Meghívó – KT-ülés 2023.02.23 9:00óra
Meghívó – KT-ülés 2023.02.23 9:00óra
2023.02.17.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. február 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:
• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról.
(49. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról
(34. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(33. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzattal és az önkormányzati intézményekkel közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban állók juttatásairól szóló rendelet megalkotása
(43. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: intézményvezetők

4./ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2023. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára
(31. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Döntés az önkormányzati feladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről
(39. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: orvosok

6./ Városi óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések
(42. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető
Hamala Katalin igazgató

7./ Döntés a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítéséről és szakértő megbízásáról
(44. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

8./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(45. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

9./ Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító Okiratának módosítása
(46. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla VMHKMGY vezető

10./ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről
(32. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

11./ Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. egyedi megbízása 4 éves mélyépítési keretmegállapodás lebonyolítására
(38. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

12./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(40. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

13./ 238/2022.(XI.17.) KT-határozat visszavonása
(29. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

14./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér 11. (Hrsz:1118/1) szám alatti Piac épület TOP PLUSZ pályázat megvalósíthatóságához szükséges előkészületi munkák” elvégzésére
(16. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

15./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Ady Endre utca 19. Hrsz:1806 szám alatti épület bontása” feladat ellátására
(23. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

16./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty út 72. szám alatti ravatalozó tető javítása” feladat ellátására
(24. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

17./ Döntés Fót, Alagi utca és Kazinczy utca Bokor utca egyirányú forgalmi rendjének kialakításáról a Rév u. és Németh Kálmán utca közti szakaszon, valamint buszmegálló létesítése a helyi buszjárat számára
(26. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Tájékoztatás a 2023. január 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(30. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Döntés a Környezetvédelmi Tanácsnok és a Tanácsadó Testület 2023. évi munkatervéről
(5/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária környezetvédelmi tanácsnok
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Helyi kitüntetések adományozása 2023. évben
(Z/28. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a 2151 Fót, Bokor u. 8. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról
(Z/37. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. február 17.

Véleménylapok

    Dr. Vass György

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Orvosok
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook