MEGHÍVÓ – KT ÜLÉS 2023.06.22 09:00 ÓRA
MEGHÍVÓ – KT ÜLÉS 2023.06.22 09:00 ÓRA
2023.06.16.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. június 22-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

  • Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
    (142. sz. anyag-későbbi közreadás)
    Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
    Tárgyalta:
    Javasolt meghívott:


NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2023. (III.31.) rendeletének módosításáról, valamint ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(41/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

2./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(128. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sándor Ügyvédi Iroda

3./„Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

4./ Döntés a Fót 4601/10, és a 4601/11 hrsz.-ú ingatlanok használatának rendezése ügyében
(136. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

5./ Döntés a Fót 1042 hrsz.-ú ingatlan buszöböl kialakításához szükséges 300 m2 területének, a 0250/76, és a 1107 hrsz.-ú ingatlan adásvétellel vegyes csere útján történő megszerzéséről
(135. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:  Fót-központi Református Egyházközség
Evangélikus Egyház

6./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetői kinevezésének visszavonásáról
(131. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető

7./ Kisalag Sport Club támogatási kérelme
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Puskás Tibor elnök

8./ Fót Sportegyesület beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
(133. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán elnök

9./ ÚMT Sport Management Kft. beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
(134. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán ügyvezető


10./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Szeberényi utca forgalomlassítását szolgáló beavatkozások ellátására
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közhasznú Kft. ügyvezető

11./ Egyebek

Kelt: Fót, 2023. június 16.

Véleménylapok

 Dr. Vass György
  polgármester


Facebook