Közlemény körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
Közlemény körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
2021.02.10.

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XTI. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Gödöllői erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdötervezési eljárást:

  • az ügy tárgya: Gödöllői erdötervezési körzet erdőterve a az ügy iktatási száma: NFK-2605/1/2021.

■ a körzeti erdőtervezési eljárás megindításának napja: 2021. február 5.

  • irányadó ügyintézési határidő: 120 nap /Evt. 105. § (4) bek. b) pont/

■ várható befejezés: 2021. év április 30. nap

  • felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Mészöly Károly

karoly.meszoly@nfk.gov.hu , +36 (30) 466-03-26
észrevétel-tételi lehetőség határideje: 2021. év február hó 22. nap

A Gödöllői erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke az FM rendelet 5. sz. melléklete alapján:

ÁcsaErdőkertes IkladŐrbottyán
AszódFót KartalSzada
CsornádGalgagyörk KerepesVácegres
CsömörGalgamácsa KistarcsaVáckisújfalu
DomonyGod MogyoródVeresegyház
DunakesziGödöllő NagytarcsaVerseg
 

Az ügyintézési határidőbe az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL, törvény (a továbbiakban: Akr.) 103. § (3) bekezdése szerint nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33, § (I) bekezdése alapján az. ügyfélnek iratbetekintési joga van, amely alapján az ügyben keletkezett iratokba az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján – a hatósággal előzetesen egyeztetett időpontban betekinthet, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre jogosult az eljárás jogerős lezárását követően is betekinthet a hatóság kezelésében lévő iratokba.

Az iratbetekintés helye; NTK Erdészeti Főosztály Közép-Magyarországi Erdötervezési Osztály. 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.

Bővebb információk a mellékletben elérhetőek


Facebook