Meghívó – PJGB-ülés 2022.09.22. 10:00óra
Meghívó – PJGB-ülés 2022.09.22. 10:00óra
2022.09.16.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2022. szeptember 22-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról
(194. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők

2./ Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(199. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó Fót ESZEI igazgatója

3./ Döntés a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
(140. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin – Fóti GESZ igazgató

4./ Fót városközpont rendezése érdekében szükséges változtatási tilalom elrendelése
(201. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Posta Logisztikai Központ 5453/18 hrsz-ú telek rendezése. TSZT és HÉSZ módosítás megállapítása
(184. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Gázenergia beszerzés az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult önkormányzati fogyasztási helyekre
(103/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

7./ Döntés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
(26/A. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

8./ Beszámoló a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról
(179. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

9./ Beszámoló az Apponyi Franciska Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról
(178. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető

10./ A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus harmadik évében és a teljes ciklusban végzett munkájukról – Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság beszámolója
(196. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Fót, Csillagdomb TRE módosítása; Partnerségi egyeztetés lezárása
(168/A. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezető munkakör pályázati kiírásáról
(146/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Döntés a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítésének beszerzéséről
(190. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Döntés az 1. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéséről
(183. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása
(197. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
(198. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza

17./ Döntés a 71-es vasútvonal új fejlesztési koncepciójának aktuális kérdéseiről
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

18./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(177. sz. anyag )
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

19./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
(165. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

20./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása
(166. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

21./ Egyedi megbízási szerződés megszüntetése: a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2022/2023 évfordulóra” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a létesítéshez kapcsolódó ügyintézésekre
(125/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

22./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Hársfa utcai kutyafuttató (Hrsz: 225) bővítéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(185. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

23./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Fót, Tessedik-Ferenczy utcai buszperon fölé váró kialakítására kötött egyedi megbízási szerződés módosítása és pótlólagos fedezet biztosítása
(67/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

24./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér 5. üzletközpont” tervezési feladatainak ellátására
(187. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

25./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Március 15. utca 40. szám előtti közútszakasz parkolási rendjét szabályozó és a Németh Kálmán iskola dolgozói parkoló kialakítás kivitelezési munkáinak megvalósításhoz szükséges valamennyi feladat ellátására
(188. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

26./ Döntés Fót közvilágításának tervezésére
(162. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

27./ Döntés Fót, (Kisalag) Németh Kálmán út 40. szám, Coop előtti mozgáskorlátozott feljáró és lépcső, valamint a járdának felújításáról
(163. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető

28./ Döntés Fót, Széchenyi István utca 2. szám elé, a Károlyi István utca kereszteződéséhez „megállni tilos” közúti jelzőtábla kihelyezéséről
(99/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

29./ Döntés Fót, Szent Benedek park 2-4 számú ingatlan bejárata elé várakozni tilos jelzőtábla kihelyezéséről
(180. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

30./ Hozzájárulás a Vörösmarty M. utcai Temető Ravatalozó használaton kívüli helyiségeinek bérbeadásához
(192. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

31./ Fót Városban a balesetveszélyes nyílt és burkolt csapadékvíz-elvezető árkok felmérése, lakosság védelmét szolgáló korlátok kihelyezésének várható költségigényének bemutatása
(186. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

32./ Dunakanyar Forte ALC-támogatási kérelem – Gombfoci Világbajnokság
(172. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

33./ Tájékoztatás a 2022. augusztus 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(200. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

34./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés H. Zs. A. méltányossági lakáskérelméről
(Z/173. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


2./ Döntés P. S. méltányossági lakáskérelméről
(Z/174. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


3./ Döntés P. K. méltányossági lakáskérelméről
(Z/175. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


4./ Döntés B. I. I. méltányossági lakáskérelméről
(Z/181. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Döntés R. L. méltányossági lakáskérelméről
(Z/182. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


6./ Döntés V. I. méltányossági lakáskérelméről
(Z/202. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. szeptember 16.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook