Meghívó PJGB ülés 2022.06.16 9:30óra
Meghívó PJGB ülés 2022.06.16 9:30óra
2022.06.10.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2022. június 16-án (csütörtök) 09:30 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:
ZÁRT ÜLÉS

1./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése
(Z/143. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kerekes László szakértő, Laczkó Ildikó közalkalmazotti tanács, pályázók

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

2./ „Villamos energia beszerzés egyetemes szolgáltatás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(102. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

3./ Döntés „Fót” domain névhasználat iránti kérelem tárgyában
(135. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Molnár Dániel Fót és Környéke Természet- és Állatvédő Egyesület

4./ Döntés az ÚMT Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról és 2021. évi beszámolóinak jóváhagyásáról
(142. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán ÚMT Kft

5./ Döntés az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
(133. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)

6./ Döntés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(139. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

7./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, „Tó Büfé és mini ABC” (Hrsz: 290/4) terasz és ahhoz tartozó lépcső kivitelezéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(136. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

8./ Döntés Fót, Kossuth utca- Malom utca kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítéséről
(134. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

9./ Döntés Fót Ibolyás utca környéki önkormányzati tulajdonú ingatlanok feltöltéséréről, telekrendezésről
(141. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

10./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a volt „Gesztenyés ABC” üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(126. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Támogatási kérelem Fóti Evangélikus Egyházközség templomfelújítási munkálataihoz
(131. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Fót-Kisalagi Református Egyházközség támogatási kérelme
(132. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

2./ Döntés T. B. K. lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
(Z/127. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka (intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.)
Hamala Katalin (igazgató, Fóti GESZ)

3./ Döntés a 2151 Fót, Bokor u. 8. fszt. 1. szám alatti lakás bérbeadásáról
(Z/128. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. június 10.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook