KT-ülés 2023.03.30 9:00 óra
KT-ülés 2023.03.30 9:00 óra
2023.03.24.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. március 30-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:
• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról.
(36. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megalkotása
(41. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról és új gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
(56. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2022. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2022. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról
(53. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató

4./ A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói kinevezéséhez kapcsolódó illetményről
(6/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

5./ Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2022. évi ellátásról
(57. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

6./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2022. évi ellátásáról és a 2023. évi feladattervről
(58. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

7./ Tájékoztató a 2022. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
(65. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Fóti Fáy András Általános Iskola és Fóti Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezése
(66. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót város közvilágítás korszerűsítés kivitelezési feladatainak” – módosított műszaki tartalomnak megfelelő – ellátására
(72. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Döntés a Fót 78/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról
(35. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a Fót, 2595/1 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú belterületi ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról
(50. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Fót, területén végzett mélyépítési, kivitelezési munkákhoz kapcsolódó fapótlások
(73. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Döntés „Fót” névhasználat, valamint domain névhasználat iránti kérelem tárgyában
(60. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Nagy Zsolt egyesületi elnök

14./ Döntés Fót, Balassa Bálint utcára „Várakozni Tilos” tábla kihelyezése a Németh Kálmán utca csomópontnál mindkét irányban
(67. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

15./ Döntés a Gogarty Kft. közterület használati díjának részlefizetési kérelméről
(59. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Tájékoztatás a 2023. február 28-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(55. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának tapasztalatairól a 2022. február 28. és 2023. február 28-a közötti időszakról
(Z/61. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Halászné dr. Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd

2./ Döntés a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. I. emelet 5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
(Z/76. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. március 24.

Véleménylapok

Dr. Vass György

polgármester

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook