MEGHÍVÓ – PJGB ÜLÉS 2024. 07. 04. 10:00 óra
MEGHÍVÓ – PJGB ÜLÉS 2024. 07. 04. 10:00 óra
2024.06.28.

Meghívó Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2024. július 4-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:
NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Nyersanyag beszerzés Fóti Központi Konyha részére
(151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin – Fóti GESZ igazgató
dr. Kovács Norbert – dr. Sándor Ügyvédi Iroda

2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 29/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
(147. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó
Arnold László
Orvosok

4./ Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00017 azonosító számú, pályázat további teendőiről
(157. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.
Nord Tender Kft.

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Játszótér fejlesztés II. ütem” beruházáshoz szükséges valamennyi feladat ellátására
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

6./ III. sz. Gyermekorvosi rendelő tervezési szerződés módosítás
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés a 3554 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes használatba adásáról
(156. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka intézményvezető

8./ Döntés pályázati kiírásról a Fót belterület 2155 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán
(94/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés az Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosításáról
(158. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Tájékoztatás a 2024. június 30-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés a MOHU MOL Zrt-vel kötendő szerződésekről
(Z/100/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: MOHU MOL Zrt.

Kelt: Fót, 2024. június 28.

Kovács József
PJGB elnökhelyettes


Facebook