Meghívó – PJGB ülés 2023.10.19 10.00 óra
Meghívó – PJGB ülés 2023.10.19 10.00 óra
2023.10.13.

MEGHÍVÓ Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023. október 19-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:
NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés az Önkormányzat jelképeivel, névhasználatával és a városi kitüntetések adományozásával összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
(203. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


2./ Fót Város 2023-2030. évekre vonatkozó Klímastratégiája – Helyzetfeltárás, helyzetértékelés
(198. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Spatialist Kft.


3./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ ingatlanhasználati szerződés elfogadása
(206. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Könyvtárvezető


4./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötött ellátási szerződés módosításáról
(200. sz. anyag – A melléklet későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató


5./ Kisalag Sport Club beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
(132/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Puskás Tibor elnök

6./ Döntés az ÚMT Sport Management Kft. 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
(197. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ÚMT Sport Management Kft.- Vasa Zoltán


7./ Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium kérelme jubileumi ünnepség támogatásához
(209. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


8./ Döntés az NFI tulajdonában álló Fót, belterület 2020/1 hrsz.-ú ingatlan 456,5 m2 területe ingyenes használatbavételének ügyében
(207. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


9./ Döntés a Fót, Munkácsy u. 5553/12 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről és a 195/2023. (IX.21.) PJGB határozat visszavonásáról
(175/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


10./ 2023. évi mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó fapótlások – ősz II. ütem
(73/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közhasznú Kft. ügyvezető


11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5453/8, 5460/25, 5460/32, 5553/72, 040/9 hrsz.-ú utak elnevezése tárgyában hozott 272/2020. (XII.21.) Határozatának módosítása
(199. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


12./ Tájékoztatás a 2023. szeptember 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(202. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


13./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés Sz. P. D. lakáskérelméről
(Z/185. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés K.-W. V. méltányossági lakáskérelméről
(Z/201. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés a Fót, Mihályi Dénes utca folytatásához szükséges terület módosított vételáron történő megvásárlásáról
(Z/208. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. október 13.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook