Meghívó – PJGB-ülés 2024.05.23 10:00
Meghívó – PJGB-ülés 2024.05.23 10:00
2024.05.17.

MEGHÍVÓ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2024. május 23-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)


TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Gázenergia beszerzés önkormányzati fogyasztási helyekre a 2024-2025-ös gázévre
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Hamala Katalin – GESZ vezető


2./ „Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(91. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda


3./ Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde főigazgatói pályázatának véleményezése
(62/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva – pályázó
Wölfling Zsuzsanna – szakértő


4./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
(112. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


5./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról
(113. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


6./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
(115. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


7./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
(123. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Farkas Imre r. ezredes rendőrkapitány


8./ Fót Város 2024-2029. évekre vonatkozó Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája
(124. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Novák Zsolt r. alezredes mb. őrsparancsnok
Acél Sándor – Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


9./ Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról az Országos Kórházi Főigazgatóság részére pályázati részvételhez
(139. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Bakó Norbert – Projektmenedzser OKFŐ


10./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ 2024. évi munkatervének jóváhagyása és a Városi Könyvtár 2023. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
(135. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter – Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezető


11./ Döntés a Fóti Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szakmai programjának elfogadásáról
(72/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI Igazgató


12./ Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Fót Sportegyesület részére padel pályák létesítéséhez
(132. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán elnök – Fót Sportegyesület


13./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


14./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


15./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi útellenőri beszámolójának elfogadása
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


16./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadása
(127. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Ivanov-Kiss Melinda kuratóriumi elnök


17./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázatok elbírálása
(80/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


18./ Döntés a Kulturális és Közművelődési Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(117. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


19./ Döntés a Sport Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(118. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


20./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatok elbírálása
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


21./ Döntés a Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokról
(66/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


22./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(7/B. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


23./ Fót, Felsőkert telepítési tanulmányterv véleményezése
(105. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő:
dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


24./ Döntés a Fáy Présház Étterem vendéglátóipari eszközeinek megvételéről és az üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(98/A. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Bíróné Imre Zsuzsanna (Fáy Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.)


25./ Döntés a Fót, Agárdy Gábor u. 4144 hrsz-ú ingatlan az utca területébe tartozó részének megszerzéséről
(116. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


26./ Döntés a 1123/1 hrsz, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan (un. Dózsa ABC) és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház terveinek értékesítésére kiírandó pályázatról
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


27./ Döntés a Fót, Szabó Dezső u. 22. szám (78/1 hrsz-ú) alatt található ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


28./ Döntés pályázati kiírásról a Fót belterület 2155 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán
(94/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


29./ Döntés Csillagdomb, utca elnevezésekről
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

30./ Döntés Andi József, a „fóti betyár” emlékmű elhelyezéséről
(134. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


31./ Tájékoztatás a 2024. április 30-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(111. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


32./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés K.R.M. méltányossági lakáskérelméről
(Z/133. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


Kelt: Fót, 2024. május 17.


Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook