KT-ülés 2022.06.23. 13:00 óra
KT-ülés 2022.06.23. 13:00 óra
2022.06.17.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 23-án (csütörtök) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Szalkay terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatáról
(Z/143/A. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: pályázók

NYILVÁNOS ÜLÉS

PJGB 2022.06.16. nyílt ülés véleménylap


1./ Döntés az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
(133. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)

2./ Döntés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(139. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

3./ „Villamos energia beszerzés egyetemes szolgáltatás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(102. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

4./ Döntés „Fót” domain névhasználat iránti kérelem tárgyában
(135. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Molnár Dániel Fót és Környéke Természet- és Állatvédő Egyesület

5./ Döntés az ÚMT Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról és 2021. évi beszámolóinak jóváhagyásáról
(142. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán ÚMT Kft

6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, „Tó Büfé és mini ABC” (Hrsz: 290/4) terasz és ahhoz tartozó lépcső kivitelezéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(136. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

7./ Döntés Fót, Kossuth utca- Malom utca kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítéséről
(134. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

9./ Döntés Fót Ibolyás utca környéki önkormányzati tulajdonú ingatlanok feltöltéséréről, telekrendezésről
(141. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

10./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a volt „Gesztenyés ABC” üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(126. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Támogatási kérelem Fóti Evangélikus Egyházközség templomfelújítási munkálataihoz
(131. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Fót-Kisalagi Református Egyházközség támogatási kérelme
(132. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
14./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

2./ Döntés T. B. K. lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
(Z/127. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka (intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.)
Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)

3./ Döntés a 2151 Fót, Bokor u. 8. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról
(Z/128. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. június 17.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Juhász Péter könyvvizsgáló
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Szebeni Boglárka (intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.)
Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)
Molnár Dániel Fót és Környéke Természet- és Állatvédő Egyesület
Vasa Zoltán ÚMT Kft.
Intézményvezetők
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook