MEGHÍVÓ – KT-ülés 2023.11.24 9:00 óra
MEGHÍVÓ – KT-ülés 2023.11.24 9:00 óra
2023.11.17.

M E G H Í V Ó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. november 24-án (péntek) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:
Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

 • Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
  (225.sz. anyag – későbbi közreadású)
  Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
  Tárgyalta: –
  Javasolt meghívott:    –

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2023. (III.31.) rendelet, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) rendelet, valamint az Önkormányzat által kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosítása
(222. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


2./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


3./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában
(212. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők


4./ Döntés Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
(219. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva


5./ 4 éves mélyépítési keretmegállapodás módosítása
(226. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


6./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(214. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


7./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról és az Alapító Okirat módosításáról
(216. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


8./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szerződéses állományának ismertetése
(223. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


9./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
(204. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor HVI vezető
Tárgyalta:
Javasolt meghívott:


10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5453/8, 5460/25, 5460/32, 5553/72, 040/9 hrsz.-ú utak elnevezése tárgyában hozott 272/2020. (XII.21.) határozatának módosítása
(199/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


11./ Fót, Vasútállomás épület védettség megszüntetése
(211. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


12./ Döntések a 3. sz. fogorvosi körzettel kapcsolatban
(217. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –


13./ Tájékoztatás a 2023. október 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(218. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


14./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 1. Döntés A Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezetői megbízásáról
  (Z/177/B. sz. anyag)
  Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
  Tárgyalta:
  Javasolt meghívott:    Kaba Eszter pályázó
  Fülöp Attiláné kulturális szakértő

Véleménylapok

Kelt: Fót, 2023. november 17.
Dr. Vass György
polgármester


Facebook