Lakossági fórum – Csillagdomb lakópark
Lakossági fórum – Csillagdomb lakópark
2022.09.08.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

A rendezési tervekről, azok véleményezési szakaszában, illetve elfogadása előtt, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A §. (5) c) pontja alapján lakossági fórumot kell tartani. Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése szerint a helyben szokásos módon – 8 nappal a megtartása előtt – közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület 152/2022.(VIII.30) határozatának megfelelően a Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz-ú közterület – 025/22 hrsz-ú közterület – 027 hrsz-ú közterület által határolt területre elkészült a város településrendezési eszközeinek módosítása című dokumentáció, melyet megtekinthetik az ügyfélszolgálati irodán, valamint honlapunkon.

– Partnerségi egyeztetési dokumentáció és

– melléklete.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2022. szeptember 15. 15:00 óra.

Helye: Fót Város Önkormányzata, Házasságkötő terem.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Véleményüket, észrevételeiket addig is és a fórumot követő 8 napon belül – 2022.szeptember 23. napjáig – tehetik meg a foepitesz@fot.hu e-mail-címen, vagy a Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére, valamint papíralapon is leadhatják ügyfélszolgálatunkon. E-mail esetén kérem, a tárgy rovatba írják bele: TRE módosítás véleményezése.

Fót 2022. szeptember 07.           

Tisztelettel:

Péterffy Márton             
Főépítész


Facebook