Meghívó – KT ülés 2022.12.08 9:00óra
Meghívó – KT ülés 2022.12.08 9:00óra
2022.12.02.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. december 08-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(258. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
(262. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

2./ Döntés Fót Város Önkormányzatának a közhiteles nyilvántartásban szereplő törzskönyvi adatainak módosításáról, valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(264. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Fót, Csillagdomb TRE módosító rendelet megállapítása
(168/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Az Önkormányzat 2021-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának 2022. évi felülvizsgálata
(263. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Döntés a „Fót Város Önkormányzatának energiagazdálkodási tervezete” tárgyában
(271. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Döntés a „Fóti Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola elhelyezésének igazolása” – tárgyában
(250. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabóné Forgács Gabriella -tankerületi igazgató

7./ Városi óvodákkal kapcsolatos döntés
(259. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető
Hamala Katalin igazgató

8./ Városi kulturális intézmény átszervezésével kapcsolatos 153/2022. (VIII.30.) KT határozat módosítása
(146/E. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla – igazgató

9./ A 4.számú fogorvosi körzet tartós helyettesítése
(256. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Rafie Reza, Dr. Rafie Noémi

10./ Döntés Fót Sportegyesülettel megkötendő Használati megállapodásról
(272. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán FSE elnök

11./ Döntés a Fót Sportegyesület részére vissza nem térítendő fejlesztési támogatás nyújtásáról a Pest Megye Önkormányzatától – a Civil Támogatási Alap 2.sz. pályázaton a sportöltöző felújítására – elnyert támogatás felhasználásához.
(85-A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán FSE elnök

12./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói megbízásának pályázati kiírásáról
(273. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Fót Város Önkormányzata, Csomád Község Önkormányzata, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(249. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin Fóti GESZ igazgató
Pamuk Etelka belső ellenőr

14./ Döntés a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről
(254. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Pamuk Etelka belső ellenőr
Dr. Budai András EBB tag

15./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Beszerzési és versenyeztetési szabályzatának módosításáról
(260. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

16./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót város közvilágítás korszerűsítés kivitelezési feladatainak” ellátására
(265. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

17./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fót közigazgatási területén elhelyezett 12 db óriásplakát 2023. évi üzemeltetésére
(148/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

18./ Pótlólagos fedezet biztosítása a Fót Város Önkormányzata és a Penta Általános Építőipari Kft. között 2022. április 11-én megkötött Keretmegállapodás terhére történő egyedi beruházások 3. csomagjához
(270. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

19./ Döntés a BKM NZrt-vel kötendő 2023. évi Vállalkozási szerződésről
(241. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

20./ Tájékoztató a sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzéséről
(230/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

21./ ÚMT Sport Management Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
(274. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán

22./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2018. évre előirányzott utcáinak terveztetésére kötött tervezői szerződés 3. számú módosításáról
(266. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

23./ Döntés „Fót, gyalogos átkelőhelyek és csomópontok tervezése” tárgyú szerződés 2. sz. módosításáról
(267. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

24./ Döntés Fót, Kurjancs településrészre vezető út mellett napelemes közvilágítási rendszer kialakításáról
(261. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Krasznai Réka Fót-Kurjancs, Ibolya utca 51. szám

25./ Tájékoztatás a 2022. november 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(255. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

26./ Egyebek

Véleménylapok

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés M. M. A. méltányossági lakáskérelméről
(Z/257. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. december 2.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Szabóné Forgács Gabriella-tankerületi igazgató
Dr Rafie Reza, Dr Rafie Noémi
Kapitány Zoltán-FSE elnök
Pamuk Etelka belső ellenőr
Dr. Budai András EBB tag
Dr Sándor Ügyvédi Iroda
Krasznai Réka
Vasa Zoltán
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook