Meghívó – KT ülés 2021.09.30 14:00óra
Meghívó – KT ülés 2021.09.30 14:00óra
2021.09.27.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. szeptember 30-án (csütörtök) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

 (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról
(174. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
(182. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés Fót Város Önkormányzata Közművelődési Koncepciójának, valamint a helyi közművelődésről szóló 33/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(184. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK ügyvezetője

4./ Döntés a Fót Város Önkormányzat közszolgálatban álló illetőleg közszolgálatban nem álló munkatársainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
(183. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
(198. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Döntés Fót város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési és Versenyszabályzatáról
(181. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés a „Kubinyi pályázat -Németh Kálmán Emlékház utcafronti kerítés megvalósítása” – tárgyában
(178. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK ügyvezetője

8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2022. évi fordulójának támogatására
(187. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről és a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(170. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(169. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a „Fót, Városi térfigyelő kamerák – Karbantartási szerződése” – tárgyában (177. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés a Fót, Ady Endre 17. szám alatti épület bontása és az ingatlan körbekerítése – tárgyában
(172. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Beszámoló a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról, valamint a Fóti Boglárka Óvoda Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjának bemutatása
(186. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

14./ Döntés a Fóti Boglárka Bölcsőde VEKOP -6.1.1.-21 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázaton nyert épület megvalósításához tervezési szerződés aláírása- tárgyában
(175. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés a Műfüves focipálya körül, labdafogó háló, járdaépítés, kerítésépítés, térfigyelő kamera létesítés, elektromos kábel és parkosítás tárgyában
(185. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán FSE elnök

16./ Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola ebédlő tervezési szerződés aláírása- tárgyában
(179. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata 2021/2022. oktatási év támogatásáról
(191. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Lendvai Balázs

18./ Tájékoztatás a 2021. augusztus 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(190. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Döntés Fót Kultúrájáért és Közművelődéséért Alapítvány alapításáról
(197. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Büfé épület kivitelezése” szerződéses határidő módosítása – tárgyában
(176. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Poór Péter Bátonytrade Kft. ügyvezetője

21./ Véleménynyilvánítás az iskolai körzet határokról
(201. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Az Egészségház Beruházási Bizottság beszámolója a 2021. évben eddig végzett munkájáról
(188. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: EBB
Javasolt meghívott: –

23./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a Fót 1304/1 hrsz-ú ingatlan megvételéről
(Z/180. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a Fót, Zeneiskola tanulmányterv tárgyában
(Z/121. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés a Fót 3708/2 hrsz-ú ingatlanönkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről.
(Z/199. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2021. szeptember 24.

dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Soros László István képviselő
Csorba István képviselő
Hirdetmény útján lakosság
Kapitány Zoltán FSE elnök
Lendvai Balázs
Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Palásti Béla FKKK ügyvezetője
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Játékosné Kovács Márta – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Poór Péter Bátonytrade Kft. ügyvezetője

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook