Meghívó – PJGB-ülés 2024.03.21. 10:00óra
Meghívó – PJGB-ülés 2024.03.21. 10:00óra
2024.03.14.

Meghívó Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2024. március 21-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:
NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére hitelesített energia megtakarítás létrehozására
(69. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

2./ Jogi szolgáltatás igénybevétele közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátására
(31. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről, valamint a működéshez szükséges alapdokumentumok módosításáról
(72. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

4./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2023. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2023. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról
(55. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Döntés szociális tárgyú rendeletek módosításáról
(60. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató
Hamala Katalin GESZ igazgató

6./ Az Önkormányzat 2021-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának 2023. évi felülvizsgálata
(76. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés Fót Város ITS monitoring rendszerének kialakításáról és az ITS előrehaladásáról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról
(64. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Nordic Consulting Kft.

8./ Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(58. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Béres Ferenc tűzoltó alezredes / tűzoltó-parancsnok

9./ Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2023. évi ellátásról
(56. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

10./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2023. évi ellátásáról és a 2024. évi feladattervről
(57. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

11./ Fáy András Általános Iskola átszervezésének véleményezése
(86. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dunakeszi Tankerületi Központ Igazgatója

12./ Közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
(59. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(7/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Településrendezési eszköz módosítása a fóti hulladékudvar kialakítása érdekében
(81. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel „9 db új gyalogosátkelőhely kiegészítő közvilágítással történő kivitelezéshez” szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kivitelezési munka lebonyolítására
(43. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

16./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Kisalagi templom előtti tér kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kivitelezési munka lebonyolítására, valamint döntés az önkormányzat és a terület tulajdonosa közötti bérleti szerződés megkötéséről
(44. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Fót-Kisalagi Református Missziói Egyházközség

17./ Döntés önrész biztosításáról a Fót 250/9 hrsz-ú ingatlanra tervezett új kültéri kosárlabda pálya létesítéséhez
(85. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető

18./ Döntés a Fót Városi Sportcsarnok rendezvényének támogatásáról
(79. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető

19./ Döntés a Phoenix-MT Fót támogatásáról
(77. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Surmann Gábor – Csapatmenedzser

20./ Döntés a Volánbusz Zrt. használatában álló Fót, 4601/10, és 4601/11 hrsz.-ú ingatlanok használati jogviszonyának rendezésére irányuló bérleti szerződés lényegi tartalmi elemeinek módosításáról
(10/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

21./ Döntés az Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörének pályázati kiírásáról
(62. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2023. évi szakmai beszámolója, statisztika, 2024. évi szolgáltatási és képzési terve
(63. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla igazgató

23./ Döntés az Inter-Európa Kft. által 2024. évben fizetendő működési költségről
(71. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Grécs László ügyvezető, Inter-Európa Kft.

24./ A Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása
(66. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

25./ A Kulturális és Közművelődési Alap pályázati keretében pályázati felhívás elfogadása
(68. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

26./ A Sport Pályázati Alap pályázati keretében pályázati felhívás elfogadása
(78. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

27./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázati felhívás elfogadása
(80. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

28./ Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
(74. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

29./ Döntés Kind Gyula támogatási kérelméről
(82. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

30./ Döntés Tóthné Rick Katalin támogatásáról
(83. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

31./ Döntés Peter Cerny Alapítvány támogatásáról
(84. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

32./ Tájékoztatás a 2024. február 29-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(65. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

33./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés a Kontir-Lux 74 Kft. közterület használati engedélyét visszavonó határozattal szembeni fellebbezésről
(Z/73. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának tapasztalatairól a 2023. február 28. és 2024. február 28-a közötti időszakról
(Z/61. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd

3./ Döntés G. D. méltányossági lakáskérelméről
(Z/70. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2024. március 14.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook