Meghívó – PJGB-ülés 2022.11.10. 10:00óra
Meghívó – PJGB-ülés 2022.11.10. 10:00óra
2022.11.04.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
2022.november 10-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Döntés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(243. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában
(233. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

3./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(239. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról
(242. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Kisalagi Millennium Emlékpark közvilágításának fejlesztésre (tervezésére és kivitelezésére)”
(236. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, a 1594/2 hrsz.-ú és a 1591 hrsz-ú ingatlanokon meglévő raktárépületek bontásához, valamint a 1591 hrsz-ú ingatlanon új fém raktárépület építéséhez” szükséges feladatok ellátására
(240. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

7./ Döntések az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatosan
(227. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Matkó Gabriella

8./ Döntés Fót Város 2023. évi rendezvénytervéről
(244. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati kérelmek ügyében
(Z/238. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 6. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(Z/235. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés H. G. S. méltányossági lakáskérelméről
(Z/234. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. november 4.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők

Hirdetmény útján a lakosság
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Dr. Tóth Zsuzsanna
Dr. Matkó GabriellaFacebook