.

https://fot.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/Helyi%20%C3%89p%C3%ADt%C3%A9si%20Rendeletek/V%C3%A9lem%C3%A9nyez%C3%A9si%20anyag/F%C3%B3t_Garuda_TREm%C3%B3d_2021_partners%C3%A9gire_2021dec16.pdf


Facebook