MEGHÍVÓ – PJGB ülés 2024.01.16. 10:00 óra
MEGHÍVÓ – PJGB ülés 2024.01.16. 10:00 óra
2024.01.10.

Meghívó
Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2024. január 16-án (kedd) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

1./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(7. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


2./ Döntés a 2024. január 1. – 2025. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról
(4. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó – ESZEI igazgató
Szociális kerekasztal tagja
i

3./ Fót Város Polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(2. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


4./ Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény átszervezése
(6. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla VMHKMGY igazgató


5./ Környezetvédelmi Tanácsnok 2023. évi beszámolója
(8. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária környezetvédelmi tanácsnok
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Döntés Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének módosításáról, valamint Szakmai Programjának elfogadásáról
(1. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva


7./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő egyedi megbízási szerződésekről a 2024. évi átmeneti költségvetési rendelet alapján.
(14. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – ügyvezető

8./ Döntés a Volánbusz Zrt. használatában álló Fót, 4601/10, és 4601/11 hrsz.-ú ingatlanok használati jogviszonyának rendezésére irányuló egyeztetések folytatása ügyében
(10. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


9./ Döntések a 3. sz. háziorvosi körzettel kapcsolatban
(12. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


10./ Általános iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése
(3. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabóné Forgács Gabriella – Dunakeszi Tankerületi Központ Igazgató


11./ Döntés a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(5. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


12./ Tájékoztatás a 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(11. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


13./ Egyebek

Kelt: Fót, 2024. január 10.
Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook