Meghívó KT-ülés 2024.05.31 08:00
Meghívó KT-ülés 2024.05.31 08:00
2024.05.24.

MEGHÍVÓ Fót Város Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. május 31-én (pénteken) 8 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

  • Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
    (131.sz. anyag -későbbi közreadású)
    Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
    Tárgyalta: –
    Javasolt meghívott:    –

TERVEZETT NAPIRENDEK

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
(112. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról
(113. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


3./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(7/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


4./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
(123. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Farkas Imre r. ezredes rendőrkapitány


5./ Fót Város 2024-2029. évekre vonatkozó Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája
(124. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Novák Zsolt r. alezredes mb. őrsparancsnok
Acél Sándor – Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület
Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


6./ Döntés a Fóti Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szakmai programjának elfogadásáról
(72/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI Igazgató


7./ Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról az Országos Kórházi Főigazgatóság részére pályázati részvételhez
(139. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Bakó Norbert – Projektmenedzser OKFŐ


8./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


9./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi útellenőri beszámolójának elfogadása
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


11./ Döntés az Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde főigazgatói megbízásáról
(62/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta:
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva – pályázó


12./ Gázenergia beszerzés önkormányzati fogyasztási helyekre a 2024-2025-ös gázévre
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Hamala Katalin – GESZ vezető


13./ „Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(91. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda


14./ Fót, Felsőkert telepítési tanulmányterv véleményezése
(105. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


15./ Döntés a Fáy Présház Étterem vendéglátóipari eszközeinek megvételéről és az üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(98/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Bíróné Imre Zsuzsanna (Fáy Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.)


16./ Döntés a Fót, Agárdy Gábor u. 4144 hrsz-ú ingatlan az utca területébe tartozó részének megszerzéséről
(116. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –


17./ Döntés a 1123/1 hrsz, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan (un. Dózsa ABC) és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház terveinek értékesítésére kiírandó pályázatról
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


18./ Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Fót Sportegyesület részére padel pályák létesítéséhez
(132. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán elnök – Fót Sportegyesület


19./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadása
(127. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Ivanov-Kiss Melinda kuratóriumi elnök


20./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
(115. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


21./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázatok elbírálása
(80/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


22./ Döntés a Kulturális és Közművelődési Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(117. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


23./ Döntés a Sport Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(118. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


24./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatok elbírálása
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


25./ Döntés a Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokról
(66/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –


26./ Beszámoló a Fóti Települési Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról
(140. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –


27./ Döntés Csillagdomb, utca elnevezésekről
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


28./ Tájékoztatás a 2024. április 30-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(111. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


29./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés K.R.M. méltányossági lakáskérelméről
(Z/133. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:   

Kelt: Fót, 2024. május 24.

Véleménylapok

Dr. Vass György
polgármesterFacebook