Meghívó – KT-ülés 2023.12.14 9:00óra
Meghívó – KT-ülés 2023.12.14 9:00óra
2023.12.08.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. december 14-án (csütörtök) 9:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:
Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(235.sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról
(236. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

2./ Döntés az önkormányzati feladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által 2024. évben fizetendő működési költségekről
(213. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: orvosok

3./ Döntés az ÚMT Sport Management Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
(245. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető

4./ Fót Város Önkormányzata, Csomád Község Önkormányzata, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(227. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Pamuk Etelka – belső ellenőr
Hamala Katalin – GESZ igazgató

5./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról
(215. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Keleti Márton utca 1-nél 2 db és Fót, József Attila utcán – a Mihály Dénes utca és Ybl Miklós utca közötti szakaszán 1 db új gyalogátkelőhely, és a kapcsolódó közvilágítás tervezési feladatainak elvégzésére
(239. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

7./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Istvánhegy bekötő út – 2102 j. úthoz történő csatlakozás tervezési feladatainak elvégzésére
(240. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

8./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. használati szerződésének elfogadásáról
(243. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

9./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti és hasznosítási szerződéséről
(244. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Döntés a 1123/1 hrsz, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan (un. Dózsa ABC) és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház tervei értékesítési pályázatának kiírásáról
(246. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés Fót Város 2024. évi rendezvénytervéről
(220 sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés 30 km/h sebességkorlátozás bevezetéséről Fót, Kosztolányi Dezső utca alsó, déli útszakaszára
(228. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Szabályozási vonalak felülvizsgálata
(241. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ 099 és a 0100/1, 0100/2, 0100/3 hrsz. utak belterületbe vonása
(242. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés Fót 5553/27 és 5553/46 hrsz.-ú utak elnevezéséről
(230. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Döntés az Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(247. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Döntés a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervéről
(233. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők; Fóti Nonprofit Közhasznú Kft.;
Belső ellenőr

18./ A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 2024. évi munkaterve
(238. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Egyebek

Véleménylapok

Kelt: Fót, 2023. december 08.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Orvosok
Sólyomvári Erika – Fóti Közhasznú Kft. ügyvezető
Vasa Zoltán – ÚMT Sport Management Kft. ügyvezető
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook