Meghívó KT-ülés 2022.02.24 13:00óra
Meghívó KT-ülés 2022.02.24 13:00óra
2022.02.19.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 24-én (csütörtök) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3. Muharay terem)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(54. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról
(36. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

2./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(37. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

3./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről
(31. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –
4./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel futópálya megvalósításához
(41. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

5./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(42. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

6./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2022. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára
(34. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
(26. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

8./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2022.04.01. – 2024.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(27. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány beszámolójának elfogadása, Alapító Okiratának módosítása
(17. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza

10./ Fót, Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz. ú közterület – 025/22 hrsz. ú közterület és a 027 hrsz. ú közterület által határolt terület rendezése. Partnerségi egyeztetés lezárása
(39. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Holoflex 2000 Kft.

11./ Fót, Csillagdomb fejlesztési területen a 025/22 és a 025/23 hrsz.‐ú terület belterületbe vonása
(49. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Holoflex 2000 Kft.

12./ Beszámoló a Fóti Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról
(29. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(50. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

14./ Tájékoztatás a 2022. január 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(35. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés a 416/2019.(XI.20.) KT-határozat módosításáról
(51. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Döntés a Környezetvédelmi Tanácsnok és a Tanácsadó Testület 2021. évi beszámolójáról és 2022. évi munkatervéről
(53. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1./ Helyi kitüntetések adományozása 2022. évben
(Z/30. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
(Z/38. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző, HVI vezető
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. február 18.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Fóti Közszolgáltató Kft. FB elnök
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Holoflex 2000 Kft.
Szent-Iványi Géza
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook