Meghívó – KT-ülés 2022.11.17. 13:00 óra
Meghívó – KT-ülés 2022.11.17. 13:00 óra
2022.11.11.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. november 17-én (csütörtök) 13.00 órakor tartandórendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(246. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(243. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában
(233. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

3./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(239. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról
(242. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Kisalagi Millennium Emlékpark közvilágításának fejlesztésre (tervezésére és kivitelezésére)”
(236. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, a 1594/2 hrsz.-ú és a 1591 hrsz-ú ingatlanokon meglévő raktárépületek bontásához, valamint a 1591 hrsz-ú ingatlanon új fém raktárépület építéséhez” szükséges feladatok ellátására
(240. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

7./ Döntések az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatosan
(227. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Matkó Gabriella

8./ Döntés Fót Város 2023. évi rendezvénytervéről
(244. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
(198/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Ivanov-Kiss Melinda elnök

10./ Javaslat a Polgármester részére történő jutalom kifizetéséről
(245. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

11./ Dunakeszi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
(S1/247. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

12./ Egyebek

PJGB véleménylap 2022.11.10 ülésről

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 6. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(Z/235. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés H. G. S. méltányossági lakáskérelméről
(Z/234. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. november 11.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Ivanov-Kiss Melinda Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnök
Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Matkó Gabriella
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook