Közútkezelői hozzájárulás

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Ügyleírás

 

Közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulás kérelmet kell kérni, minden olyan tevékenységhez, ami az Önkormányzati utat/területet érinti.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Hatáskör és illetékesség: Az eljárás illetékességi területe Fót Város közigazgatási területe. A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

  1. Szennyvíz-bekötés

A szennyvíz-bekötéshez a tervezett szennyvíz bekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában a szennyvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.

 

  1. Ivóvízbekötés

A vízbekötéshez a tervezett vízbekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában az ivóvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • A bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.

 

  1. Villamosenergia- és gázellátás

Villamosenergia ellátását, illetve a gázellátást minden esetben a szolgáltatónál szükséges bejelenteni. A további ügyintézést a szolgáltató bonyolítja.

 

Alkalmazott jogszabályok:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM Rendelet 2.3. szakasza

 

Ügyintézési határidő:

A beérkezéstől számított 21 nap.

 

A kérelem benyújtható:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben:

Hétfő                    800-1200 1300-1700 óráig

Kedd                     800-1200 1300-1600 óráig

Szerda                  800-1200 1300-1600 óráig

Csütörtök            800-1200 1300-1600 óráig

Péntek                 800-1200 óráig

Közútkezelői hozzájárulás kérelem nyomtatvány
Közútkezelői hozzájárulás kérelem ügyleírás