Meghívó – KT-ülés 2024.07.11 10:00óra
Meghívó – KT-ülés 2024.07.11 10:00óra
2024.07.05.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. július 11-én (csütörtökön)
10 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:
Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 29/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
(147. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Nyersanyag beszerzés Fóti Központi Konyha részére
(151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin – Fóti GESZ igazgató
dr. Kovács Norbert – dr. Sándor Ügyvédi Iroda

3./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Arnold László – Egészségügyi Központ vezető
Orvosok

4./ Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00017 azonosító számú, pályázat további teendőiről
(157. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.
Nord Tender Kft.

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Játszótér fejlesztés II. ütem” beruházáshoz szükséges valamennyi feladat ellátására
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

6./ III. sz. Gyermekorvosi rendelő tervezési szerződés módosítás
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés a 3554 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes használatba adásáról
(156. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka intézményvezető

8./ Döntés pályázati kiírásról a Fót belterület 2155 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán
(94/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés az Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosításáról
(158. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Döntés Pesti-Schuchardt Adrienn Sport Alap pályázat keretében kötött támogatási szerződés módosításról
(118/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: –
Javasolt meghívott: –

11./ Tájékoztatás a 2024. június 30-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a 1123/1 hrsz, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan (un. Dózsa ABC) és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház terveinek tárgyában beérkezett pályázatról
(Z/138/A. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Pályázó

Kelt: Fót, 2024. július 5.

Véleménylapok

Dr. Vass György
polgármester

Az ülésről videofelvétel készül.
Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook