KT-ülés 2023.04.27. 14:00 óra (frissitett időponttal)
KT-ülés 2023.04.27. 14:00 óra (frissitett időponttal)
2023.04.21.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. április 27-én (csütörtök) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról.
(86. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ A közterület használat szabályairól és a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása
(94. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(88. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés az önkormányzati feladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről
(39/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Vozák Mária, Dr. Tóth Szilvia, Dr. Szép Imre Zoltán, Dr. Fűrész József, Dr. Orbán Győző, Dr. Albert András, Dr. Kővágó Kálmán Dr. Tóth Zsuzsanna, Dr. Matkó Gabriella, Dr. Rafi Reza, Dr. Rafi Noémi, Szélyené Dr. Albi Mariann

4./ Döntés az Önkormányzat és a Dr. Vozák Mária Bt. között kötött foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról
(79. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Vozák Mária

5./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi munkatervének jóváhagyása és a Városi Könyvtár 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
(91. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter – Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

6./ Döntés a városi óvodák átszervezéséről, valamint a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó gyermeklétszám emelésről és induló óvodai csoportok számáról
(42/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető
Hamala Katalin igazgató

7./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(84. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

8./ Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(85. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

9./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet alapító Okiratának módosításáról
(87. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

10./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(81. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

11./ Felhatalmazás a Fót, Móricz Zsigmond út – 4020/100 hrsz-hoz tartozó csomópont megvilágítást szolgáló közvilágítási hálózat passzív elemeinek (szabadvezeték hálózat, csatlakozó szerelvények, közvilágítási oszlopok) térítésmentes átadására ELMŰ-vel kötendő TMÁ/IF-9967/2023. számú Megállapodás aláírásához
(95. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

12./ Felhatalmazás – a Fót, városi térfigyelő kamera hálózat nyomvonalának és kameráinak ELMŰ oszlopokra történő telepítéséhez szükséges – ELMŰ-vel kötendő Együttműködési Megállapodás aláírásához
(89. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

13./ Döntés Fót, Auchan Magyarország áruházak Kft. területén tervezett távolsági Volán buszmegállók tervezéséről
(93. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Döntés a Fót Sportegyesülettel – a sportöltöző felújítása céljából – megkötött Támogatási szerződések módosításáról
(96/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Kapitány Zoltán – Fót Sportegyesület elnök

15./ Tájékoztatás a levegőszennyezettség mérésről
(90. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Tájékoztatás a 2023. március 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(83. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Egyebek

Kelt: Fót, 2023. április 21.

Véleménylapok

Dr. Vass György

polgármester

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook