KT-ülés 2022.07.07. 10:00óra
KT-ülés 2022.07.07. 10:00óra
2022.07.05.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 7-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

PJGB 2022.06.30-i nyílt ülés véleménylap

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(102/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

2./ „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

3./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetői kinevezésről
(98/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó – pályázó

4./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Albert András, Dr. Orbán Győző, Dr. Tóth Szilvia, Dr. Szép Imre Zoltán, Dr. Vozák Mária, Dr. Kővágó Kálmán, Dr. Fűrész József , Dr. Albi Marianna, Dr. Tóth Zsuzsanna, Dr. Rafie Reza, Dr. Rafie Noémi, – orvosok Emergency Services Kft., Arnold László – ESZEI mb. igazgató

5./ Fót Város Önkormányzat 2022-2027 évre szóló Helyi Esélyegyenőségi Programja
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Lajtai-Kadocsa Klára esélyegyenlőségi referens – HEP mentor

6./ Döntés Fót, Március 15. utca 40. szám előtti közútszakasz parkolási rendjének szabályozásáról
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

7./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fót közigazgatási területén elhelyezett 12 db óriásplakát üzemeltetésére
(148. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

8./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Sport utca 1. (Hrsz 0250/9) szám alatti ingatlanon létesített műfüves futballpálya konténer öltöző épületének engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

9./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2022/2023 évfordulóra” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a létesítéshez kapcsolódó ügyintézésekre
(125. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

10./ Döntés a „Fót, Vörösmarty út Hrsz:1297 szám alatti épület – „Kulcsos ház bontása” – tárgyában
(147. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a Tó Büfé és Mini ABC telephely bejelentésre vonatkozó hozzájárulásról
(150. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
(138-A. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ A Fót 0203/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Megegyezés az OPUS TIGÁZ-zal
(156. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ átszervezése
(146. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla – FKKK igazgató

16./ Döntés az ACE Telecom vezeték nélküli internet átjátszó létesítésére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről
(149. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Tájékoztatás a 2022. május 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (145. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Fót Város városmarketing stratégiájának elfogadásáról
(157. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Tulajdonosi hozzájárulás a Sportcsarnokhoz kapcsolódó névadó szponzori szerződés megkötéséhez
(159. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető

20./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása
(160. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szentiványi Géza Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnöke

21./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a 2151 Fót, Budai Nagy Antal u. 1/2. alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(Z/151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. július 4.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató Kft.
Nyilas Anna Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft felügyelőbizottság elnöke
Juhász Péter könyvvizsgáló
Lajtai-Kadocsa Klára esélyegyenlőségi referens – HEP mentor
Dr. Albert András
Dr. Orbán Győző
Dr. Tóth Szilvia
Dr. Szép Imre Zoltán
Dr. Vozák Mária
Dr. Kővágó Kálmán
Dr. Fűrész József
Dr. Albi Marianna
Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Rafie Reza
Dr. Rafie Noémi
Emergency Services Kft.
Arnold László – ESZEI mb. igazgató
Hadfiné Berényi Ildikó – pályázó
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető
Szentiványi Géza Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnöke
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook