Meghívó – PJGB ülés 2023.05.24 09:00 óra
Meghívó – PJGB ülés 2023.05.24 09:00 óra
2023.05.18.

M E G H Í V Ó – Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

2023. május 24-én (szerda) 09.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Gázenergia beszerzés önkormányzati fogyasztási helyekre a 2023-2024-es gázévre
(100. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet


2./ Nyersanyag beszerzés Fóti Központi Konyha részére
(101. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet


3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról
(98. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


4./ A közterületek elnevezésének és házszám megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
(106. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


5./ Döntés a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(114. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


6./ Döntés Fót Város Önkormányzatának a közhiteles nyilvántartásban szereplő törzskönyvi adatainak módosításáról, továbbá a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


7./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának és annak Feladattervének felülvizsgálata
(104. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó, ESZEI igazgató
Farkas Imre r. ezredes rendőrkapitány
Novák Zsolt r. alezredes mb. őrsparancsnok


8./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(112. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


9./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása
(110. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Ivanov-Kiss Melinda kuratóriumi elnök


10./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
(102. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


11./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
(118. sz. anyag – 3.,4.,5. számú mellékletek későbbi közreadású anyagok)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.


12./ Beszámoló az ÚMT Kft. 2022. évi működéséről
(123. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

13./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi útellenőri beszámolójának elfogadása
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.


14./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel csapadékvíz elvezetés tervezési feladatok ellátására
(105. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.


15./ Döntés Fót, Szabó Dezső utcán a Pipacs utcai gyalogátkelőhely közelében buszmegállók létesítésére tervezési feladatról
(111. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


16./ Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján használati mintaszerződés elfogadásáról az önkormányzati vagyonelemek ingyenes használatba adásához
(117. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


17./ Döntés a Fót Sportegyesülettel – a sportöltöző felújítása céljából – megkötött Támogatási szerződések módosításáról
(96/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Kapitány Zoltán elnök – Fót Sportegyesület


18./ Döntés a városi óvodák átszervezésével kapcsolatban az Alapító és Megszüntető Okiratokról
(42/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


19./ Döntés a III. sz. és az V. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló egészségügyi-feladatellátási szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedésekről
(109. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Vozák Mária
Dr. Szép Imre

20./ Döntés a nem önkormányzati alapfeladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről
(108. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Emergency Service Kft., Pandulia Gyógyszertár, Yarus Trade Kft, Synlab Kft.


21./ Tájékoztatás a levegőszennyezettség mérésről
(90/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


22./ Döntés „Fót” domain névhasználat iránti kérelem tárgyában
(113. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Korányi Katalin Fóti Lepkék Kulturális Alapítvány


23./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatok elbírálása
(103. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


24./ Döntés a Kulturális és Közművelődési Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


25./ Döntés a Sport Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


26./ A Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázatok elbírálása
(68/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Pályázók


27./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázatok elbírálása
(75/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

28./ Fáy présház bérleti szerződésének módosítása
(124. sz. anyag-későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

29./ Tájékoztatás a 2023. április 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(107. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


30./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a Fót belterület 4896, 4897, 4898, 4899, 4900 hrsz.-ú ingatlanok ügyében

(Z/115. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2023. május 17.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook