Közútkezelői hozzájárulás

Kozutkezeloi-hozzajarulas-kerelem(DOCX)

 

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Ügyleírás

 

Közútkezelői hozzájárulás kérelmet kell kérni, minden olyan tevékenységhez, ami az Önkormányzati utat/területet érinti.

Az eljárási illeték 3.000,- Ft,

Az eljárási illetéket illetékbélyeg formában vagy Fót Város Önkormányzat Közigazgatási eljárási illeték számlára 11784009-15731096-10110007 történő átutalással lehet teljesíteni. Az eljárási illetékért fizetendő díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére a soos.melinda@fot.hu címre szíveskedjen elküldeni.

 

Hatáskör és illetékesség: Az eljárás illetékességi területe Fót Város közigazgatási területe. A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

  1. Szennyvíz-bekötés

A szennyvíz-bekötéshez a tervezett szennyvíz bekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában a szennyvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.
  1. Ivóvízbekötés

A vízbekötéshez a tervezett vízbekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában az ivóvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • A bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.
  1. Villamos-energia és gázellátás

Villamos-energia ellátását, illetve a gáz ellátást minden esetben a szolgáltatónál szükséges bejelenteni. A további ügyintézést a szolgáltató bonyolítja.

Alkalmazott jogszabályok:

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM Rendelet 2.3. szakasza

Ügyintézési határidő:

A beérkezéstől számított 21 nap.

A kérelem benyújtható:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben:

Hétfő               800-1200 1300-1700 óráig

Kedd               800-1200 1300-1600 óráig

Szerda             800-1200 1300-1600 óráig

Csütörtök         800-1200 1300-1600 óráig

Péntek             800-1200 óráig