Meghívó – KT ülés 2022.05.26 9:00óra
Meghívó – KT ülés 2022.05.26 9:00óra
2022.05.20.

Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 26-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Fóti Közös Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának és annak Feladattervének felülvizsgálata
(104. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó, ESZEI igazgató,
Tóth Csaba r.ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány
Balatinecz Gábor r.őrnagy, mb. őrsparancsnok

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
(105. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők

3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról
(106. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló

4./ Hozzájárulás dr. Fűrész József háziorvos részére a 2. számú háziorvosi körzetben lévő praxis működtetéséhez
(123. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: dr. Fűrész József

5./ Hozzájárulás dr. Rafie Noémi E.V. fogorvosi körzetének tartós helyettesítéséhez
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: dr. Rafie Noémi
dr. Soleimannejad Tabrizi Reza

6./ „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022-2023.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(103. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

7./ „Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(83. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Intézményvezetők

8./ Fót Város logójának arculati kézikönyve
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés a 2022/2023-as nevelési évben az óvodai csoportok létszámának 20 %-kal történő emeléséről
(114. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva- Fóti Boglárka Óvoda igazgatója

10./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde létszámemeléséről és SZMSZ módosításáról, elektronikus napló program megvásárlásáról és az 5 éves képzési terv elfogadásáról
(109. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

11./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
(107. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
(97. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Fót Város Önkormányzata, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet belső ellenőrzési beszámolója a 2021-es évről
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin Fóti GESZ igazgató
Pamuk Etelka belső ellenőr

14./ Tájékoztatás a 2022. április 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (100. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
(115. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

16./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(110. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

17./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi útellenőri beszámolójának elfogadása
(116. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

18./ A Fóton létesítendő kerékpárút-hálózat koncepciótervének elkészítése
(96. sz. anyag)
Előterjesztő: Bíró Zoltán alpolgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Sólyomvári Erika ügyvezető

19./ A Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázatok elbírálása
(33-A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Sólyomvári Erika ügyvezető

20./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási kérelem elbírálása
(113. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

21./ Döntés Sport Alap pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
(117. sz. anyag )
Előterjesztő: Lévai Sándorné elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Döntés Kulturális és Közművelődési Alap pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
(118. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

23./ 2022. évi Fóti nyári napközis tábor
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ESZEI

24./ Döntés Fót, Fehérkő út végén a 2102. jelű közút kereszteződésénél cserélni szükséges forgalmi jelzőtáblák kihelyezéséről
(101. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

25./ Döntés Fót, Széchenyi István utca elején „megállni tilos” közúti jelzőtábla kihelyezéséről
(99. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

26./ Döntés a Kisalag Sport Club részére 2022. évi támogatási összeg kiegészítéséről
(108. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Puskás Tibor elnök

27./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés B. M. G. méltányossági lakáskérelméről
(Z/112. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a 2151 Fót, Dózsa Gy. út 9. I. em. 5. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(Z/111. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. május 20.

Dr. Vass György
polgármester

Az ülésről videófelvétel készül.


Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook