KSH – Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel
KSH – Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel
2023.02.17.

Magyarországon az Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel a lakosság életkörülményeinek feltárására irányuló felmérés, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal hajt végre.

A kikérdezés 2023. február 15-től április 30-ig zajlik. A válaszadás önkéntes. Az adatokat a törvényi előírásnak megfelelően anonimizáltan és szigorúan bizalmasan kezeljük.

A Központi Statisztikai Hivatal igazolvánnyal rendelkező kérdezője keresi fel a mintában szereplő háztartásokat, és annak tagjai a kérdező segítségével laptopon vagy telefonon 2023. február 15. és 2023. április 30. között válaszolhatják meg a kérdőívet.

Az adatfelvétel a válaszadók számára önkéntes. A felmérés eredményességének növelése érdekében a válaszoló háztartásoknak 1000 Ft értékű vásárlási utalványt adunk.

A KSH az Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétele (EJÉF, korábban HKÉF) keretében évről évre adatokat gyűjt a háztartások jövedelemi viszonyairól, életkörülményeiről, illetve egyéb jellemzőiről. Az adatfelvételt az Európai Unió valamennyi országában végrehajtják, egyrészt ugyanis ezek az adatok képezik az alapját az Európai Unió harmonizált, jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó statisztikáinak (EU-SILC), másrészt részletes információkat szolgáltatnak a háztartások életszínvonaláról. A felmérés adatai nélkülözhetetlenek a családokat, a munkavállalókat, a nyugdíjasokat és az egész lakosságot érintő fontos gazdasági döntések előkészítéséhez, valamint segítségükkel megismerhetjük a lakosság lakásjellemzőit, általános életkörülményeit.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül készülnek belőle publikációk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

Azok a háztartások válaszolhatnak a kérdőívre, amelyek bekerültek a KSH által véletlenszerűen kiválasztott mintába. Ezeknek a háztartásoknak postai úton felkérőlevelet kézbesítünk.

Kérdéseit szívesen megválaszoljuk az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: lakinfo@ksh.hu
Ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 200 766 (3-as almenü)
06 30 273 4122 (SMS, Viber)
Hívható hétfő–csütörtök: 8:00–16:30; péntek: 8:00–14:00


Facebook