Meghívó – PJGB ülés 2023.11.16 13:00 óra
Meghívó – PJGB ülés 2023.11.16 13:00 óra
2023.11.10.

MEGHÍVÓ FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, JOGI ÉS  GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023. november 16-án (csütörtök) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS

1/ A Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezetői pályázatának véleményezése
(Z/177/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:    Kaba Eszter pályázó
Fülöp Attiláné kulturális szakértő

2/ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati kérelmek  ügyében
(Z/221. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:   

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2024. évi munkaterve, szakmai költségvetése
(224. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné bizottsági elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla VMH-KMGY igazgató


2./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2023. (III.31.) rendelet, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) rendelet, valamint az Önkormányzat által kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosítása
(222. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


3./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


4./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában
(212. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők


5./ Döntés Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
(219. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva


6./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(214. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


7./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról és az Alapító Okirat módosításáról
(216. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


8./ Döntés Fót Város 2024. évi rendezvénytervéről
(220. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


9./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szerződéses állományának ismertetése
(223. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5453/8, 5460/25, 5460/32, 5553/72, 040/9 hrsz.-ú utak elnevezése tárgyában hozott 272/2020. (XII.21.) határozatának módosítása
(199/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


11./ 4 éves mélyépítési keretmegállapodás módosítása
(226. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


12./ Fót, Vasútállomás épület védettség megszüntetése
(211. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


13./ Döntések a 3. sz. fogorvosi körzettel kapcsolatban
(217. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


14./ Tájékoztatás a 2023. október 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(218. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


15./ Egyebek

Kelt: Fót, 2023. november 10.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook