Meghívó – KT ülés 2021.12.16 9:00 óra
Meghívó – KT ülés 2021.12.16 9:00 óra
2021.12.12.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE december 16-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó
rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a Fót 025/23 hrsz-ú ingatlan megvételéről
(Z/258. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés T.B.K. lakáskérelmének elbírálásáról és a 267/2002. (XI.27.) KT határozat visszavonásáról
(Z/251. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka (intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.)
Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)

3./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
(Z/222. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

NYILVÁNOS ÜLÉS
Várható kezdet: 10.00

1./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
(238. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
2./ Rendelalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(245. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Déli Vállalkozási Területre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása: HÉSZ-t módosító rendelet megállapítása
(247. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Fót, Csillagdomb telepítési tanulmányterv véleményezése
(252. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kovács Endre (Holoflex 2000. Kft.

5./ Döntés a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatokon történő részvételről
(246. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Nord Tender Kft.

6./ Tájékoztatás a 2021. november 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(242. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről
(250. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők, Fóti Nonprofit Közhasznú Kft.; Belső ellenőr;
Dr. Budai András EBB tag

8./ Döntés Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(243. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Albert András, Dr. Orbán Győző, Dr. Tóth Szilvia, Dr. Szép Imre Zoltán, Dr. Vozák Mária, Dr. Kővágó Kálmán, Dr. Koscsó Márta, Dr. Albi Marianna, Dr. Halász János, Dr. Tóth Zsuzsanna, Dr. Rafie Reza, Dr. Rafie Noémi – orvosok, Szabó Ildikó – ESZEI igazgató
9./ Fót Város Önkormányzata, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(240. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin Fóti GESZ igazgató
Pamuk Etelka belső ellenőr

10./ Kiemelt városi rendezvények, ünnepek, fesztiválok
(234. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
(221. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

12./ Döntés a Fót, Somlyó tó – „Tó Büfé és Kisbolt” üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(214. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)

13./ Döntés a „Fót, Új Egészségház körüli utcák közvilágítása”- tárgyában
(226. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Döntés a „Fót, Játszótéri fejlesztések”- tárgyában
(227. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés a Fót, Vörösmarty tér 17. szám alatti épület bontása – tárgyában
(173. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
16./ Döntés a „Fót, Városi térfigyelő kamerák – Hálózat bővítése”- tárgyában
(177-A. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
17./ ÚMT Sport Management Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
(233. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
18./ Döntés a Fót 5566/3 és a 5566/5 hrsz-ú ingatlanokat terhelő elő-, és visszavásárlási jogról
(254. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
19./ Döntés Fót Város közigazgatási területén 2022-2024. évben Gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló vállalkozói szerződés megkötéséről
(253. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –
20./ EGYEBEK

Kelt: Fót, 2021. december 10.

dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Szebeni Boglárka (intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.)
Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)
Palásti Béla FKKK igazgató
Pamuk Etelka belső ellenőr
Orvosok:
Dr. Albert András

Dr. Orbán Győző
Dr. Tóth Szilvia
Dr. Szép Imre Zoltán
Dr. Vozák Mária
Dr. Kővágó Kálmán
Dr. Koscsó Márta
Dr. Albi Marianna
Dr. Halász János
Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Rafie Reza
Dr. Rafie Noémi
Szabó Ildikó – ESZEI igazgató
Kovács Endre (Holoflex Kft.)
Nord Tender Kft.
Dr. Budai András EBB tag

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján (ide kattinta) és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook