Meghívó – KT-ülés 2023.09.28 9:00óra
Meghívó – KT-ülés 2023.09.28 9:00óra
2023.09.22.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. szeptember 28-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:
Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(157.sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról
(195. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők

2./ Környezetvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
(143/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés lezárása, végső szakmai vélemény megkérése
(88/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft Mayer Andrea

4./ Beszámoló a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról
(170. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva igazgató

5./ Beszámoló az Apponyi Franciska Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról
(173. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó
Jusztinné Rick Éva igazgató

6./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Programjának módosítása és Szolgáltatási és Házirendjének jóváhagyása
(174. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató

7./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzatának elfogadása
(196. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

8./ Döntés a Fót Sportegyesület részére nyújtott 2023. évi támogatási összeg kiegészítéséről
(194. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán elnök

9./ A Fóton létesítendő kerékpárúthálózat koncepciótervének jóváhagyása
(184. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Értékterv Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

10./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(193. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

11./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Hársfa utcai kutyafuttató (Hrsz: 225) bővítéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(146. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

12./ Egyedi megbízási szerződés megkötése a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Németh Kálmán emlékház homlokzatának felújításához szükséges előkészítő – tervezési feladatok ellátásra
(186. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

13./ A Csillagdomb fejlesztési területet érintő telekhatárrendezési és telekalakítási szerződés elfogadása
(176. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ A Vörösmarty tér területébe tartozó 1305/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átvétele
(192. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés kacsaetető automaták térítésmentes területhasználati szerződésének megújításáról
(181. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus negyedik évében és a teljes ciklusban végzett munkájukról – Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság beszámolója
(167. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Az Egészségház Beruházási Bizottság beszámolója a 2022. október – 2023. szeptember hónapokban végzett munkájáról
(168. sz. anyag)
Előterjesztő: Soros László EBB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Döntés a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezető munkakör pályázati kiírásáról
(177. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Javaslat az Alpolgármester részére történő jutalom kifizetéséről
(163. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./ Döntés a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
(191. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

21./ Tájékoztatás a 2023. augusztus 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(171. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a FOTON 2023 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület ügyféli jogállás elismerésére és ügyféli jogok biztosítására irányuló kérelmét elutasító végzéssel szembeni fellebbezéséről
(Z/179. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: FOTON 2023 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület

2./ Dr. T. R. E. fellebbezése az F/11125-19/2023 ügyiratszámú ügyféli jogállás kérelem elutasítására hozott végzéssel szemben
(Z/188. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: érintett személy

3./ Döntés a FOTON 2023 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület fellebbezése az F/11125-6/2023 ügyiratszámú településképi eljárás keretében lefolytatott rendeltetésmódváltozás tárgyában született polgármesteri határozat ellen
(Z/179/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: FOTON 2023 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület

4./ Dr. T. R. E. fellebbezése az F/11125-6/2023 ügyiratszámú településképi eljárás keretében lefolytatott rendeltetésmódváltozás tárgyában született polgármesteri határozat ellen
(Z/188/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: érintett személy

5./ Döntés dr. K. A. D. fellebbezéséről
(Z/187. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: érintett személy

6./ Döntés L. A. K. fellebbezéséről
(Z/189. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: érintett személy

7./ A Jedlik Ányos utca szélesítéséhez igénybe venni kívánt területek kisajátítási eljárása során meghatározott értékvesztés mértékének elfogadása
(Z/183. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Döntés a 2151 Fót, Kossuth L. u. 20. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról
(Z/182. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés Cs. K. N. méltányossági lakáskérelméről
(Z/180. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Döntés Sz. P. D. lakáskérelméről
(Z/185. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. szeptember 22.

Véleménylapok

Dr. Vass György

polgármester


A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika – Fóti Közhasznú Kft. ügyvezető
Hadfiné Berényi Ildikó
Obeliszk Stúdió Kft Mayer Andrea
Juhász Péter könyvvizsgáló
Értékterv Mérnöki és Szolgáltató Kft.
FOTON 2023 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook